Щоденник медичних подій 4-10 грудня

01.12.2023

Дорогі читачі!

Пропонуємо вашій увазі Щоденник медичних подій на тиждень (з 4 по 10 грудня).

Наступного тижня на вас чекають різноманітні конференції, вебінари, школи в онлайн-режимі. Заходи розраховані на лікарів різних спеціалізацій. Тож обирайте, навчайтеся, вдосконалюйтеся!

 

05.12.2023

Майстер-клас "Терапевтичні читання"

Наша мета – покращити методи лікування пацієнтів завдяки якісній профілактиці, індивідуалізованим підходам до попередження та лікування найпоширеніших та рідкісних захворювань. - Поглибити рівень знань лікарів вищезазначених спеціальностей з сучасними методами лікування та ведення пацієнтів; - Ознайомити лікарів даниих спеціальностей з актуальними світовими та вітчизняними гайдлайнами;

Захід розрахований на лікарів таких спеціальностей: загальна практика – сімейна медицина, терапія, алергологія, дієтологія, кардіологія, гастроентерологія, неврологія, психіатрія, психотерапія, психофізіологія, ендокринологія.

Реєстрація доступна за посиланням


Дерматологічний клуб за кавою у Львові

ЗАПРОШУЄМО ЛІКАРІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ:

Алергологія, анестезіологія, Бактеріологія, Вірусологія, Гастроентерологія, генетика лабараторна, гігіієна дітей та підлітків, Дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча анастезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча нефрологія, дитяча неврологія дитяча отоларингологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча ревматологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, Ендокринологія, епідеміологія, Загальна гігієна, загальна гігієна, загальна практика - сімейна медицина, Імунологія, інфекційні хвороби, Кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, Лабораторна імунологія, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, Медицина невідкладних станів, мікробіологія і вірусологія, Неврологія, неонатологія, Отоларингологія, Педіатрія, Ревматологія, Судинна хірургія, Терапія, Ультразвукова діагностика, Функціональна діагностика, лікарі-інтерни

Форма участі: онлайн

Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням


НПК з міжнародною участю "Європейські стратегії сучасної медицини"

Дата проведення: 06.12.2023-08.12.2023

Структура заходу

06.12.23. Кардіологічний день

07.12.23. Педіатрія, гастроентерологія, неврологія, сімейна медицина

08.12.23. Майстер-клас

Форма участі: онлайн/офлайн

До участі у заході запрошуються лікарі наступних спеціальностей:

 • педіатрія
 • кардіологія
 • гастроентерологія
 • ендокринологія
 • неврологія
 • пульмонологія

Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням


07.12.2023

IIІ-Й НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Дата проведення: 07.12.2023 по 08.12.2023

Місце проведення: Онлайн і офлайн: м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Полтавський державний медичний університет

В ПРОГРАМІ КОНГРЕСУ:

 • пленарні засідання та майстер-класи з організації та практичного проведення мультипрофесійної реабілітаційної допомоги в закладах охорони здоров’я України різних відомств та форм власності пораненим і постраждалим внаслідок війни (черепно-мозкові ушкодження, ампутація кінцівок, спинальна травма, опіки тощо);
 • фундаментальні доповіді від провідних європейських та вітчизняних фахівців з практичного досвіду розбудови системи реабілітації за кордоном і в Україні, освіти та підвищення кваліфікації фахівців сфери реабілітацї;
 • досягнення та проблеми з впровадженням в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я;
 • подальше впровадження та удосконалення системи надання реабілітаційної допомоги закладами охорони здоров’я за пакетами реабілітаційної допомоги НСЗУ;
 • науково-практичні доповіді фахівців, що працюють у сфері реабілітації та проведення майстер-класів з основних напрямів ФРМ: нейрореабілітація, м’язово-скелетна реабілітація,  кардіо-пульмонарна реабілітація, в тому числі хворих та реконвалестентів на Ковід -19;
 • фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення при різних патологічних станах;
 • реабілітація в педіатричній практиці;
 • реабілітація у спортивній медицині, параолімпійському спорті,  адаптивні види спорту;
 • психотерапевтичні аспекти реабілітації, ментальне здоров’я суспільства;

