27.03.2015 Тромболитическая терапия при инсульте

...

27.03.2015 Стан та проблеми дерматовенерологічної служби в Україні Реалії сьогодення, перспективи майбутнього

18-19 березня в Києві за підтримки МОЗ України, Головного управління охорони здоров’я м. Києва, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів (УАЛДВК) відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Системні дерматози та захворювання, що передаються статевим шляхом». Почесними головуючими були заступник міністра охорони здоров’я України, доктор медичних наук, професор В.Г. Передерій та ректо...

27.03.2015 Рекомендовані схеми діагностики та лікування пацієнтів з некоронарогенними хворобами та вадами серця

Захворювання серця – одна з найактуальніших проблем сучасної медицини. Висока поширеність серцево-судинної патології, труднощі її профілактики і лікування, загроза виникнення невідкладних станів вимагають певної уніфікації у підходах до діагностики та лікування. Пропонуємо до уваги читачів стандартні схеми діагностики та лікування некоронарогенних хвороб та вад серця. Функціональні Нейроциркуляторна астенія (дистонія) Перелік діагностичних досліджень Обов’язкові: • Загальний та біохімічний ...

27.03.2015 Неотложная медицинская помощь при острых отравлениях на догоспитальном этапе

Острые отравления, которые характеризуются быстрым развитием поражений органов и систем, требуют немедленной интенсивной медицинской помощи на всех этапах, начиная с догоспитального. Хотя это утверждение верно и для любой другой критической ситуации (травма, заболевание, несчастный случай), время для оказания помощи при отравлениях особенно дорого. Это обусловлено особенностями фармакокинетики токсинов, вовлечением их в обмен веществ, необратимыми изменениями гомеостаза организма вследствие пром...

27.03.2015 Канцерогени в харчових продуктах: звідки і що робити?

Багато хто чув і вільно користується словом «канцерогени», розуміючи його у значенні хімічних речовин, що викликають рак. Це і вірно, і не зовсім вірно. Канцер – рак, канцероген – те, що породжує рак. Але канцерогенними бувають не лише хімічні сполуки, а й фізичні впливи (іонізуюча та неіонізуюча радіація, наприклад сонячне випромінювання) чи біологічні агенти (наприклад, віруси). Більше того, канцерогени не завжди пов’язані з техногенною діяльністю людини, бо вони можуть мати і природне походже...

27.03.2015 Здоров’я нації – найбільша суспільна цінність

Нотатки з конференції В усі часи здоров’я людини розглядалось як одна з найвищих цінностей суспільства, що становлять основу економічного та духовного розвитку держави. Ще стародавні римляни проголошували: «Здоров’я – найвище благо!». Сьогодні важко назвати країну, на теренах якої не було б запроваджено медичного страхування її громадян. Те, що стало очевидним ще більше двохсот років тому, нині домінує в структурі фінансування охорони здоров’я більшості країн світу. А щодо України – то попри те...

27.03.2015 Дисфункційні маткові кровотечі у жінок репродуктивного та перименопаузального віку

...

27.03.2015 Ведение пациентов с обморочными состояниями Рекомендации Европейского общества кардиологов

Первичное обследование пациентов с синкопальными состояниями Первичное обследование • Тщательный сбор анамнеза у пациента или свидетелей об обстоятельствах обморока, начале и завершении обморока. • Оценка физического состояния больного, включая измерение ортостатического АД. • Снятие стандартной ЭКГ. «3 ключевых вопроса» • Действительно ли потеря сознания связана с обмороком? • Есть ли важные анамнестические данные, которые предполагают диагноз? • Наличие или отсутствие кардиальной патол...

27.03.2015 Алексей Викторов: «Хотелось бы видеть у врачей такое качество, как одержимость»

Этот год для руководителя отдела клинической фармакологии с лабораторией функциональной диагностики Института кардиологии им. Н.Д. Стражеско АМН Украины, члена научно-экспертного Совета Государственного фармакологического центра МЗ Украины,  доктора медицинских наук, профессора Алексея Павловича Викторова – юбилейный. Он появился на свет шестьдесят лет назад, 3 мая победного 1945 года. Рождение сына в столь тяжелое время стало фактически первой победой для фронтовички Марии Павловны Виктор...