Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 2 (88) 2024 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

3-4 Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів з недрібноклітинним раком легені: бачення експертів
О.А. Суховерша, В.О. Войтко, І.О. Буріна, О.В. Кузнецова
8-9 Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози
Д.О. Шапочка, молекулярний генетик Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ; М.Ф. Анікусько, к. мед. н., завідувач хірургічного відділення КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр»
12 Трифлуридин/типірацил і бевацизумаб при рефрактерному метастатичному колоректальному раку: дослідження SUNLIGHT
13 Новий стандарт третьої лінії лікування пацієнтів із метастатичним колоректальним раком
завідувач науково-клінічного відділу торакоабдомінальної онкології клініки онкохірургії ДНП «Національний інститут раку» (м. Київ), кандидат медичних наук А.П. Безносенко; завідувачка відділення хіміотерапії № 1 КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр», доцент кафедри онкології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика О.В. Пономарьова
15-16 Іксазоміб + леналідомід + дексаметазон у рутинній клінічній практиці: ефективність при рецидивній/рефрактерній множинній мієломі
За результатами дослідження INSIGHT-RMG
17 Секвенування наступного покоління у боротьбі з раком: інновації в діагностиці та лікуванні
О. Добржанський, лікар-хірург-онколог відділення пухлин стравоходу та шлунка, Ю. Кондрацький, к. мед. н., завідувач клініки онкохірургії, М. Пепенін, хірург-онколог відділення пухлин стравоходу та шлунка, А. Городецький, дослідник відділу клінічних досліджень, ДНП «Національний інститут раку», м. Київ
20-22 Супровідна терапія в онкології
О.С. Зотов, О.О. Ковальов, О.В. Пономарьова, Н.М. Отченаш, С.А. Лялькін
23-27 Гепатоцелюлярна карцинома
Стандарт медичної допомоги
28-30 Новини з симпозіуму ASCO GI-2024
Я.В. Шпарик, к. мед. н., доцент, завідувач відділення хіміотерапії КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»
33-34 Дитяча онкологія й гематологія: командна робота для збереження майбутнього нації
А.А. Водяник, національний фахівець Всесвітньої організації охорони здоров’я з антимікробної резистентності та профілактики інфекцій та інфекційного контролю; Д.І. Марцинковський, лікар-психіатр Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»; психолог Благодійного фонду «Запорука», консультант з позитивної психотерапії, онкопсихолог Л.В. Сіроха
За матеріалами IV науково-практичної конференції УкАДОГ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

19 Гендерна нерівність в українській хірургії
І. Гуйванюк, О. Лінчевський, А. Безносенко, Т. Сліпченко, Н. Мельничук
Звіт всеукраїнського дослідження