Плазменные биомаркеры повреждения головного мозга у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией

03.07.2018

 

Недавно американские неонатологи завершили клиническое исследование по оценке плазменных уровней специфических для головного мозга белков и цитокинов как маркеров повреждения головного мозга у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ), а также эффекта, оказываемого терапией эритропоэтином, на взаимосвязь между данными биомаркерами и исходами.

«Кандидатов» на роль биомаркеров повреждения головного мозга изучали в контексте многоцентрового рандомизированного исследования II фазы, оценивавшего возможности применения эритропоэтина с целью нейропротекции при ГИЭ. Забор образцов плазмы крови выполняли в начале (<24 ч) и на 5-е сутки. Наличие и степень повреждения головного мозга оценивали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и по результатам оценки психоневрологического развития ребенка в возрасте 1 года. Были изучены взаимосвязи между повреждением головного мозга и применением эритропоэтина, содержанием в крови ряда специфических для головного мозга белков (S100B, убиквитин-карбокси-терминальная гидролаза L1 – ​UCH-L1, белок Тау, нейронспецифическая энолаза), а также уровнем цитокинов (интерлейкин – ​ИЛ‑1β, -6, -8, -10, -12P70, -13, интерферон-гамма – ​ИФН-γ, фактор некроза опухоли – ​ФНО, мозговой нейротрофический фактор, моноцитарный хемоаттрактантный белок‑1).

Анализ полученных результатов продемонстрировал, что у 50 новорожденных с ГИЭ повышенные исходные уровни S100B, белка Тау, UCH-L1, ИЛ‑1β, -6, -8, -10, -13, ФНО и ИФН-γ в крови в первые 24 ч жизни были ассоциированы с увеличением степени тяжести повреждения головного мозга, выявленного с помощью МРТ. Более высокий уровень белка Тау и более низкое содержание в крови мозгового нейротрофического фактора на 5-е сутки после рождения были ассоциированы с худшим неврологическим исходом в возрасте 1 года.

Доказательства значимого влияния терапии эритропоэтином на изменение уровней данных биомаркеров не выявлены, что, очевидно, обусловлено незначительными размерами данной когорты. Эффекты такой терапии нуждаются в дальнейшем изучении.

A.N. Massaro et al. J Pediatr. 2018 Mar; 194: 67-75

Подготовила Елена Терещенко

Тематичний номер «Педіатрія» №1 (44), березень 2018 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

Простий тест на рефлекс очей допомагає раніше виявити аутизм у дітей 29.02.2024 Педіатрія Психіатрія Простий тест на рефлекс очей допомагає раніше виявити аутизм у дітей

Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско відкрили новий спосіб тестування на аутизм, вимірявши, як рухаються очі дітей, коли ті повертають голову. Виявили, що діти, які є носіями варіанта гена, пов’язаного з важким аутизмом, гіперчутливі до цього руху. Ген SCN2A створює іонний канал, який проходить через увесь мозок, включаючи ділянку мозочка, що координує рух. Іонні канали пропускають електричні заряди в клітини, які потім виходять з останніх, що є основою для забезпечення нормальних рухів. Кілька варіантів цього гена також пов'язані з важкою епілепсією та інтелектуальною недостатністю....

27.02.2024 Педіатрія Омалізумаб ефективний і безпечний для лікування множинних харчових алергій

Відповідно до нового дослідження, проведеного вченими Стенфордської школи медицини, новий препарат може зробити життя дорослих і дітей із харчовою алергією безпечнішим, адже він запобігає небезпечним алергічним реакціям навіть на невелику кількість алергенів. Дослідження було опубліковано 25 лютого в New England Journal of Medicine. Здобуті результати показують, що регулярне вживання препарату омалізумаб може захистити людей від серйозних алергічних реакцій, якщо вони випадково з’їдять невелику кількість їжі, на яку в них алергія....

13.02.2024 Інфекційні захворювання Педіатрія Дослідники опублікували вичерпний звіт про тривалі симптоми COVID у дітей

До 5,8 мільйонів дітей і підлітків у США мали симптоми COVID-19, які зберігалися протягом тривалого часу після первинного інфікування. Але діагностика педіатричних післягострих наслідків SARS-CoV-2 залишається складною, оскільки вірус може вражати будь-яку систему органів в організмі, симптоми сильно відрізняються залежно від людини, і мало що відомо про ці траєкторії у юних пацієнтів із часом. Дитяча лікарня Лос-Анджелеса є одним із 10 педіатричних центрів, які беруть участь у загальнонаціональній ініціативі «Дослідження COVID для прискорення одужання» (RECOVER), яку спонсорує Національний інститут охорони здоров’я з метою покращення діагностики, лікування та профілактики COVID-19 у дітей....