Результати лікування раку легень значно покращуються завдяки подвійній імунотерапії

24.10.2023

Рак легень є основною причиною смерті від раку в усьому світі, причому на недрібноклітинний рак легень (НДРЛ) припадає понад 80 % випадків. Приблизно від 25 до 30 % таких хворих мають резектабельну стадію, однак ця частка, вірогідно, буде більшою зі зростанням використання програм скринінгу раку легень. Хірургічне втручання залишається основним лікувальним методом для пацієнтів із ранньою стадією хвороби. Проте у багатьох спостерігається рецидив пухлини протягом 5 років після операції (приблизно від 30 до 55 %, залежно від стадії захворювання на момент діагностики) – фактор, який підвищує ймовірність смерті, пов’язаної із хворобою.

Дослідження AEGEAN оцінювало періопераційне застосування дурвалумабу, тобто терапію проводили як до, так і після операції. Учасники дослідження отримували дохірургічну (неоад’ювантну) терапію дурвалумабом, а потім післяопераційне (ад’ювантне) застосування препарату. AEGEAN було першим дослідженням, що у ІІІ фазі вивчає періопераційну імунотерапію у пацієнтів із резектабельним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ). Уперше було повідомлено про позитивні результати, і ці дані доповнюють зростаючу кількість доказів, що підтверджують переваги як неоад’ювантної, так і ад’ювантної імунотерапії для цих пацієнтів.

Дурвалумаб, інгібітор імунної контрольної точки, спрямований на PD-L1 (ліганд програмованої смерті 1), раніше був схвалений для лікування конкретних хворих із раком жовчовивідних шляхів, раком печінки, дрібноклітинним раком легень і НДРЛ. Зараз препарат використовується для лікування пацієнтів із місцево поширеним неоперабельним НДРЛ після остаточної хіміопроменевої терапії та для пацієнтів із метастатичним НДРЛ у комбінації із тремелімумабом і хіміотерапією.

Серед пацієнтів, які отримували періопераційний дурвалумаб, 17,2 % мали повну відповідь організму на лікування, порівнюючи із 4,3 % пацієнтів, які отримували лише хіміотерапію. Під час першого проміжного аналізу показників виживання із середнім періодом спостереження 11,7 місяців медіана показників становила 25,9 місяців в групі плацебо, але вона ще не була досягнута в групі дурвалумабу. Ці дані відповідають на 32 % меншій імовірності рецидиву захворювання, прогресування або смерті пацієнтів при лікуванні на основі імунотерапії, порівнюючи з лише хіміотерапією.

Джерело: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2304875

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

Учені розробили нове моноклональне антитіло для лікування HER2-позитивного раку молочної залози 20.02.2024 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Учені розробили нове моноклональне антитіло для лікування HER2-позитивного раку молочної залози

Рак молочної залози, на який страждають мільйони жінок, залишається серйозною глобальною проблемою охорони здоров’я. Надмірна експресія рецептора людського епідермального фактора росту 2 (HER2) спостерігається приблизно у 20 % випадків раку молочної залози і 20 % випадків раку шлунка, що пов’язано з вищою частотою рецидивів і меншою загальною виживаністю. HER2-позитивний підтип раку молочної залози є одним із найбільш агресивних і складних для лікування, а це означає, що існує нагальна потреба в терапії, спрямованій на цей конкретний підтип. ...

14.02.2024 Онкологія та гематологія Препарат, який використовується для лікування кокаїнової залежності, може прокласти новий шлях для лікування раку товстої кишки

Нове передове дослідження, проведене Університетом Оттави, показало, що ваноксерин, препарат, спочатку розроблений для лікування кокаїнової залежності, може перешкоджати розвитку клітин колоректального раку, істотно перебудовуючи мережі критичних генів. Дослідники помітили, що ваноксерин має потужну дію, коли пригнічує активність ракових клітин у тканинах пацієнтів із раком товстої кишки та в пухлинах, імплантованих лабораторним тваринам. Він втручається в білок, який транспортує дофамін, і пригнічує фермент, який отримав назву G9a, в колоректальних пухлинах. Націлювання на G9a гістон метилтрансферази ефективно блокує можливості росту пухлинних клітин і подальшого їхнього метастазування....

13.02.2024 Діагностика Пульмонологія та оториноларингологія Роль еволюції людини у розвитку прецизійної медицини

Люди досі розвиваються, і Татум Сімонсон, засновниця та співдиректорка Центру фізіологічної геноміки в Медичній школі Каліфорнійського університету, планує використовувати еволюцію для покращення охорони здоров’я для всіх. Її останнє дослідження, опубліковане 9 лютого 2024 року в Science Advances, показує, що варіант гена серед деяких жителів Анд пов’язаний зі зниженням кількості червоних кров’яних тілець на великій висоті, що дозволяє їм безпечно жити високо в горах в умовах низького вмісту кисню. Є люди із ХОЗЛ, які підтримують вищу сатурацію кисню, ніж інші з такою ж хворобою. Дослідники підозрюють, що в основі цієї варіації можуть бути генетичні відмінності, подібні до таких, які лежать в основі природного відбору....