Метааналіз досліджень ефективності тікагрелору для профілактики інсульту у пацієнтів із високим ризиком серцево-судинних або цереброваскулярних подій

14.09.2021

Актуальність дослідження

Пацієнтам із кардіальним або цереброваскулярним атеросклерозом рекомендується профілактична антитромбоцитарна терапія. Тікагрелор має поліпшений профіль безпеки та ефективності у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, однак дані щодо профілактики інсульту залишаються суперечливими. Alexandra Bálint із групою вчених провели метааналіз, у якому порівнювали тікагрелор з іншими антагоністами рецепторів (P2Y12) і аспірином у вигляді монотерапії або комбінації при лікуванні пацієнтів із високим ризиком серцево-судинних або цереброваскулярних ускладнень, як-от: ішемічна хвороба серця (ІХС), гострий коронарний синдром (ГКС), інсульт або транзиторна ішемічна атака (ТІА), захворювання периферичних артерій. Дослідження було опубліковано у журналі «Stroke» у 2021 році.

Методи

 Систематичний пошук у MEDLINE, EMBASE і Cochrane Library проводився до 1 серпня 2020 року. Пошук включав наступні ключові слова: «тікагрелор», «AZD 6140» та «інсульт». Ризик упередженості оцінювався за допомогою інструменту оцінки «Cochrane Collaboration». Модель випадкових ефектів була використана для об’єднання оцінок ризику у всіх випробуваннях та співвідношення ризику з 95 % довірчим інтервалом (ДІ).

Вплив окремих компонентів оцінювався в моделі адитивного мережевого метааналізу. Первинною кінцевою точкою ефективності був розвиток інсульту. Кінцеві точки безпеки включали кровотечі та смертність від усіх причин.

Результати

Було проаналізовано 26 рандомізованих клінічних досліджень, що включали 124 495 пацієнтів. У порівнянні з контролем, комбінація тікагрелору з аспірином знижувала ризик ішемічного інсульту на 20 % (відношення ризиків 0,80 [95 % ДІ, 0,71-0,89]). Монотерапія тікагрелором істотно не впливала на ризик ішемічного інсульту (відношення ризиків, 0,88 [95 % ДІ, 0,77-1,00]; P = 0,05). У порівнянні з монотерапією аспірином, ризик великих кровотеч перебував в аналогічних межах при монотерапії антитромбоцитарними препаратами, тоді як відносний ризик був удвічі вищим при комбінованій антитромбоцитарній терапії. Не було суттєвої різниці у ризику смертності при використанні комбінації тікагрелору з аспірином (відношення ризиків, 0,99 [95 % ДІ, 0,91-1,07]).

Висновки

Тікагрелор з аспірином може забезпечити більш сприятливі результати вторинної профілактики інсульту у пацієнтів із судинними факторами ризику; проте ця комбінація може бути пов'язана з підвищеним ризиком кровотечі, включаючи внутрішньочерепну кровотечу.

Джерело: Network Meta-Analysis of Ticagrelor for Stroke Prevention in Patients at High Risk for Cardiovascular or Cerebrovascular Events

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

Пацієнти із розсіяним склерозом, які отримують анти-CD20 терапію, мають стійку відповідь Т-клітин на вакцинацію проти COVID-19 10.09.2021 Інфекційні захворювання Неврологія Пацієнти із розсіяним склерозом, які отримують анти-CD20 терапію, мають стійку відповідь Т-клітин на вакцинацію проти COVID-19

Вчені з Медичної школи Університету Джона Хопкінса (США) вивчили характер імунної відповіді, що викликається вакцинами проти коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) у пацієнтів із розсіяним склерозом (РС), які отримують анти-CD20 терапію. Як докладно описано в дослідженні, вони помітили, що ці пацієнти демонструють надійну Т-клітинну відповідь, попри знижену гуморальну відповідь на щеплення....

27.08.2021 Неврологія Підвищений ризик госпіталізації та смерті пов’язують із застосуванням препарату для лікування хвороби Паркінсона

Згідно з новим дослідженням, пімавансерин, антипсихотичний препарат, який використовується для усунення галюцинацій та марення при хворобі Паркінсона, може призвести до збільшення госпіталізації та смерті. ...

18.08.2021 Неврологія Дослідники розробляють новий метод вивчення нейродегенеративних захворювань

Дослідження опубліковано у виданні «Biophysical Reports». Деякі білки в клітинах можуть розділятися на маленькі краплі, подібні до крапель олії у воді. Порушення цього процесу у мозку літніх людей можуть бути причиною нейродегенеративних захворювань. Зараз дослідники Rutgers University розробили новий метод кількісної оцінки крапель білка, які беруть участь у розвитку цих захворювань. ...