Модифицируемые факторы риска среднего отита у детей: данные датского когортного исследования

03.07.2018

 

Средний отит является одной из основных причин назначения антибиотиков детям. При этом как минимум один эпизод среднего отита возникает у 2/3 детей в возрасте до 7 лет. Ученые из Дании провели масштабное проспективное когортное исследование, в ходе которого выявили и охарактеризовали потенциально модифицируемые факторы риска, влияющие на развитие >3 эпизодов среднего отита у детей в возрасте 18 месяцев и 7 лет. Они проанализировали данные о более чем 50 тыс. пар мать-ребенок с 1996 по 2002 гг. На основании анализа полученных результатов было установлено, что короткий период грудного вскармливания, раннее начало посещения детского сада, кесарево сечение и низкая приверженность к соблюдению национального графика вакцинации были ассоциированы с повышенным риском развития >3 эпизодов среднего отита до достижения возраста 18 месяцев и 7 лет. Среди детей с такой частотой среднего отита доля тех, грудное вскармливание которых продолжалось менее 6 месяцев, составила 10%. Факт посещения яслей в возрасте младше 12 месяцев имел место у 20% детей, перенесших >3 эпизодов среднего отита на момент достижения указанных возрастных рубежей. Как подчеркивают авторы исследования, все выявленные ими факторы вполне могут быть модифицированы.

А. Korvel-Hanquist et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 
2018 Mar; 106: 1-9

Подготовила Елена Терещенко

Тематичний номер «Педіатрія» №1 (44), березень 2018 р.
 

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

Клінічні дослідження показують, що дупілумаб зменшує тяжкість ХОЗЛ для пацієнтів із запаленням 2 типу 21.05.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Клінічні дослідження показують, що дупілумаб зменшує тяжкість ХОЗЛ для пацієнтів із запаленням 2 типу

Пацієнти із хронічним обструктивним захворюванням легень із запаленням типу 2 незабаром можуть отримати доступ до нового препарату – дупілумабу. Під час третьої фази клінічного дослідження засіб продемонстрував швидке та стійке покращення стану пацієнтів, повідомляють науковці у New England Journal of Medicine. Це моноклональне антитіло є першим біологічним препаратом, який покращує клінічні результати при ХОЗЛ. Дані, що підтверджують використання дупілумабу при ХОЗЛ, будуть переглянуті Управлінням із харчових продуктів і медикаментів США в червні. ...

16.05.2024 Онкологія та гематологія Пульмонологія та оториноларингологія Дослідження виявило, що до- та післяопераційна імунотерапія покращує результати лікування пацієнтів з операбельним раком легень

Згідно з даними дослідників Онкологічного центру імені Андерсона Техаського університету, додавання периопераційної імунотерапії – до та після операції – значно покращило безрецидивне виживання в пацієнтів з операбельним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ), порівнюючи з лише дохірургічною (неоад’ювантною) хіміотерапією. Результати 3 фази досліджень CheckMate 77T були опубліковані в New England Journal of Medicine. Такі гіпотези вперше були представлені на конгресі Європейського товариства медичної онкології у 2023 році й були доведені зараз....

12.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Фармакологічне відновлення нижніх дихальних шляхів як спосіб лікування легеневого фіброзу

Для багатьох прогресуючих захворювань легень, таких як ідіопатичний легеневий фіброз (ІЛФ), ключовою проблемою є низький запас нових стовбурових клітин для відновлення та усунення пошкодження. Альвеолярні епітеліальні клітини 2 типу (AEC2s) відповідають за регенерацію та прискорення росту здорової тканини – без них функція легень знижується, і може виникнути низка важких захворювань. Але група вчених зі Scripps Research (дослідницький заклад у Каліфорнії) та його підрозділу з розроблення ліків, Інституту інноваційної медицини, створили невелику молекулу, що здатна стимулювати ріст легеневих стовбурових клітин. Ці нові відкриття, опубліковані у Proceedings of the National Academy of Sciences, забезпечують біологічне підтвердження концепції активації одного з регенеративних шляхів організму та відновлення пошкодженої легеневої тканини....