Імуномодулювальна терапія автоімунних захворювань може допомогти у лікуванні важких форм COVID-19

08.06.2021

Відомо, що різні віруси і бактерії викликають автоімунні процеси в осіб, які мають таку схильність. Це явище також, ймовірно, відіграє важливу роль при інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2, особливо за важкого перебігу. Активізуються власні імунні клітини організму з утворенням автоантитіл, які атакують власні здорові клітинні структури організму (білки, автоантигени); відкладення імунних комплексів можуть викликати важкі запальні процеси і руйнування клітин в організмі.

Деякі нефрологічні захворювання також мають автоімунну етіологію. Одним із таких прикладів є системний червоний вовчак (СЧВ) – хронічне, в основному рецидивувально-ремітувальне запальне захворювання, часто із небезпечним для життя перебігом. Клінічно проявляється ураженням шкіри легень, серцево-судинної та центральної нервової систем, м'язів/суглобів і нирок. Вовчаковий нефрит розвивається майже у трьох із чотирьох випадків і визначає прогноз СЧВ. Тому багато пацієнтів із цим автоімунним захворюванням лікуються або управляються нефрологами з метою уникнення хронічних захворювань нирок та необхідності діалізу.

Причини СЧВ є багатофакторними (наприклад, генетична схильність, гормональні та екологічні тригери). При СЧВ та інших автоімунних захворюваннях судинної системи часто зустрічаються антифосфоліпідні антитіла (antiphospholipid antibodies – aPLs), тобто автоантитіла проти фосфоліпідно-зв'язувальних білків. аPLs можуть уражати систему згортання, тому зазвичай спостерігається тенденція до тромбозу.

Тим часом описується все більше схожих рис між важкими формами COVID-19 і СЧВ або деякими іншими автоімунними захворюваннями. Збільшення лімфоцитів, що утворюють автоантитіла (В-клітини), та їх активація спостерігаються як у критично хворих на COVID-19, так і при рецидивах СЧВ. aPL також були виявлені у пацієнтів із COVID-19, і концентрація aPL корелювала із тяжкістю захворювання. Є також кілька цікавих клінічних паралелей: новаторське німецьке дослідження демонструє, що раннє ураження нирок (протеїнурія, гематурія) може визначати результати у хворих на COVID-19 – як це має місце при СЧВ.

Нове дослідження з цього питання було опубліковано робочою групою, яку очолив професор Wolfram Ruf, у відомому науковому виданні «Science». Дослідження вперше показало, що антифосфоліпідні антитіла зв'язуються з комплексом «EPCR LBPA». Цей молекулярний комплекс міститься на біохімічній межі вродженої системи захисту імунітету чи патогену та системи згортання крові.

Це ліпідно-білковий рецепторний комплекс, що складається з ендосомного LBPA (lysobisphosphatidic acid from endosomes – лізобісфосфатидна кислота з ендосом) та рецептора EPC (endothelial protein C – ендотеліального білка С), розташованого на внутрішній поверхні (ендотелію) кровоносних судин. У цьому комплексі рецептор ЕРС представляє LBPA як патогенний антиген клітинної поверхні. Зв’язування aPL із комплексом EPCR-LBPA активує як ендосомний запальний шлях, так і каскад згортання. Це призводить до вироблення інтерферону в імунних клітинах і специфічного розширення В-клітин, які згодом продукують подальші автоантитіла, що самопідсилюються в автоімунному сигнальному циклі.

Стосовно терапії, дослідження також показало, що у мишей із СЧВ специфічна фармакологічна блокада комплексу «EPCR-LBPA» інгібувала серйозні пошкодження, пов'язані з аPL.

Наступною метою дослідників є розробка високопродуктивної процедури тестування (мультиплексний аналіз), яка може бути використана для ідентифікації специфічних імунних реакцій (імунопротеоміка) на автоантигени (особливо проти мозкових, серцевих та ниркових білків), які спостерігаються при COVID-19. В-клітини пам'яті, що утворюють автоантитіла, та специфічність автоантитіл (тканинна специфічність та перехресна реактивність з іншими органами) повинні бути проаналізовані шляхом проведення тестів in vitro. Також слід дослідити глікозилювання автоантитіл, яке, як відомо, підсилює їх дію у багатьох випадках.

Джерело: Immunomodulatory therapies for nephrological autoimmune diseases may help treat severe COVID-19 (news-medical.net)

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Інфекційні захворювання

Дослідники клініки Клівленда виявили зв'язок між COVID-19 та ураженням мозку, подібним до хвороби Альцгеймера 14.06.2021 Інфекційні захворювання Неврологія Дослідники клініки Клівленда виявили зв'язок між COVID-19 та ураженням мозку, подібним до хвороби Альцгеймера

Хоча неврологічні проблеми є частими симптомами серед хворих із Long COVID, основні механізми розвитку цих порушень в основному невідомі. У новому дослідженні, проведеному на базі клініки Клівленда, можливо, мимоволі вчені знайшли відповідь....

07.06.2021 Інфекційні захворювання Ожиріння може збільшити ризик довгострокових ускладнень COVID-19

Результати дослідження клініки Клівленда свідчать, що пацієнти, які перенесли COVID-19 та страждають на ожиріння ІІ чи ІІІ ступеня, можуть мати більший ризик довгострокових ускладнень коронавірусної хвороби, порівняно із пацієнтами із нормальною вагою. Дослідження нещодавно було опубліковане у виданні «Diabetes, Obesity and Metabolism»....

04.06.2021 Інфекційні захворювання Нова стратегія розробки універсальної вакцини проти грипу

Нове дослідження, проведене Чиказьким університетом та Науково-дослідним інститутом Скриппса, демонструє, що під час великої пандемії грипу H1N1 2009 року люди розвивали сильну ефективну імунну відповідь на стабільні збережені частинки вірусу. Це пропонує стратегію розробки універсальних вакцин проти грипу, які призначені для отримання тих самих реакцій, замість того, щоб орієнтуватись на частини вірусу, які, як правило, швидко мутують і потребують нової вакцини щороку....