Ранние факторы риска развития хронического синусита: результаты лонгитудинального когортного исследования

03.07.2018

 

Хронический синусит – ​часто диагностируемое у взрослых заболевание, которое зачастую выявляется уже на поздней стадии, когда изменения слизистой оболочки придаточных пазух носа необратимы. Понимание естественного течения хронического синусита имеет решающее значение в разработке терапевтических вмешательств, направленных на предотвращение заболевания либо на замедление его прогрессирования. Ученые из США выполнили лонгитудинальное когортное исследование (Tucson Children’s Respiratory Study), в ходе которого попытались установить факторы риска развития хронического синусита у взрослых, которые имеют место еще в детском возрасте.

Оценивались данные о диагностированном врачом синусите на момент достижения возраста 6 лет. Синусит во взрослом возрасте (22-32 года) определялся на основании сообщения о нем самим пациентом и его подтверждения на рентгенограммах, сделанных по направлению лечащего врача. Наличие атопии оценивали по данным кожных инъекционных проб (прик-тестов). Были выделены 4 фенотипа участников исследования: без синусита (n=621), с транзиторным синуситом только в детском возрасте (n=57), с синуситом с поздним началом, манифестировавшим во взрослом возрасте (n=68), и с хроническим синуситом с ранним началом (синусит, имевший место в детском и взрослом возрасте, n=26).

Как показал анализ полученных данных, синусит был диагностирован у 10,8% детей и 12,2% взрослых. Синусит в детском возрасте оказался наиболее мощным независимым фактором риска развития синусита во взрослом возрасте (ОР 4,2; 95% ДИ 2,5-7,1; P <0,0001; n=772). Хронический синусит с ранним началом был ассоциирован с повышенными сывороточными уровнями иммуноглобулина E уже в возрасте 9 месяцев, атопией (оцененной по данным прик-тестов), атопическим дерматитом и аллергическим ринитом, частыми простудными заболеваниями в детском возрасте, бронхиальной астмой у матери и с повышенной распространенностью сопутствующей бронхиальной астмы. При этом не было выявлено какой-либо ассоциации между синуситом с поздним началом, развившимся во взрослом возрасте, и любым из исследуемых ранних факторов риска.

Авторы исследования сделали вывод о том, что они идентифицировали фенотип хронического синусита с ранним началом, ассоциированный с предрасположенностью к вирусным инфекциям/простудным заболеваниям в раннем детском возрасте, аллергией и астмой. Прояснение молекулярных механизмов формирования данного фенотипа может способствовать разработке методик лечения, предотвращающих прогрессирование заболевания в синусит у взрослых.

E.H. Chang et al. J Allergy Clin Immunol. 
2018; Feb 21 [Epub ahead of print]

Подготовила Елена Терещенко

Тематичний номер «Педіатрія» №1 (44), березень 2018 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

Фармакологічне відновлення нижніх дихальних шляхів як спосіб лікування легеневого фіброзу 12.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Фармакологічне відновлення нижніх дихальних шляхів як спосіб лікування легеневого фіброзу

Для багатьох прогресуючих захворювань легень, таких як ідіопатичний легеневий фіброз (ІЛФ), ключовою проблемою є низький запас нових стовбурових клітин для відновлення та усунення пошкодження. Альвеолярні епітеліальні клітини 2 типу (AEC2s) відповідають за регенерацію та прискорення росту здорової тканини – без них функція легень знижується, і може виникнути низка важких захворювань. Але група вчених зі Scripps Research (дослідницький заклад у Каліфорнії) та його підрозділу з розроблення ліків, Інституту інноваційної медицини, створили невелику молекулу, що здатна стимулювати ріст легеневих стовбурових клітин. Ці нові відкриття, опубліковані у Proceedings of the National Academy of Sciences, забезпечують біологічне підтвердження концепції активації одного з регенеративних шляхів організму та відновлення пошкодженої легеневої тканини....

02.04.2024 Онкологія та гематологія Пульмонологія та оториноларингологія Використання кріошокових пухлинних клітин для боротьби з раком легенів

Команда медичних дослідників із Чжецзянського університету в Китаї розробила спосіб використання кріошокових пухлинних клітин для боротьби з раком легенів. У своєму дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, група застосовувала швидку обробку рідким азотом для модифікації пухлинних клітин із метою подальшої боротьби з пухлинами на моделях мишей. Як зазначають дослідники, інструменти редагування геному за допомогою методу CRISPR мають великі перспективи для лікування раку. ...

01.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Дослідники виробляють трансплантати, які копіюють людське вухо

Використовуючи найсучасніші методи тканинної інженерії та 3D-принтер, дослідники Корнелльського університету створили точну копію вуха дорослої людини. Вони запропонували трансплантати із чітко визначеною анатомією та правильними біомеханічними властивостями для тих, хто народився із вродженою вадою розвитку вуха або втратив його....