Гестаційний діабет як фактор ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень у майбутньому

02.04.2021

У жінок, які страждають на гестаційний діабет (ГД), імовірність розвитку кальцифікації коронарних артерій (ККА) у більш пізньому віці на 40% вища, ніж у тих, хто ніколи на нього не хворів. Досягнення ж нормального глікемічного рівня не знижує ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань (ССЗ) на середині життя.

Із результатів раніше проведених досліджень відомо про вищий ризик ССЗ у жінок, які страждали на ГД, у котрих пізніше розвинувся цукровий діабет (ЦД) 2-го типу. Але отримані дані не дозволили з’ясувати, чи наявний цей ризик у пацієнток із ГД, рівень глікемії яких був нормальним після вагітності. 

Згідно з настановою Американської колегії кардіологів (ACC) та Американської асоціації серця (AHA) 2018 р. щодо оцінки ризику та контролю підвищеного рівня холестерину в осіб, що мають вищу ймовірність розвитку інфаркту або інсульту, ГД в анамнезі підвищує ризик розвитку ККА у жінок. 

Аби пролити світло на вказані прогалини, в межах дослідження CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) було проаналізовано дані 1133 жінок віком від 18 до 30 років. Для оцінки науковці відібрали інформацію про жінок, які не хворіли на ЦД за період 1985-1986 рр. та народжували принаймні один раз протягом наступних 25 років. Учасниці проходили тестування толерантності до глюкози на початковому етапі та до п’яти разів протягом усього спостереження, а також діагностичні заходи щодо виявлення ГД і ККА один раз на 15, 20 та 25 років (2001-2011).

З-поміж пацієнток, що народили, 139 (12%) мали ГД і 34 (25%) із них – ККА порівняно з 149/994 (15%) відповідно у групі жінок, які не хворіли на ГД. Провідна авторка дослідження, докторка медицини E.P. Gunderson зазначила, що відносний ризик ККА поширюється на жінок, у яких був ГД і розвинувся предіабет, або у котрих було діагностовано ЦД 2-го типу впродовж спостереження. Тож ризики ССЗ зберігаються навіть при нормальній глікемії. У групі жінок із ГД та нормоглікемією скореговане відношення ризику (ВР) ККА становило 2,3; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,34-4,09. Дослідники також розрахували ВР для предіабету та ЦД: 1,5 (95% ДІ 1,06-2,24) і 2,1 (95% ДІ 1,09-4,17) за відсутності й наявності ГД для предіабету та 2,2 (95% ДІ 1,3-3,62) і 2,02 (95% ДІ 0,98-4,19) для ЦД відповідно (р=0,003).

Коментуючи отримані результати E.P. Gunderson зауважила, що жінки із ГД мали вдвічі вищу ймовірність розвитку ККА через багато років після вагітності порівняно з тими, які ніколи не хворіли на ГД, навіть за умови, коли обидві групи досягли нормального рівня цукру в крові. Очільниця дослідження підсумувала, що ризик ССЗ може істотно зростати у жінок із ГД в анамнезі й не знижуватися, навіть якщо рівень цукру в крові протягом років залишається нормальним.

У жінок із попереднім діагнозом ГД необхідно проводити ретельніший моніторинг факторів ризику розвитку ССЗ, а саме артеріальної гіпертензії, дисліпідемії та гіперінсулінемії. Результати дослідження свідчать також про доцільність включення анамнезу ГД до калькуляторів ризиків для поліпшення стратифікації та профілактики ССЗ.

Вагомі аргументи на користь більш частого скринінгу ССЗ. Як зауважив доктор медицини, професор кардіології в Каліфорнійському університеті (Сан-Франциско, США) P. Deedwania, отримані результати дослідження можуть бути найпереконливішими на сьогодні даними щодо довгострокових наслідків ГД. Адже протягом 25 років вдалося спостерігати за 72% пацієнток, які ще у молодому віці потрапили до досліджуваної групи. До того ж дуже мала частка жінок відмовилася від участі. Також професор додав, що жінки, які перенесли ГД, мають проходити ретельний скринінг не лише на предмет ЦД, але й із приводу наявності факторів ризику розвитку ССЗ. За відсутності чітких клінічних рекомендацій пацієнткам із ГД в анамнезі бажано проходити обстеження на наявність факторів СС-ризику кожні 5-7 років, але цей параметр ще чітко не встановлений. 

За словами E.P. Gunderson, майбутні дослідження повинні бути зосереджені на зв’язку між ГД і ризиком ССЗ. Адже необхідно краще зрозуміти кореляцію між ступенем тяжкості ГД та розвитком ССЗ та визначити критичні періоди вагітності для зниження кардіометаболічного ризику. Останнє мало б включати спостереження за жінкою протягом усього періоду вагітності від зачаття до лактації. 

Заходи стосовно первинної профілактики ССЗ, модифікації способу життя, що має найбільше значення для зменшення імовірності виникнення як ЦД, так і ССЗ упродовж першого року після пологів, потребують ретельнішого дослідження.

За матеріалами medscape.com

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1 (74) 2021 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

Статини можуть істотно мінімізувати несприятливі наслідки інфекції SARS-CoV-2. 16.07.2021 Інфекційні захворювання Кардіологія Статини можуть істотно мінімізувати несприятливі наслідки інфекції SARS-CoV-2.

У новому дослідженні вчені медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго підтвердили, що пацієнти, які приймають статини та були госпіталізовані з приводу COVID-19, мали на 41 % нижчий ризик смерті. Результати дослідження були опубліковані 15 липня 2021 року у «PLOS ONE»...

14.07.2021 Інфекційні захворювання Кардіологія Зміни міокарда лівого шлуночка у дітей на тлі безсимптомного або легкого перебігу інфекції, викликаної SARS-CoV-2

Дослідження Domenico Sirico et al., нещодавно опубліковане у виданні «European Heart Journal». Порівняно з дорослими пацієнтами, клінічні прояви COVID-19 у дітей, як правило, сприймаються як менш важкі. Завданням цього дослідження було оцінити ураження серця у раніше здорових дітей із безсимптомним або легким перебігом інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2. ...

30.06.2021 Кардіологія Застосування статинів асоціюють із нижчим ризиком розвитку раку та пов'язану із цим смертність у пацієнтів із серцевою недостатністю

Відомо, що у пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) наявний підвищений ризик розвитку раку. Проте даних, що стосуються асоціації прийому статинів із ризиком раку та смертністю від онкологічних захворювань серед пацієнтів із СН, на сьогодні недостатньо....