Головна Медична газета Тематичний номер «Пульмонологія,Алергологія, Риноларингологія» Тематичний номер «Пульмонология, Аллергология, Риноларингология» № 2 (26), сентябрь 2014 р.

Тематичний номер «Пульмонология, Аллергология, Риноларингология» № 2 (26), сентябрь 2014 р.

АЛЕРГОЛОГІЯ

Первинна профілактика алергії у дітей: реалії сьогодення

Протягом останніх років спостерігається зростання частоти алергічної патології серед дитячого населення планети. Першим її дзвіночком у ранньому дитячому віці є...

Противоаллергические свойства пробиотиков: исследования необходимо продолжить

В последние годы публикуется все больше исследований, посвященных роли микрофлоры в развитии аллергических заболеваний (АЗ), однако эффективность применения пробиотиков с...

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Роль и место антигистаминных препаратов в лечении аллергического ринита

Оценка ТерапеВтического эффекта препарата ГленцЕТ по результатам многоцентрового исследования. Исследование ОТВЕТ Полная версия статьи в формате .pdf

РИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Аденоїди та хропіння. Дві сторони однієї проблеми

Гострі та хронічні захворювання лімфоїдного апарату глотки належать до найбільш розповсюджених патологій ЛОР-органів. Розглядаючи цю проблему, необхідно зупинитись на деяких...

ФТИЗІАТРІЯ

Латентна туберкульозна інфекція: перебіг, діагностика та лікування

Мікобактерія туберкульозу (МБТ) потрапляє в організм людини при вдиханні повітря, у якому міститься дрібнодисперсний аерозоль мокротиння хворого на туберкульоз. Для...

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Соціальна акція «Оранж День»: результати 2013 року

13 березня 2014 року, м. Київ. Компанія «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» підбила підсумки соціальної акції «Оранж День». У 2013 році акція...

Когнитивные функции у больных ХОЗЛ

Ученые из клиники Мейо (США) провели дополнительный анализ результатов крупного популяционного исследования с целью изучить когнитивное функционирование у пациентов с...

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Еріус® — антигістамінний препарат вибору українських спеціалістів з різних галузей медицины

За даними досліджень, Еріус® є препаратом, що найчастіше призначається лікарями різних спеціальностей з метою контролю проявів алергії. Полная версия статьи...

Опыт терапии экссудативных риносинуситов у больных с аллергическими заболеваниями

Врачам часто приходится сталкиваться с проблемой лечения острых инфекций верхних дыхательных путей (ОИВДП) у больных аллергическими заболеваниями. Респираторные инфекции провоцируют...

Професійна бронхіальна астма в практиці сімейного лікаря

Згідно з сучасними уявленнями бронхіальна астма (БА) – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке характеризується зворотною бронхіальною обструкцією і...

Лечение внебольничных бактериальных инфекций у детей

На XV ежегодной Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии» – Сидельниковские чтения в связи с 85-летием со дня рождения выдающегося...

Фактори ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у дітей

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВOОЗ), понад 300 млн людей у всьому світі страждають на бронхіальну астму (БА). Щорічно...

Лікування загострень бронхіальної астми у дітей: ефективність сальбутамолу для iнгаляцiйного застосування

Бронхіальна астма (БА) є одним із найпоширеніших хронічних респіраторних захворювань дитячого віку. Незважаючи на досягнуті успіхи в лікуванні БА у...

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Случай лекарственного пневмонита после проведения химиотерапии гемцитабином

В последнее десятилетие значительно возросла частота лекарственно-индуцированных поражений легких, что обусловлено широким применением новых, часто недостаточно изученных препаратов. В настоящее...

СТОРІНКАМИ КОКРАНІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

Применение антибиотиков в современной медицинской практике

Изобретение антибактериальных препаратов позволило значительно повысить качество медицинской помощи. Рассмотрим некоторые современные тенденции антибактериальной терапии с позиции доказательной медицины. Полная...