Тематичний номер «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія» № 1 (62), 2023 р.

Скачати PDF

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

10 Аускультація легень: класифікація дихальних шумів
О.В. Катілов, к. мед. н., доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, С.В. Зайков, д. мед. н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ
18 Керівництво Глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

16 Лікування хронічного риносинуситу з назальними поліпами
А. Matthew, Rank, K. Chu Derek, Antonio Bognanni, Paul Oykhman, А. Jonathan, Bernstein та ін., США, Канада, Ліван