Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5-6 (522-523), 2022 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ / ПСИХІАТРІЯ

10-11 Психічне здоров’я в умовах війни: як його зберегти й не потрапити в «день бабака»?
Олег Созонтович Чабан, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ)
14 Ньюрексан модулює функціональні зв’язки між мигдалиною та префронтальною корою при стресі: результати плацебо-контрольованого перехресного дослідження
15, 18-19 Дієтичні рекомендації щодо мігрені: реалії та перспективи
Доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук Олександр Аркадійович Мартинчук
16-17 Зловживання алкоголем на тлі емоційних розладів: вчасно побачити та допомогти

КАРДІОЛОГІЯ

28-29 Вітчизняний досвід використання едаравону в пацієнтів із гострим коронарним синдромом
С.С. Кошарська, завідувачка відділення кардіології Київської міської клінічної лікарні № 7; А.В. Татарчук, лікар-кардіолог відділення інтенсивної терапії Черкаської обласної лікарні; О.Я. Сорока, завідувачка кардіологічного відділення № 1 КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр»
30 Можливі шляхи ефективної енергетичної підтримки міокарда
В. О. Шумаков, д.м.н., професор, відділення інфаркту міокарда та відновлювального лікування ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
32-33 EVA-синдром – раннє старіння судин при артеріальній гіпертензії
Л.В. Распутіна, д.м.н., професор, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

22-23 Целекоксиб при коморбідних станах
М. М. Долженко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри кардіології, Ю. О. Лучинська, к.м.н., асистентка кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, м. Київ
24-25 Парадигма вибору форми доставки магнію в організм із профілактичною та лікувальною метою
О. А. Подплетня, д.фарм.н., професор, завідувачка кафедри загальної та клінічної фармації Дніпровського державного медичного університету
36-37 Вітамін К: вплив на стан кісткової тканини

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ

26-27 Лікування нейропатичного болю в осіб старшого віку
О.М. Біловол, академік НАМН України, д.м.н., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, І.І. Князькова, д.м.н., професорка, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, Харківський національний медичний університет

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

34-35 Система згортання крові в новонароджених: концепція гемостазу, що розвивається
О. О. Мельник, к.б.н., м. Київ