Оновлено клінічні рекомендації NICE «Серцево-судинні захворювання: оцінка і зниження ризику, включаючи модифікацію ліпідів» [CG181]

11.10.2021

Клінічні рекомендації Національного інституту досконалості охорони здоров’я та догляду Великої Британії (NICE) «Серцево-судинні захворювання: оцінка і зниження ризику, включаючи модифікацію ліпідів» [CG181] містять рекомендації щодо оцінки ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), модифікації способу життя та ліпідмодифікуючої терапії для первинної та вторинної профілактики кардіоваскулярної патології.

Зазначені клінічні рекомендації призначені для медичних працівників, а також людей із ризиком ССЗ та/чи вже з наявною серцево-судинною патологією. Зокрема, вони спрямовані на допомогу медичним працівникам щодо виявлення людей, які схильні до ризику ССЗ, включаючи пацієнтів із діабетом 1 або 2 типу або хронічним захворюванням нирок.

Ці рекомендації є оновленою версією керівництва, опублікованого у 2014 р. (попереднє оновлення відбулося в 2018 р.): документ було частково доповнено новими даними щодо інструментів оцінки ризику, а також інформацією щодо зміни ціни та доступності загальних статинів.

У представленому оновленні Група розробки рекомендацій (GDG) пропонує використовувати термін «холестерин ліпопротеїнів невисокої щільності» замість «холестерин ліпопротеїнів низької щільності» (ХС ЛПНЩ). Також у керівництві статини згруповано до трьох різних категорій інтенсивності відповідно до відсоткового зниження ХС ЛПНЩ, а саме:

  • низька інтенсивність (якщо зниження становить від 20 % до 30 %);
  • середня інтенсивність (якщо зниження становить від 31 % до 40 %);
  • висока інтенсивність (зниження перевищує 40 %).

Зазначене групування було погоджено консенсусом GDG на підставі аналізу літератури. Також рекомендації містять оновлення щодо розгляду можливості лікування інклісіраном пацієнтів із первинною гіперхолестеринемією або змішаною дисліпідемією.

Оновлені рекомендації слід використовувати разом з іншими документами NICE щодо модифікації факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Оригінал за посиланням: https://www.nice.org.uk/guidance/cg181/chapter/Introduction

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

Відновлення після інфаркту міокарда за допомогою ін’єкційних патчів: оприлюднено перші обнадійливі результати експериментальних досліджень 21.10.2021 Інфекційні захворювання Кардіологія Відновлення після інфаркту міокарда за допомогою ін’єкційних патчів: оприлюднено перші обнадійливі результати експериментальних досліджень

Після інфаркту міокарда у серці відбуваються незворотні зміни, оскільки частина тканин некротизується та згодом рубцюється, а отже, не може отримувати електричні імпульси для належного скорочення та перекачування крові, що призводить до аритмії або ще більш фатальних наслідків....

06.10.2021 Кардіологія Систолічний артеріальний тиск не впливає на серцево-судинні події у пацієнтів із серцевою недостатністю, які отримують емпагліфлозин

Інгібітори натрій-залежного ко-транспортера глюкози 2 (НЗКТГ-2) чинять помірну дію щодо основних несприятливих серцево-судинних подій у пацієнтів зі встановленим атеросклеротичним кардіоваскулярним захворюванням, а також можуть знижувати кількість госпіталізацій із приводу серцевої недостатності (СН) та прогресування ниркової недостатності. ...

24.09.2021 Кардіологія Вплив початкових інвазивних проти початкових консервативних стратегій лікування на повторні та загальні кардіоваскулярні події у дослідженні ISCHEMIA

Більшість великих досліджень серцево-судинних захворювань (ССЗ) інтерпретуються на основі індукованих лікуванням відмінностей у часі від рандомізації до первинної комбінованої кінцевої точки, яка зазвичай складається із кількох різних типів негативних ефектів (смертність, захворюваність, госпіталізація). Такий підхід враховує першу подію, що виникла як ознака невдачі лікування для цього пацієнта, і тому навмисно ігнорує всі наступні події. Однак життєвий шлях пацієнтів із хронічними ССЗ набагато складніший, ніж передбачає ця стратегія аналізу, і часто характеризується тривалими періодами стабільності захворювання, перерваними повторними епізодами його прогресування. ...