Атезолізумаб у комбінації з хіміотерапією при плоскоклітинному НДРЛ IV стадії: заключний аналіз загальної виживаності в дослідженні IMpower131

03.12.2019

Стаття у форматі PDF

РЕЛІЗ

Рандомізоване дослідження ІІІ фази IMpower131 було сплановано для оцінювання ефективності комбінації атезолізумабу та хіміотерапії (ХТ; карбоплатин + паклітаксел або наб-паклітаксел) у 1-й лінії лікування плоскоклітинного недрібноклітинного раку легені (НДРЛ) IV стадії [1].

Пацієнтів (n=1021) рандомізували 1:1:1 на групи А (атезолізумаб 1200 мг через кожні 3 тижні + карбоплатин ACU6 через кожні 3 тижні + паклітаксел 200 мг/м2 площі поверхні тіла через кожні 3 тижні), В (атезолізумаб + карбоплатин + наб-паклітаксел 100 мг/м2 1 раз на тиждень) та С (карбоплатин + наб‑паклітаксел). Пацієнти отримували 4 або 6 циклів ХТ та атезолізумаб до втрати клінічної користі, а потім – ​найкращу підтримувальну терапію. Частка пацієнтів із високою експресією ліганду білка програмованої клітинної смерті 1 (PD-L1) була однаковою у трьох групах.

Первинними кінцевими точками були виживаність без прогресування за оцінкою дослідника з використанням критеріїв RECIST 1.1 в ІТТ-популяції (тобто в усіх пацієнтів, які отримали принаймні 1 дозу досліджуваного препарату) та загальна виживаність (ЗВ), також в ІТТ-популяції [2].

На Всесвітній конференції з раку легені (WCLC), яка пройшла 7-10 вересня у Барселоні (Іспанія) за підтримки Міжнародної асоціації з вивчення раку легені (IASLC), професор Федеріко Капуццо з Італії представив заключні результати щодо ЗВ у дослідженні IMpower131.

Медіана ЗВ в ІТТ-популяції становила 14,2 міс у групі В (атезолізумаб + ХТ) проти 13,5 міс у групі С (тільки ХТ), і ця різниця не досягла статистичної значимості. Проте у пацієнтів із високою експресією PD-L1 додавання атезолізумабу до ХТ значно подовжило ЗВ: медіана цього показника у групах В та С становила 23,4 vs 10,2 міс відповідно (рис.).

Пов’язані з лікуванням небажані події 3-4 ступеня спостерігалися у 68,0% пацієнтів групи В та в 57,5% хворих групи С; профіль безпеки застосованого лікування відповідав такому в попередніх аналізах.

«Дослідження IMpower131 надало нові докази ефективності імунотерапії у хворих на рак легені. Значне подовження виживаності при додаванні атезолізумабу до хіміотерапії у підгрупі з високою експресією PD-L1 підкреслює важливість біомаркерів для відбору пацієнтів», – ​зазначив професор Ф. Капуццо [3].

Література

  1. Jotte R.M., Cappuzzo F., Vynnychenko I. et al. IMpower131: Primary PFS and safety analysis of a randomized phase III study of atezolizumab + carboplatin + paclitaxel or nab-paclitaxel vs carboplatin + nab-paclitaxel as 1L therapy in advanced squamous NSCLC. J Clin Oncol. 2018; 36 (18 suppl; abstr LBA9000).
  2. Jotte R., Cappuzzo F., Vynnychenko I. et al. IMPOWER131: Final OS results of carboplatin + nab-paclitaxel ± atezolizumab in advanced squamous NSCLC. Presented at: IASLC 20th World Conference on Lung Cancer; September 7-10, 2019; Barcelona, Spain. Abstract OA14.02.

https://ascopost.com/news/september‑2019/final-overall-survival-results-of-impower131-trial-in-advanced-squamous-nsclc/

Підготував Олексій Терещенко

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (59), 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

05.08.2020 Онкологія та гематологія Ключові аспекти набутої гемофілії

Набута гемофілія (НГ) – це рідкісне порушення гемостазу, що характеризується спонтанною кровотечею за відсутності попереднього анамнезу кровотеч. Особливістю НГ є поява інгібіторів до факторів згортання (найчастіше до VIII фактора). Небезпека цього стану пов’язана передусім із масивною кровотечею, котра може призвести до летального наслідку....

31.07.2020 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Передопераційне лікування пазопанібом покращує результати хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени високого рівня

У статті представлено результати дослідження ефективності передопераційного прийому пазопанібу для покращення результатів хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени III або IV рівня. Прийом пазопанібу сприяє зменшенню об’єму крововтрати і тривалості післяопераційної госпіталізації, а також дозволяє уникнути таких інвазивних втручань, як використання апарата штучного кровообігу, мобілізація печінки й створення доступу до грудної порожнини....

26.07.2020 Онкологія та гематологія Аналіз останніх міжнародних рекомендацій щодо системного лікування поширеного раку нирки

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою раку нирки і становить близько 80-85% усіх злоякісних уражень органа. У структурі онкологічної захворюваності дорослого населення на патологію припадає 2-3% усіх випадків злоякісних пухлин (B.I. Rini et al., 2009). Щороку у світі реєструють близько 209 тис. нових випадків захворювання та 102 тис. смертей від НКР....

26.07.2020 Онкологія та гематологія Фізичні навантаження та вправи у пацієнтів з раком легені: чи справдяться очікування?

Раніше хворим на рак рекомендували відпочивати, одужувати й економити енергію, уникаючи втомливих фізичних навантажень. Тим не менше з кінця 1980-х років [1] з’являлися нові дані, підтримуючи уявлення про те, що фізична активність (будь-які тілесні рухи, що виробляються скелетними м’язами та призводять до енерговитрат) і фізичні вправи (включаючи лише заплановану, структуровану та повторювану діяльність, спрямовану на покращення або підтримку одного чи декількох компонентів фізичної форми) можуть забезпечити відповідну користь в онкології. Було повідомлено про обернену кореляцію між фізичною активністю (ФА) та смертю або рецидивом у хворих на рак [2-4]....