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ФАХІВЦІ З РЕАБІЛІТАЦІЇ:

 • лікарі фізичної та реабілітаційної медицини ФРМ
 • лікарі-інтерни ФРМ
 • студенти вищих медичних навчальних закладів
 • фізичні терапевти
 • ерготерапевти
 • терапевти мови та мовлення, логопеди
 • сестри медичні
 • асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів
 • лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
 • лікарі, які долучаються до надання реабілітаційної допомоги: лікарі - неврологи, ортопеди-травматологи, лікарі ЛФК, кардіологи, фахівці хоспісної та паліативної допомоги, сімейні лікарі, фахівці сфери внутрішньої медицини, педіатри; усі зацікавлені працівники сфери охорони здоров’я, соціального захисту, інклюзивної освіти, представники громадських організацій

Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням


VIII щорічна НПК з міжнародною участю «На межі психіатрії та неврології: Коморбідність психічних та неврологічних розладів. Питання діагностики та терапії»

Дата проведення: 07.12.2023 по 09.12.2023

Місце проведення: Онлайн і офлайн: м. Чернівці Головна вулиця, 141, Конференц-зала готелю "Буковина"

Програмні питання конференції

 • Первинна та вторинна профілактика в психіатрії та неврології, профілактичні втручання в специфічних групах ризику, на рівні громади на макросоціальному рівні, ранні втручання;
 • Епілепсії, психічні захворювання при епілепсіях; неврологічні захворювання з епілептичними нападами, епілептичні енцефалопатії, енцефалопатії розвитку; епілептичні припадки при розладах нейророзвитку;
 • Психіатричні та неврологічні захворювання через призму нейробіологічних та нейропсихологічних теорій (концепції порушень розвитку нервової системи, нейрозапалення, амігдалярного кідлінгу, нейродегенерації, нейропластичності);
 • Міжсекторальна взаємодія, координація педагогічних, психологічних, психотерапевтичних заходів, загальномедичної, неврологічної та психіатричної допомоги дітям на рівні громад та спеціалізованих сервісів.
 • Депресивні та тривожні розлади у неврологічній, психіатричній та загальній лікарській практиці. Суїцидальна та самоушкоджуюча поведінка у дітей та підлітків. Психологічні втручання, психотропна та нейротропна терапія, що спираються на принципи наукової доказовості;
 • Психічні та неврологічні розлади, викликані гострою реакцією на стрес у дорослих та дітей;
 •  Порушення психіки, адаптивної поведінки та психічного розвитку у дітей, зумовлені травмою в зоні бойових дій, перебуванням в окупації, при евакуації, пов’язані з руйнуванням системи батьківської підтримки, емоційною депривацією та вимушеною ізоляцією, переживанням гострого горя від втрати близьких.
 • Перебіг стрес асоційованих розладів при розладах нейророзвитку (РДУГ, РАС).
 • Питання діагностики та терапії, що спирається на принципи наукової доказовості;
 • Розлади дефіциту уваги та гіперактивності у дітей, дорослих та людей літнього віку.
 • Питання діагностики, діагностичні критерії МКХ 11, DSM 5, диференційна діагностика з розладами уваги при психічних та неврологічних розладах, медичних станах, зумовлених вживанням лікарських засобів, коморбідність з біполярним розладом, розладами аутистичного спектра, обсесивно – компульсивним розладом, залежністю від психоактивних речовин та алкоголю.
 • Терапія РДУГ у дітей та дорослих, що спирається на принципи наукової доказовості.
 • Психосоціальні інтервенції та психоосвіта, медикаментозне лікування (застосування психостимулянтів, атомоксетину, альфа-агоністів);

