Сравнение парекоксиба и кеторолака в ведении боли после кесарева сечения

21.04.2015

Циклооксигеназа 2 типа (ЦОГ-2) играет важную роль в реализации центральных и периферических механизмов боли, связанной с травмами или повреждениями тканей. Следовательно, идеальный препарат для купирования острой воспалительной боли должен ингибировать как центральную, так и периферическую ЦОГ 2. Парекоксиб – единственный селективный ингибитор ЦОГ 2, применяющийся парентерально. Мощный обезболивающий эффект этого препарата был многократно доказан в клинических исследованиях с участием различных популяций пациентов. Благодаря парентеральному пути введения парекоксиб отличается быстрым и стойким аналгетическим эффектом. При использовании в составе мультимодальной аналгезии парекоксиб позволяет значительно снизить потребность в опиоидах. Важными преимуществами препарата также являются высокая безопасность и хорошая переносимость. Аналгетическая эффективность парекоксиба была продемонстрирована при самых разнообразных хирургических вмешательствах, в частности при эндопротезировании коленного и тазобедренного суставов, лапаротомических операциях в гинекологии, при тотальной абдоминальной гистерэктомии, в челюстно лицевой хирургии и др.

Полная версия статьи в формате .pdf

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Акушерство/гінекологія

17.04.2021 Акушерство/гінекологія Залізо, залізодефіцит, анемія: значення для жіночого здоров’я й не тільки…

16 лютого в онлайн-режимі відбувся вебінар «Залізо, залізодефіцит, анемія: значення для жіночого здоров’я й не тільки…», в рамках якого мали слово провідні вітчизняні фахівці, котрі займаються проблемами жіночого здоров’я. Учасники події мали змогу дізнатися про глобальну проблему залізодефіцитних станів у світі, значення заліза для жіночого організму, його надважливу роль у підготовці до здорової вагітності, вплив дефіциту заліза на функціонування жіночого організму під час вагітності, розвиток плода тощо. Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з цими питаннями докладніше....

11.04.2021 Акушерство/гінекологія Чи можливо запобігти рецидивам вагініту та бактеріального вагінозу?

У статті представлено результати чотирирічного рандомізованого контрольованого клінічного дослідження (n=1668), у якому оцінювалась ефективність власної схеми протирецидивного лікування хронічних вагінітів різної етіології та бактеріального вагінозу. Доведено необхідність своєчасного роз’яснення пацієнткам правил інтимної гігієни та сексуального життя...

11.04.2021 Акушерство/гінекологія Проблема подолання інфекцій у жінок репродуктивного віку: швидка атака або довга облога

У статті наведено огляд доповідей, представлених провідними фахівцями з акушерства та гінекології у рамках вебінару «Проблема подолання інфекцій у жінок репродуктивного віку: швидка атака або довга облога», що відбувся 20 січня. Спікери висвітлили сучасні підходи до діагностики, профілактики та ефективного лікування інфекцій жіночого репродуктивного тракту з максимальним попередженням їх рецидивів. Окрему увагу було приділено алгоритмам дій неонатолога з метою забезпечення здорового старту життя кожної дитини. ...

11.04.2021 Акушерство/гінекологія Фактори ризику розвитку хвороб цивілізації

У теперішній час відзначається невпинне зростання показників захворюваності та смертності серед населення України. З огляду на це актуальним є пошук ефективної стратегії збереження і зміцнення здоров’я громадян шляхом вирішення проблеми хвороб цивілізації, яке полягає у ранньому виявленні й модифікації факторів ризику їх розвитку. ...