Зменшення смертності, пов’язаної із лімфомою, і покращення виживання за допомогою променевої терапії

15.09.2023

Дифузна великоклітинна В-клітинна лімфома (DLBCL) є поширеною та агресивною неходжкінською лімфомою, на яку припадає 25–40 % усіх випадків залежно від географічного регіону. Ця патологія зазвичай спостерігається у літніх пацієнтів із середнім віком приблизно 60 років. Стандартним системним лікуванням є хіміотерапія ритуксимабом плюс CHOP (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкристин і преднізон) або CHOP-подібні схеми. Понад 80 % пацієнтів із ранньою стадією і близько 60 % пацієнтів із прогресуючою стадією DLBCL можуть досягти тривалого контролю захворювання в епоху ритуксимабу. Проте роль променевої терапії (ПТ) у лікуванні такої лімфоми залишається суперечливою. Згідно із сучасними рекомендаціями, хіміотерапія з радіотерапією або без неї є стратегією першої лінії лікування.

Ретроспективно було проаналізовано базу даних 10 841 дорослого пацієнта із дифузною великоклітинною В-клітинною лімфомою на ранній стадії за період 2002–2015 років. Первинна терапія була розділена на комбіноване лікування (ПТ та хіміотерапія) і хіміотерапію окремо. Користь від ПТ щодо виживання оцінювали за відносною виживаністю, стандартизованим коефіцієнтом смертності і трансформованою регресією Кокса з урахуванням фонової смертності. Пацієнти, яких спочатку лікували препаратами та з використанням радіотерапії, мали нижчі показники смертності, порівнюючи з тими, хто отримував лише хіміотерапію. 10-річна загальна виживаність становила 66,1 % проти 53 % для комбінованої терапії та лише хіміотерапії.

Чисту користь від ПТ щодо виживання оцінювали шляхом порівняння спостережуваної виживаності пацієнтів із ранньою стадією DLBCL з очікуваною виживаністю в загальній популяції США за віком, статтю та календарним роком. Дослідники визначили, що переваги ПТ у виживанні швидко зростали протягом перших 10 років, але після цього стабілізувались.

Джерело: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814023897961

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

FDA схвалило першу терапію рідкісних типів неракових пухлин 30.11.2023 Онкологія та гематологія FDA схвалило першу терапію рідкісних типів неракових пухлин

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) схвалило таблетки Ogsiveo (нірогацестат) для дорослих пацієнтів із прогресуючою десмоїдною пухлиною, які потребують системного лікування. Ogsiveo є першим препаратом, схваленим для лікування пацієнтів із десмоїдними пухлинами, рідкісним підтипом сарком м’яких тканин. Десмоїдні пухлини не є раковими, але можуть бути локально агресивними. Вони можуть проникати в навколишні структури та органи, що призводить до болю, проблем зі здатністю рухатися та зниження якості життя. Хоча хірургічне видалення історично було методом вибору, існує високий ризик повернення пухлини або виникнення інших проблем зі здоров’ям після видалення. Тому системна терапія все частіше досліджується в клінічних випробуваннях. ...

27.11.2023 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Учені виявили потужні та селективні інгібітори для лікування раку яєчників

Щоби визначити потенційні терапевтичні цілі та доклінічні препарати-кандидати для лікування раку яєчників, дослідники під керівництвом Тан Лі із Шанхайського інституту органічної хімії Академії наук Китаю розробили нові маломолекулярні інгібітори CPSF3. CPSF3 – ключовий комплекс фактора специфічності поліаденілування (CPSF), який каталізує сплайсинг пре-мРНК і регулює завершення синтезу білків під час транскрипції. Команда науковців систематично вивчала регуляторні функції комплексу CPSF за раку яєчників і довела, що він залежить виключно від механізму припинення транскрипції, де активність CPSF3 незамінна. Отримавши такі висновки, вчені мали на меті підтвердити CPSF3 як потенційну терапевтичну мішень шляхом пошуку інгібіторів, які могли б фармакологічно порушити ферментативну активність CPSF3 у клітинах та in vivo....

24.11.2023 Дерматологія Онкологія та гематологія Новий препарат демонструє потенціал у лікуванні плоскоклітинного раку шкіри

Дослідження, проведене в Університеті Турку, Фінляндія, показує, що пліксорафеніб, новий препарат, розроблений для лікування меланоми та раку легенів, також може зупинити прогресування плоскоклітинного раку шкіри. Плоскоклітинна карцинома шкіри (cSCC) є найпоширенішою формою метастатичного раку шкіри. Захворюваність на cSCC зростає в усьому світі, щороку діагностуються мільйони нових випадків. Прогноз метастатичного раку поганий, оскільки на сьогодні немає ефективних цільових методів лікування. ...