До участі у роботі конференції запрошуються лікарі за спеціальностями: психіатрія, наркологія, неврологія, нейрохірургія, психотерапія, дитяча психіатрія, дитяча неврологія, дитяча нейрохірургія,  генетика медична, медична психологія, організація і управління охороною здоров’я, педіатрія, судово-психіатрична експертиза, загальна практика – сімейна медицина, терапія, фізична та реабілітаційна медицина, психологія, фахівці інших спеціальностей, які бажають поглибити знання в галузі психіатрії та неврології

Реєстрація на захід доступна за посиланням


V НПК з міжнародною участю «Хвороба Альцгеймера та Хвороба Паркінсона: вплив стресових факторів»

Дата проведення: 07.12.2023 по 08.12.2023

Формат участі: Онлайн

До участі в конференції запрошуються лікарі-неврологи, лікарі-психіатри, лікарі-психотерапевти, лікарі-психологи, сімейні лікарі, психологи, науковці та організатори охорони здоров’я України.

В роботі конференції будуть представлені відповідні сучасні наукові погляди, що дозволять спеціалістам більш ефективно вирішувати проблеми пацієнтів з нейродегенеративними вік залежними патологіями в своїй повсякденній практиці.

Наша конференція в новому форматі вже має свою постійну аудиторію учасників, яка збільшується з року в рік. Так, у 2022 році участь у конференції взяли 30 спікерів – національних та міжнародних експертів у галузі нейродегенеративних захворювань та 485 зареєстрованих учасників.

Науковий захід буде насамперед цікавий лікарям-неврологам, психіатрам, психотерапевтам, сімейним лікарям, лікарям-геріатрам, психологам, соціальним робітникам та науковцям що займаються нейронауками.

Метою конференції є підвищення знань та практичних навичок з діагностики та лікування вік-залежної патології нейродегенеративного спектру: зокрема хвороби Альцгеймера та Паркінсона, та об’єднання науковців для пошуку ефективних методів діагностики та лікування.

Науковий захід буде включати секційні та пленарні засідання, майстер-класи, корпоративний симпозіум, а також розділ фундаментальних нейронаук та експериментальної терапії нейродегенеративних захворювань ЦНС.

Початок о 10:00

Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням


НПК з міжнародною участю «Від новітніх наукових концепцій у гастроентерології та гепатології до конкретного пацієнта»

Дата проведення: 07.12.2023 та 08.12.2023

Місце проведення: Онлайн і офлайн: м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Полтавський державний медичний університет

Наукова тематика заходу включатиме:

 • епідеміологія захворювань органів травлення
 • етіологія та патогенез хвороб органів травлення (експериментальні та клінічні дослідження);
 • діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення;
 • новітні технології хірургічного лікування;
 • актуальні питання дієтології та лікувальне харчування при захворюваннях органів травлення;
 • новітні досягнення сучасної гастроентерології і гепатології (новини з світових і європейських наукових форумів 2023 року);

Запрошуються гастроентерологи, дитячі гастроентерологи, лікарі загальної практики сімейної медицини, терапевти, педіатри, хірурги, проктологи, дієтологи, сонологи, ендоскопісти та лікарі інших спеціальностей.

Початок о 10:00

Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням


08.12.2023

VI-й Львівський Ендо Васкулярний курс

Дата проведення: 08.12.2023 та 09.12.2023

Місце проведення: Онлайн і офлайн: м. Львів, вул. Яна Матейка, 6, готель "Дністер"

Мета заходу: ознайомити учасників науково-практичної конференції із сучасними підходами до лікування пацієнтів з захворюваннями серця та судин

Початок о 08:00

Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням


09.12.2023

НПК з міжнародною участю «Персоналізована Медицина - 2023»

Сучасна концепція персоналізованої медицини ґрунтується на прийнятті медичних рішень, використані практик, втручань, продуктів для діагностики, лікування і профілактики захворювань, з урахуванням індивідуальних молекулярно-генетичних і інших варіативних фенотипових ознак організму, окремих тканин чи/та клітин.

