Атопия как фактор риска развития субклинического гипотиреоза у детей

03.07.2018

 

Повышенная концентрация тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови может являться маркером субклинического гипотиреоза либо транзиторной гипертиротропинемии. Итальянские ученые недавно выполнили интересное клиническое исследование, цель которого заключалась в оценке того, могут ли высокие концентрации ТТГ в сыворотке крови у детей с аллергией отражать истинный субклинический гипотиреоз либо изолированную и транзиторную гипертиротропинемию. В исследование были включены 620 детей в возрасте 1,11-12,8 лет с аллергией. Они были разделены на группы с атопией и без атопии; у всех участников исследования исходно была оценена функция щитовидной железы и неспецифические маркеры воспаления. В дальнейшем уровень ТТГ определяли через 6 (T1) и 12 (T2) месяцев.

Анализ полученных результатов продемонстрировал, что и у детей с атопией, и без нее имела место более высокая распространенность субклинического гипотиреоза по сравнению с детьми контрольной группы (p=0,0055 и p=0,02 соответственно). Была выявлена также значимая ассоциация между атопией и субклиническим гипотиреозом (OР 10,11; 95% ДИ 1,36-75,12). Как через 6, так и через 12 месяцев наблюдения у детей с атопией отмечался достоверный риск развития выраженного субклинического гипотиреоза по сравнению с детьми без атопии (ОР 1,8; 95% ДИ 1,39-2,34 и соответственно ОР 1,61; 95% ДИ 1,21-2,14). По мнению авторов исследования, гипертиротропинемия у детей с атопией может быть использована в качестве маркера истинного субклинического гипотиреоза.

M. Pedull`a et al. J Pediatr Endocrinol Metab. 
2017 Aug 28; 30 (8): 851-856

Подготовила Елена Терещенко

Тематичний номер «Педіатрія» №1 (44), березень 2018 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

Простий навчальний тест можна використовувати для діагностики розладів аутистичного спектра у шестимісячному віці 17.05.2024 Педіатрія Психіатрія Простий навчальний тест можна використовувати для діагностики розладів аутистичного спектра у шестимісячному віці

Об’єднана команда психологів з Міланського університету «Бікокка» та відділення дитячої психопатології Наукового інституту IRCCS E. Medea (Італія) визначила потенційний маркер аутизму, за яким можна діагностувати дитину віком 6 місяців. У своєму дослідженні група вчених протестувала немовлят, які мають ризик розвитку цього розладу, порівняла отримані результати з немовлятами, які не входили до групи ризику, а потім спостерігала за ними впродовж двох років. Аутизм – це цілий спектр соціальних, психічних і емоційних розладів, симптоми якого включають мутизм, соціальні проблеми та егоцентризм. Попередні дослідження свідчать про те, що чим раніше в людини буде діагностовано розлад, тим більше можна зробити, щоби полегшити симптоми з віком. Згідно зі статистикою, 1 із 36 людей має певний ступінь аутизму....

14.05.2024 Інфекційні захворювання Педіатрія Народження за допомогою кесаревого розтину подвоює ймовірність невдачі вакцинації проти кору

Дослідження Кембриджського університету (Велика Британія) та Університету Фудань (Китай) показало, що одноразова доза ін'єкції проти кору в 2,6 рази частіше буде абсолютно неефективною в дітей, народжених за допомогою кесаревого розтину, порівнюючи з тими, хто народився природним шляхом. Такий висновок опублікований у журналі Nature Microbiology. У результаті імунна система дитини не виробляє антитіл для боротьби з інфекцією кору, тому немовля залишається чутливим до захворювання. Було виявлено, що лише повторна вакцинація викликає стійкий імунітет проти кору в дітей, які з’явилися на світ через кесарів розтин....

10.05.2024 Інфекційні захворювання Педіатрія За останні півстоліття вакцини врятували 154 мільйони життів

Міжнародна група дослідників у галузі охорони здоров’я та медицини, включаючи співробітників ВООЗ, які працюють з економістами та фахівцями з моделювання, виявила, що використання вакцин врятувало життя приблизно 154 мільйонам людей за останні пів століття. У своєму дослідженні, опублікованому в The Lancet, вчені використовували математичне та статистичне моделювання, щоб оцінити кількість врятованих життів завдяки вакцинації, а потім додали їх разом, щоб отримати загальну суму. За підрахунками, у 2024 році дитина молодше 10 років, вакцинована за графіком, має на 40 % більше шансів дожити до наступного дня народження, порівнюючи з гіпотетичним сценарієм відсутності вакцинації. Підвищена ймовірність виживання спостерігається навіть у пізньому дорослому віці....