Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 3 (70) 2020 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

5 Дослідження ПАРТНЕР: пацієнти з остеоартрозом мають високий ризик розвитку серйозних серцево-судинних подій
3 Порівняння ефективності клопідогрелю та тикагрелору або прасугрелу в літніх пацієнтів із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST
8-10 Ранолазин у лікуванні стабільної стенокардії напруги і хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Н.Ю. Осовська, д. мед. н., професор
14-15 Нові можливості поліпшення клінічного прогнозу в амбулаторних пацієнтів із тяжкою хронічною серцевою недостатністю
Л. Г. Воронков, д. мед. н., професор
16-17 Особливості діуретичної терапії при серцевій недостатності: проблеми та шляхи розв’язання
Н. А. Ткач, к. мед. н., старший науковий співробітник відділу СН ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ)
18-19 Амбулаторне моніторування ЕКГ
О. Й. Жарінов, В. О. Куць, У. П. Черняга-Ройко, М. С. Сороківський
20-21 Лікування хворих із високим серцево-судинним ризиком
Ю. М. Сіренко, д. мед. н., професор
22-23 Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб
Б. М. Тодуров, О. Й. Жарінов, Diana Zakarkaite, Giedre Balciunaite та ін.
24-25 Новини кардіології: ще більше можливостей у лікуванні дисліпідемій
28-29 Антигіпертензивна терапія залежно від профілю пацієнта: чи є вибір?
Л. М. Яковлева, д. мед. н., професорка
38-39 Нові досягнення та перспективи розвитку вітчизняної інтервенційної аритмології
Ю. І. Карпенко, Д. Є. Волков, В. О. Куць, М. С. Сороківський, У. П. ­Черняга-Ройко
40-41 Ефективність L-аргініну й L-карнітину в лікуванні серцево-судинної та коморбідної патології
В.К. Тащук, д. мед. н., професор, Буковинський державний медичний університет
42-43 Принципи статинотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Лариса Анатоліївна Міщенко, д. мед. н., професорка

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

11-13 COVID‑19: від епідеміології до лікування
26-27 Коморбідна депресія на тлі ішемічної хвороби серця: ефективність венлафаксину
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
31-33 Ураты и когнитивное здоровье: до какого уровня безопасно снижать концентрацию мочевой кислоты?
И.Ю. Головач, д. мед. н., профессор, Е.Д. Егудина, д. мед. н., профессор
36-37 Артеріальна гіпертензія: складні запитання – ​прості відповіді
Л. А. Міщенко, д. мед. н., професорка
44-45 Ураження серцево-судинної системи при системних некротизувальних васкулітах
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., М.Б. Джус, д. мед. н., А.Б. Безродний, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