Модифицируемые факторы риска среднего отита у детей: данные датского когортного исследования

03.07.2018

 

Средний отит является одной из основных причин назначения антибиотиков детям. При этом как минимум один эпизод среднего отита возникает у 2/3 детей в возрасте до 7 лет. Ученые из Дании провели масштабное проспективное когортное исследование, в ходе которого выявили и охарактеризовали потенциально модифицируемые факторы риска, влияющие на развитие >3 эпизодов среднего отита у детей в возрасте 18 месяцев и 7 лет. Они проанализировали данные о более чем 50 тыс. пар мать-ребенок с 1996 по 2002 гг. На основании анализа полученных результатов было установлено, что короткий период грудного вскармливания, раннее начало посещения детского сада, кесарево сечение и низкая приверженность к соблюдению национального графика вакцинации были ассоциированы с повышенным риском развития >3 эпизодов среднего отита до достижения возраста 18 месяцев и 7 лет. Среди детей с такой частотой среднего отита доля тех, грудное вскармливание которых продолжалось менее 6 месяцев, составила 10%. Факт посещения яслей в возрасте младше 12 месяцев имел место у 20% детей, перенесших >3 эпизодов среднего отита на момент достижения указанных возрастных рубежей. Как подчеркивают авторы исследования, все выявленные ими факторы вполне могут быть модифицированы.

А. Korvel-Hanquist et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 
2018 Mar; 106: 1-9

Подготовила Елена Терещенко

Тематичний номер «Педіатрія» №1 (44), березень 2018 р.
 

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

Результати лікування раку легень значно покращуються завдяки подвійній імунотерапії 24.10.2023 Онкологія та гематологія Пульмонологія та оториноларингологія Результати лікування раку легень значно покращуються завдяки подвійній імунотерапії

Рак легень є основною причиною смерті від раку в усьому світі, причому на недрібноклітинний рак легень (НДРЛ) припадає понад 80 % випадків. Приблизно від 25 до 30 % таких хворих мають резектабельну стадію, однак ця частка, вірогідно, буде більшою зі зростанням використання програм скринінгу раку легень. Хірургічне втручання залишається основним лікувальним методом для пацієнтів із ранньою стадією хвороби. Проте у багатьох спостерігається рецидив пухлини протягом 5 років після операції (приблизно від 30 до 55 %, залежно від стадії захворювання на момент діагностики) – фактор, який підвищує ймовірність смерті, пов’язаної із хворобою....

18.10.2023 Пульмонологія та оториноларингологія В Україні вперше впроваджуються квантиферонові тести для діагностики туберкульозу

ВООЗ оцінює, що приблизно чверть населення світу інфікована мікобактеріями туберкульозу й може бути носієм латентної туберкульозної інфекції. Відповідно до статистики, у 2022 році в Україні кількість уперше зареєстрованих захворювань на туберкульоз, включно з його рецидивами, становила 18 510, або 45,1 на 100 000 населення, що на 2,5 % більше показника 2021 року (18 241, або 44,0 на 100 000 населення). Найбільше випадків виявили в Дніпропетровській, Одеській, Закарпатській і Кіровоградській областях. Було зафіксовано 148 хворих серед працівників закладів надання медичної допомоги (у 2021 році цей показник був майже таким самим – 152)....

02.10.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Успіхи в лікуванні легеневого фіброзу

Використовуючи новий «рецепт» для вирощування кровоносних судин із живої легеневої тканини в лабораторії, дослідницька група Школи інженерії та прикладних наук Університету Вірджинії розробила аналітичний інструмент, який допоможе лікувати ідіопатичний легеневий фіброз (ІЛФ). Фіброз – це хронічне рубцювання тканини, яке може вразити майже кожну систему організму. За даними Національного інституту охорони здоров’я, уряд США вважає, що майже 45 % смертей у країні можна віднести до фіброзних розладів. У легенях фіброз пригнічує газообмін, тим самим порушуючи дихання, тому розуміння механізму виникнення рубців і те, як зупинити їх формування, є важливими питаннями, особливо у випадку ІЛФ, форми легеневого фіброзу невідомої етіології....