Більшість пацієнтів із цукровим діабетом та атеросклерозом не отримують належного лікування

22.02.2022

Високий відсоток людей із цукровим діабетом 2 типу мають також атеросклеротичні серцево-судинні захворювання, але приблизно лише 1 із 20 отримує «тріумвірат» доказових препаратів – ліків для зниження рівнів холестерину, артеріального тиску та глюкози.

У великому багатоцентровому когортному дослідженні проаналізовано призначення статинів високої інтенсивності для зниження рівня холестерину, інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) або блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА) для зниження артеріального тиску, а також цукрознижувальних препаратів – інгібіторів натрійзалежного контранспортера глюкози 2 (НЗКТГ2) або агоністів рецепторів глюкагоноподібного поліпептиду-1 (ГПП-1) у популяції пацієнтів із цукровим діабетом та атеросклерозом (324 706 осіб).

Був виявлений дефіцит лікування та грубе недовикористання основних класів препаратів. Так, відповідно до лікарських призначень, 58,6 % пацієнтів отримували статини (26,8 % – статини високої інтенсивності); 45,5 % приймали ІАПФ або БРА, 3,9 % – отримували агоніст рецептора ГПП-1 та 2,8 % – інгібітор НЗКТГ2.

Лише 4,8 % пацієнтів отримували всі три види терапії, а 42,6 % осіб не отримували жодного рецепта щодо трьох основних факторів ризику.

Старший автор дослідження Крістофер Б. Грейнджер, професор Медичної школи університету Дьюка (США), сказав у інтерв’ю, що результати є «шокуючими щодо недостатнього використання методів лікування, які, як доведено, покращують прогноз у цій групі пацієнтів високого ризику». Наприклад, він зазначив, що статини високої інтенсивності «недорогі, добре переносяться та високоефективні, але той факт, що їх використовують лише 26,8 % цієї популяції, справді є звинуваченням і збентеженням для нашої системи охорони здоров’я».

Автори дослідження зазначають, що необхідно докласти зусиль, щоб подолати перешкоди для більш широкого використання цих методів лікування у пацієнтів як із цукровим діабетом, так і атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями. Також зазначається необхідність приведення схеми призначення для пацієнтів із цукровим діабетом та атеросклерозом у відповідність із рекомендаціями, заснованими на доказах.

 

Джерело: https://www.medscape.com/viewarticle/968881?src

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

Добавки мікроелементів можуть бути корисними для пацієнтів із серцевою недостатністю 21.02.2022 Кардіологія Добавки мікроелементів можуть бути корисними для пацієнтів із серцевою недостатністю

Згідно з результатами нового огляду, опублікованого у «Journal of Internal Medicine», добавки мікроелементів, зокрема комбінації коензиму Q10 (убіхінон), цинку, міді, селену та заліза, можуть бути потенційною стратегією для покращення функції міокарда у пацієнтів із серцевою недостатністю шляхом поліпшення роботи мітохондрій. ...

18.02.2022 Кардіологія Ендокринологія Інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу можуть запобігти вазовагальним синкопе при цукровому діабеті

У проспективному багатоцентровому італійському дослідженні пацієнти з цукровим діабетом 2 типу та недавнім анамнезом повторного вазовагального синкопе, які отримували інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу (НЗКТГ2), мали значно менше непритомностей протягом 1 року порівняно з пацієнтами, які не приймали препаратів цього класу....

15.02.2022 Кардіологія Око дає ключ до ранньої діагностики підступних судинних захворювань

Спеціальне програмне забезпечення, яке розробили вчені з Боннського університету (Німеччина), може допомогти виявляти судинні зміни у пацієнтів із захворюванням периферичних артерій, у тому числі на ранніх стадіях. Міждисциплінарний проєкт кафедри інформатики Боннського університету і кафедри офтальмології та кардіологічного центру Університетської клініки Бонна присвячено ранній діагностиці атеросклерозу за допомогою алгоритму, що використовує фотографічні зображення ока – органа, зазвичай не пов’язаного із захворюванням периферичних артерій. ...