Використання пластирів із капсаїцином у високій концентрації для лікування больової форми діабетичної периферичної нейропатії

17.04.2020

Методи. Проведено відкрите рандомізоване контрольоване дослідження, метою якого було оцінити довгострокову безпеку й ефективність лікування капсаїциновим пластирем у пацієнтів із больовою формою діабетичної периферичної нейропатії (ДПН). Учасники застосовували пластир із капсаїцином (аплікація тривалістю 30 або 60 хв) плюс стандарт лікування (Standard of Care, SOC) або лише SOC. Ефективність оцінювали за змінами від початкового рівня до 52-го тижня дослідження за допомогою опитувальника Brief Pain Inventory – Diabetic Neuropathy Version, шкали Patient Global Impression of Change (PGIC), опитувальника EuroQol‑5 Dimension (EQ‑5D).

Результати. У дослідження були включені 468 пацієнтів, яких розподілили на три групи відповідно до отримуваного лікування (пластир із капсаїцином 30 або 60 хв плюс SOC і лише SOC). Динаміка середньої величини болю від початкового рівня до 52-го тижня спостереження становила -37,5% для 30-хвилинної аплікації, -40,8% – для 60-хвилинної, -13,9% – для SOC. Різниця між групами прогресивно зростала від -17,7 та -18,6% на 1-му місяці лікування для 30- та 60-хвилинної аплікації відповідно до -21,9 та -24% на 12-му місяці.

Висновки. У пацієнтів із больовою ДПН повторне лікування капсаїцином плюс SOC протягом 52 тиж продемонструвало більшу ефективність, аніж лише SOC. Використання капсаїцину забезпечило стійке полегшення болю, сприяло покращенню якості життя та загального стану здоров’я. Крім того, величина диференційованого ефекту лікування збільшується з часом від першого до останнього застосування пластиру.

Vinik A., Perrot S., Vinik E. et al. Repeat treatment with capsaicin 8% patch (179 mg capsaicin cutaneous patch): effects on pain, quality of life, and patient satisfaction in painful diabetic peripheral neuropathy: 
an open-label, randomized controlled clinical trial. 
Journal of Current Medical Research and Opinion, 2019; 2 (12): 388-401.

 

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (474), березень 2020 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Ендокринологія

Гиполипидемическая и гипотензивная терапия: почему пациенты набирают вес и меньше двигаются? 04.05.2020 Ендокринологія Гиполипидемическая и гипотензивная терапия: почему пациенты набирают вес и меньше двигаются?

Модификация образа жизни – ключевой подход к профилактике сердечно-сосудистых осложнений. К сожалению, назначение лекарственных препаратов зачастую воспринимается пациентами как полная защита от всех заболеваний. По их мнению, прием препаратов избавляет их от необходимости соблюдать диету и двигаться. В рутинной практике врачи достаточно часто сталкиваются с таким феноменом, теперь же эти тенденции были подтверждены в рамках крупного популяционного исследования. ...

04.05.2020 Ендокринологія Диабетические поражения нижних конечностей чаще затрагивают мужчин

Поражение нижних конечностей при сахарном диабете очень часто является причиной инвалидизации населения по всему миру и чаще затрагивает мужчин и пациентов в возрасте 50-69 лет. Такие результаты показал первый глобальный анализ этих осложнений, опубликованный в журнале Diabetes Care....

17.04.2020 Ендокринологія Перенесений панкреатит у дитячому віці та подальший ризик виникнення ЦД

На сьогодні взаємозв’язок між гострим панкреатитом і вперше виявленим ЦД незрозумілий. Метою дослідження було встановити, чи асоціюється перенесений у дитинстві гострий панкреатит із подальшим розвитком ЦД у дорослому віці....