Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (33) квітень 2014 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

7-11 стр. Новые рекомендации Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца
А.Э. Багрий, М.И. Лутай, В.И. Волков
12 стр. «60+ Кардіо»: шанс на здорове довголіття для всіх і кожного
3, 14-15 стр. Территория безопасности
А.Н. Пархоменко, Л.М. Чернуха
16 стр. Итоги 2013 года в мировой и отечественной кардиологии. Эксклюзивное интервью
О.С. Сычев
18-19 стр. Итоги 2013 года в мировой и отечественной кардиологии
А.Н. Пархоменко, Е.П. Свищенко
20 стр. Диагностика и лечение легочной гипертензии в Украине сегодня и завтра
В.Н. Коваленко
21-23 стр. Легочная гипертензия – известная или новая проблема в кардиологии?
Л.Ф. Коноплева
26-28 стр. Сравнительная антигипертензивная эффективность блокатора рецепторов ангиотензина азилсартана медоксомила и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента рамиприла
Г. Боннер, Дж.Л. Бакрис, Д. Сика и др.
29-31 стр. Инфекционный миокардит – взгляд на проблему изнутри
Г.В. Дзяк, А.М. Василенко, В.А. Потабашний и др.
34-35 стр. Лікування зупинки серця при гострому інфаркті міокарда
С.М. Стаднік, Н.В. Хутка
36-37 стр. Показания к применению антагонистов альдостерона: описательный обзор профилей безопасности (эплеренон и спиронолактон)
М.И. Данджума, И. Мукерджи, Дж. Макаронидис и др.
38-39 стр. Стратифікація ризику як найважливіший аспект ведення пацієнтів з ГКС
О.Й. Жарінов
46-47 стр. Клінічні аспекти застосування розувастатину у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця
Т.О. Ілащук, І.І. Ілащук, І.В. Окіпняк
50-51 стр. К вопросу о метаболическом ремоделировании миокарда
М.Н. Долженко
52-55 стр. Можливості використання валсартану при артеріальній гіпертензії в амбулаторній практиці: реалії сьогодення в ракурсі українського популяційного дослідження 2010-2013 років
В.П. Іванов
59 стр. Микрососудистая ишемия при ишемической болезни сердца: современное состояние проблемы
В.Ю. Жаринова