Оптимізація профілактики ВТЕ у пацієнтів із онкологічною патологією у переопераційному періоді

12.08.2022

 

Відомо, що асоційований з раком тромбоз часто залишається недіагностованим, хоча й є дуже частим явищем. Близько 20% всіх тромботичних подій трапляється в онкологічних хворих. Водночас, 20% пацієнтів із солідними злоякісними новоутвореннями матимуть тромботичну подію, пов’язану з розвитком їх хвороби (Pandoni P. et al., 2002).

Епізоди венозної тромбоемболії (ВТЕ) трапляються у 4 рази частіше серед онкологічних пацієнтів ніж у загальній популяції. Добре відомо, що найчастіше ВТЕ розвивається на етапі діагностики, під час курсу хіміотерапії, на стадії метастазів, наприкінці життя пацієнта. Проте, частота тромбоемболічних подій залишається вищою, ніж у населення в цілому, і в період ремісії теж (Elting LS. et al., 2004).

Ще один парадокс – за останні кілька років кількість випадків ВТЕ в онкохворих значно зросла – щонайменше втричі серед усіх хворих на рак і у шість разів серед пацієнтів, які проходять хіміотерапію (Mulder Fl et al., 2021).

Тож актуальність і важливість тромбопрофілактики в цієї когорти пацієнтів не залишає сумнівів. Однак це питання й досі залишається дискутабельним на всіх ланках медичної спільноти.

Професор медицини і медичної онкології, очільник 3-го відділення медицини Медичної Школи Афін Національного університету, професор торакальної онкології Єльської медичної школи Костантінос Сирігос (Греція) наводить найновіші і найпотужніші дослідження, метааналізи щодо препаратів вибору для запобігання розвитку тромбоемболії, а також розбирає американські та європейські рекомендації щодо застосування низькомолекуляриних гепаринів, зокрема еноксапарину, в онкологічних пацієнтів.

Запрошуємо до перегляду відеолекції!

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

Чи може вітамін перетворити природні клітини-кілери на терапію раку? Учені вважають, що так 18.09.2023 Онкологія та гематологія Чи може вітамін перетворити природні клітини-кілери на терапію раку? Учені вважають, що так

При експериментальному лікуванні раку виявилося, що для онкологічних пацієнтів природні клітини-кілери, отримані від донорів, корисні. Клітини були попередньо оброблені нікотинамідом – сполукою, широко відомою як ніацин або вітамін B3. Це речовина з особливою спорідненістю до природних клітин-кілерів, що підвищує їхню здатність знищувати рак. ...

15.09.2023 Онкологія та гематологія Всесвітній день лімфоми

...

15.09.2023 Онкологія та гематологія Зменшення смертності, пов’язаної із лімфомою, і покращення виживання за допомогою променевої терапії

Дифузна великоклітинна В-клітинна лімфома (DLBCL) є поширеною та агресивною неходжкінською лімфомою, на яку припадає 25–40 % усіх випадків залежно від географічного регіону. Ця патологія зазвичай спостерігається у літніх пацієнтів із середнім віком приблизно 60 років. Стандартним системним лікуванням є хіміотерапія ритуксимабом плюс CHOP (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкристин і преднізон) або CHOP-подібні схеми. Понад 80 % пацієнтів із ранньою стадією і близько 60 % пацієнтів із прогресуючою стадією DLBCL можуть досягти тривалого контролю захворювання в епоху ритуксимабу. Проте роль променевої терапії (ПТ) у лікуванні такої лімфоми залишається суперечливою. Згідно із сучасними рекомендаціями, хіміотерапія з радіотерапією або без неї є стратегією першої лінії лікування....