Дослідження ПАРТНЕР: пацієнти з остеоартрозом мають високий ризик розвитку серйозних серцево-судинних подій

14.07.2020

Стаття у форматі PDF

У червні на базі освітньої платформи Doctor Thinking відбулося онлайн-засідання ревматологічної школи ПАРТНЕР під керівництвом президента Асоціації ревматологів м. Києва, завідувача кафедри внутрішніх хвороб № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д. мед. н., професора Олега Борисовича Яременка. Під час заходу було вперше представлено результати широкомасштабного вітчизняного епідеміологічного дослідження ПАРТНЕР. Також розглядалися важливі проблеми сучасної фармакотерапії ОА, зокрема питання безпечного застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП).

Як відомо, ОА є найпоширенішим захворюванням суглобів: на нього страждає понад 10% населення всієї земної кулі. В Україні поширеність ОА становить 3% (близько 1 млн хворих). Зазвичай пацієнти з ОА – особи похилого віку, що мають коморбідну патологію, як-от різні серцево-судинні захворювання (ССЗ) – артеріальна гіпертензія (АГ), ішемічна хвороба серця тощо. Тому важливим компонентом лікувальної тактики при ОА є стратифікація кардіоваскулярного ризику (КВР) пацієнтів.

За ініціативи фармацевтичної компанії Dr. Reddy’s нещодавно було проведене загально-національне дослідження ПАРТНЕР з метою оцінки КВР у пацієнтів із вперше діагностованим первинним ОА. У дослідженні взяли участь 54 лікарі з різних медичних центрів 22 областей України. Під час візиту хворого до лікаря відбувалося опитування відповідно до спеціалізованої стандартизованої анкети, яка включала запитання щодо віку, статі, локалізації ОА, наявності ССЗ атеросклеротичного ґенезу, цукрового діабету тощо. Загалом проаналізовано 3936 анкет пацієнтів із вперше діагностованим та рентгенологічно підтвердженим ОА. 

Значну кількість цих хворих (2946 (75%)) було віднесено до категорії осіб із високим і дуже високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень, оскільки вони вже мали ССЗ атеросклеротичного ґенезу (55%), цукровий діабет (21%), дуже високий рівень артеріального тиску (15%) та/чи загального холестерину і хронічну хворобу нирок (5%). Згідно з результатами розрахунку SCORE, до категорії осіб із дуже високим КВР належало ще 127 пацієнтів, тобто загальна кількість хворих на ОА із високим і дуже високим КВР сягнула 3073, що становило 78% загальної кількості проанкетованих осіб із первинним ОА.

З огляду на той факт, що переважним проявом ОА є саме больовий синдром, лікувальна стратегія при цьому захворюванні, безперечно, полягає у використанні анальгетиків та протизапальних засобів. У міжнародних рекомендаціях щодо лікування ОА основою знеболювальної терапії виступають саме НПЗП. Проте тривале приймання НПЗП асоційоване з високим ризиком побічних ефектів, насамперед із боку шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. 

Отже, при лікуванні ОА доцільним є вибір лікарського засобу з оптимальним профілем кардіоваскулярної та гастроінтестинальної безпеки. Амтолметин гуацил – препарат зі специфічним механізмом дії за рахунок індукції NO-синтази, що є основою його гастропротекторних властивостей. Окрім того, амтолметин гуацил не підвищує КВР, оскільки за умови тривалої терапії не впливає на артеріальний тиск порівняно з диклофенаком та має зіставний з аспірином антитромбоцитарний ефект (Tubaro et al., 2000). Таким чином, застосування амтолметину гуацилу, особливо за умови тривалої анальгетичної фармакотерапії, є доцільнішим у пацієнтів з ОА (Biasi et al., 2001).

Ви маєте нагоду відвідати засідання ревматологічної школи (у записі) та ознайомитись із результатами дослідження ПАРТНЕР за посиланням: 

https://doctorthinking.org/courses/rheumatology-school/ 

Або ж ви можете скористатися QR-кодом

Ваш промокод для доступу: zdorov-partner

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 3 (70) 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Ревматологія

02.11.2020 Ревматологія Пацієнт-орієнтований підхід до ведення остеоартриту: цінності пацієнтів як компас для клінічних рішень

Учасників вебінару привітав президент Європейського товариства клінічних та економічних аспектів остеопорозу, остеоартриту та кістково-м’язових захворювань (ESCEO), директор Центру співпраці з кістково-м’язового здоров’я та старіння Всесвітньої організації охорони здоров’я, професор Льєжського університету (Бельгія) ­Жан-Ів ­Режинстер. Він зазначив, що попри віртуальний формат – уперше за історію WCO – цьогорічний конгрес мав неабияких успіх, у ньому взяли участь 7,5 тис. учасників зі всього світу. ...

01.11.2020 Ревматологія Вплив вітаміну D на перебіг ревматичних захворювань: нові наукові дані – нова надія для пацієнтів

20-22 серпня відбувся щорічний Всесвітній конгрес з остеопорозу, остеоартрозу та захворювань кістково-м’язової системи (WCO), організаторами якого традиційно виступають Міжнародна асоціація з остеопорозу (IOF) та Європейське товариство з клінічних та економічних аспектів остеопорозу й остеоартрозу (ESCEO). Як і більшість цьогорічних міжнародних медичних заходів, через спричинені пандемією коронавірусної хвороби (COVID‑19) карантинні обмеження цей масштабний форум проводився у віртуальному форматі. Проте це не завадило відомим ученим представити до уваги колег і лікарів із різних країн надзвичайно цікаві наукові досягнення, котрі вже в найближчому майбутньому мають істотно вплинути на реальну клінічну практику ведення пацієнтів із різноманітними захворюваннями кістково-м’язової системи. ...

01.11.2020 Ревматологія Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит

Ревматоїдний артрит (РА) на сучасному етапі розвитку медичної науки розглядається як загальне захворювання організму, в основі котрого лежить системна прогресивна дезорганізація сполучної тканини з вираженими місцевими та загальними автоімунними змінами; при цьому відбувається запально-деструктивне ураження суглобів, яке спричиняє порушення їхньої функції й анкілозування....

01.11.2020 Ревматологія Регенерація суглобового хряща: огляд останніх досліджень

Декілька років тому серед учених панувала думка щодо неможливості відновлення суглобового хряща та неминучої інвалідизації хворих на остеоартрит (ОА), але нещодавно погляди науковців на цю патологію зазнали значних змін. Насамперед це пов’язано зі зміною дефініції самого захворювання: раніше ОА вважали хронічною незапальною патологією суглобів, яка перебігає на тлі прогресивної дегенерації суглобового хряща та структурних змін субхондрального відділу кістки. Саме тоді з’явився відомий перелік т. зв. неминучих супутників старіння, запропонований Національною академією наук США, в якому друге «почесне» місце серед восьми патологій, асоційованих зі старінням, посідав ОА. ...