Персоналізована медицина є невід’ємною складовою інноваційної моделі медицини майбутнього – «P5», яка має п’ять взаємопов’язаних складових [Longo U.G. et al., 2021]:

 • Прогностична (Predictive) – використання лабораторних та генетичних тестів, методів біомедичної візуалізації, штучного інтелекту, машинного навчання для прогнозування початку захворювання та особливостей його перебігу.
 • Прецизійна (Precision) – класифікація пацієнтів із захворюваннями на підгрупи, враховуючи їхні фенотипові мультиомні особливості.
 • Персоналізована (Personalized) – визначення індивідуальних втручань на основі генетичного профілю кожної людини, а також з урахуванням інших факторів (здібностей пацієнтів, контексту, потреб, соціального стану, способу життя, сімейного анамнезу, супутньої терапії та психологічних аспектів).
 • Профілактична (Preventive) – зменшення ймовірності виникнення захворювань шляхом реалізації профілактичних втручань з урахуванням біологічних, екологічних (експосомних), соціальних та психологічні аспектів життєдіяльності людини.
 • Партисипативна (Participatory) – залучення людей до управління станом свого здоров’я, завдяки зміцненню можливостей, автономії та залученості пацієнтів, а також підтримки комунікації між пацієнтами, лікарями та особами, які доглядають за ними.

В теперішній час підходи персоналізованої медицини активно впроваджуються в гастроентерології та дієтології, гематології, генетиці, геронтології, дерматології, ендокринології, імунології та алергології, інфектології, кардіології та ревматології, неврології, онкології, офтальмології, психіатрії, пульмонології та фтизіатрії, хірургії та трансплантології, в фармакології, профілактичній медицині тощо.

Конференція спрямована на широке коло лікарів всіх спеціальностей, фармацевтів, інших професіоналів сфери охорони здоров’я, здобувачів вищої освіти, науковців України.

Під час заходу ви зможете:

 • отримати сучасну науково-медичну інформацію з питань персоналізованої медицини та її розвитку у світі та в Україні,
 • ознайомитись з кращою клінічною практичною щодо імплементації підходів персоналізованої медицини для покращення профілактики й лікування важкої патології,
 • обмінятися інноваційними ідеями і досвідом,
 • інтегрувати отримані знання у власну лікарську практику,
 • безпосередньо долучитись до діяльності ГО «Українська ліга персоналізованої медицини».

Початок о 09:00

Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

Дослідження серцево-судинних захворювань кидають виклик міжнародним рекомендаціям щодо застосування аспірину 28.02.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Дослідження серцево-судинних захворювань кидають виклик міжнародним рекомендаціям щодо застосування аспірину

Дослідники серцевих захворювань визначили групу пацієнтів, для яких міжнародні рекомендації щодо використання аспірину для здоров’я серця можуть не застосовуватися. У дослідженні, опублікованому в журналі Circulation, результати огляду даних трьох клінічних випробувань ставлять під сумнів сучасну практику використання препарату для первинної профілактики серцевих захворювань або інсульту. Науковці вивчали результати клінічних випробувань за участю понад 47 000 пацієнтів із 10 країн, включно зі США, Великобританією та Австралією, які були опубліковані у 2018 році....

28.02.2024 Терапія та сімейна медицина Візуальний симулятор дозволяє людям із порушеннями зору бачити

В результаті співпраці з колегами з Інституту Дондерса дослідники з Нідерландського інституту неврології розробили симулятор, який допомагає незрячим пацієнтам. Цей інструмент доступний для всіх учених та офтальмологів і пропонує тим, хто зацікавлений, зрозуміти майбутні перспективи. Сліпота вражає приблизно сорок мільйонів людей у всьому світі, й очікується, що вона стане більш поширеною найближчими роками. Пацієнтів із пошкодженням зорової системи можна умовно розділити на дві групи: тих, у кого пошкодження міститься перед фоторецепторами сітківки або безпосередньо в них, і тих, у кого воно розташоване глибше в зоровій системі....

23.02.2024 Терапія та сімейна медицина Щоденник медичних подій 26 лютого - 3 березня

...