Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 3 (59), 2019 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

5-6 Вирусы человеческого рака
А.А. Ковалев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины
11 Комбінація атезолізумаб + бевацизумаб: вражаючі результати при нерезектабельній гепатоцелюлярній карциномі
М. Лі, професор Лайнбер­герівського онкологічного центру Університету Північної Кароліни (м. Чапел-Гілл, США); професор Університету Ганновера (Німеччина) А. Фогель
12 Обізнаність уже рятує!
13 Атезолізумаб у комбінації з хіміотерапією при плоскоклітинному НДРЛ IV стадії: заключний аналіз загальної виживаності в дослідженні IMpower131
15-17 Брентуксимабу ведотин або препарат за вибором лікаря у лікуванні пацієнтів з CD30-позитивною Т-клітинною лімфомою шкіри (ALCANZA): міжнародне відкрите багатоцентрове рандомізоване дослідження ІІІ фази
H. Майлз Прінс, Юун Х. Кім, С. Морвіц та ін., від імені дослідницької групи ALCANZA
23, 25 Результати 5-річного застосування дабрафенібу і траметинібу при метастатичній меланомі
К. Робер, Ж.-Ж. Ґроб, Д. Строяковський та ін.
30-31 Скрининг и ранняя диагностика рака предстательной железы
38-39 Персоналізований підхід в діагностиці для оптимізації лікування солідних пухлин
О.О. Ковальов, Н.М. Храновська, Р. Бреннер, Ф. Кьосе

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

8-9 Україна проти раку: національна програма онкологічного скринінгу
О.О. Ковальов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології, Запорізька медична академія післядипломної освіти
Резолюція Форуму експертів, що пройшов у рамках науково-практичної конференції «Сучасна клінічна онкологія, медичний форум» (5-6 вересня 2019 р., Запоріжжя)
18-19 Мобільні прилади та здоров’я

ОНКОУРОЛОГІЯ

29 Сучасне лікування нирковоклітинного раку
старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інститут раку, кандидат медичних наук Ю.В. Вітрук
32-33 Абіратерону ацетат + преднізолон у веденні метастатичного кастраційно-резистентного раку передміхурової залози без попередньої хіміотерапії
М. Бегеман, Німеччина; С. Каксар, Велика Британія; Г. Бера, Франція, та ін.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

22 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування»
26-27 Доказова медицина: нюанси застосування в умовах сучасної клінічної практики
завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор В.І. Попович
34-35 Кисты поджелудочной железы: особенности диагностики, тактика ведения
По материалам практического руководства ВГО (2019)
36-37 Случай симультанного хирургического лечения фолликулярной карциномы щитовидной железы и ее метастазов в шейном отделе позвоночника
П.П. Зиныч, А.В. Омельчук, А.В. Печиборщ и др.