Склад і структура мікробіому носоглотки корелюють із важкістю COVID-19

12.07.2021

Вірусні інфекції пов'язані зі змінами мікробіому верхніх дихальних шляхів (ВДШ) / носоглотки (НГ). Крім того, багато досліджень висувають гіпотезу про можливості «суперінфекцій» через пригнічений імунітет під час вірусного навантаження.

Мікробіом ВДШ та НГ може сприяти розвитку вірулентних патогенів, водночас коменсальна мікробіота може також пригнічувати поширення вірусів. Було показано, що ці взаємодії впливають на клінічні результати.

А як пандемія COVID-19, спричинена вірусом SARS-CoV-2, впливає на бактеріальний мікробіом ВДШ/НГ?

У недавньому дослідженні, проведеному під проводом доктора Amy K Feehan, дослідники висунули гіпотезу, що статус COVID-19 пов'язаний зі зміною мікробіому НГ, особливо у госпіталізованих пацієнтів. Результати цього дослідження підтверджують динамічні та суттєві зміни мікробіому у порожнині НГ, особливо коли пацієнти використовують допоміжний дихальний пристрій.

У цьому випробуванні дослідники вивчали склад мікробіому стосовно трьох ознак – статусу COVID-19, допомоги при диханні та використання антибіотиків. Дослідження опубліковане у виданні «Applied Microbiology».

Дослідники вивчали зразки мазків із НГ пацієнтів, які були ПЛР-позитивними щодо SARS-CoV-2, у такому діапазоні тяжкості: безсимптомні, госпіталізовані і померлі. Дослідження включало 79 позитивних зразків SARS-CoV-2 та 20 негативних зразків (контроль).

Дослідники представили демографічні дані, пов’язані зі зразками. Наприклад, така інформація, як стаціонарне лікування, використання допоміжного дихального пристрою, тяжкість COVID-19, статус куріння, вік, стать та раса.

Використовуючи метагеномне секвенування і класифікацію, вчені оцінювали мікробний склад мазків із носоглотки у хворих із SARS-CoV-2 та неінфікованих осіб.

Дослідники загалом виявили 202 роди у всіх зразках, з яких виділили 27 унікальних родів. Позитивний статус щодо COVID-19 був пов’язаний зі збільшенням представництва Serratia – вельми поширеного мікроорганізму. Примітно, що Serratia marcescens є визнаним збудником захворювань людини, в тому числі пневмонії.

Дослідники часто виявляли Serratia, Streptococcus, Enterobacter, Veillonella, Prevotella та Rothia у пацієнтів із COVID-19, які використовували допоміжні дихальні пристрої.

Цікавою знахідкою є те, що роди Finegoldia – опортуністичний збудник людини і Peptoniphilus, як правило, пов’язаний із кишковою та вагінальною мікрофлорою, були повністю відсутні у пацієнтів із COVID-19, які потребують дихальної допомоги, та присутні у пацієнтів, які не потребують респіраторної підтримки.

Відносна рясність Veillonella в окремих групах була однаковою, а відносна кількість Finegoldia була явно вищою у групі, яка використовувала антибіотики.

Дослідники також вивчали альфа-різноманітність (різноманітність у межах певної області або екосистеми; видове багатство) і бета-різноманітність (різниця в різноманітті видів між екосистемами; оборот видів).

На відміну від статусу COVID-19, дослідники виявили, що альфа-різноманітність відрізняється за віковим статусом та для людей, які курять. Загальновідомо, що вік і куріння впливають на мікробіом кишечника, шкіри та верхніх дихальних шляхів.

Водночас бета-різноманітність мікробіому суттєво відрізнялася для тих, хто переніс COVID-19, використовував допоміжні дихальні засоби, перебував у стаціонарі, а також тих, хто помер. Дивно, але дослідники спостерігали расові відмінності бета-різноманітності порожнини НГ і наголошували на необхідності проведення великого вибіркового дослідження для подальшої оцінки цього феномену.

Джерело: Composition and structure of nasopharyngeal microbiome relate to COVID-19 disease severity (news-medical.net)

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Інфекційні захворювання

Американський коледж акушерів і гінекологів та Товариство медицини матері-плода закликають вагітних жінок вакцинувати від COVID-19 04.08.2021 Акушерство/гінекологія Інфекційні захворювання Американський коледж акушерів і гінекологів та Товариство медицини матері-плода закликають вагітних жінок вакцинувати від COVID-19

Американський коледж акушерів і гінекологів (ACOG) та Товариство медицини матері-плода (SMFM) настійно рекомендують вакцинувати всіх вагітних жінок від COVID-19. За даними Центрів із контролю і профілактики захворювань, лише близько 16 % вагітних жінок отримали одну або дві дози вакцини від COVID-19, незважаючи на докази того, що інфекція COVID-19 у вагітних має підвищений ризик важких ускладнень і смерті. ...

02.08.2021 Інфекційні захворювання Ранні симптоми COVID-19 відрізняються в осіб різних вікових груп

Згідно з результатами нового дослідження, опублікованого сьогодні у виданні The Lancet Digital Health, ранні симптоми інфекції COVID-19 відрізняються у різних вікових групах та між чоловіками і жінками. Ці відмінності найбільш помітні між молодшими віковими групами (від 16 до 59 років) у порівнянні зі старшими віковими групами (від 60 до 80 років і старше), а також серед чоловіків порівняно із жінками. ...

16.07.2021 Інфекційні захворювання Кардіологія Статини можуть істотно мінімізувати несприятливі наслідки інфекції SARS-CoV-2.

У новому дослідженні вчені медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго підтвердили, що пацієнти, які приймають статини та були госпіталізовані з приводу COVID-19, мали на 41 % нижчий ризик смерті. Результати дослідження були опубліковані 15 липня 2021 року у «PLOS ONE»...