Тематичний номер «Гінекологія, Акушерство, Репродуктологія» № 1 (17) березень 2015 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21 стр. Нарушения состояния печени в гинекологической практике: клиническое значение и коррекция
В.И. Медведь, А.О. Исламова
38 стр. Клинико-патогенетическое обоснование выбора препарата для коррекции железодефицита и лечения железодефицитной анемии при беременности в клинике экстрагенитальной патологии
Ю.В. Давыдова
40-41 стр. Проблемы коррекции железодефицитной анемии у беременных и пути их преодоления
В.П. Шипулин, Е.Р. Криевиньш
52-54 Національний проект «Онкодозор»: актуальні проблеми сьогодення
62-63 Урогенітальний мікоплазмоз, викликаний Mycoplasma genitalium: погляд на питання лікування в практиці лікаря
І.С. Миронюк
66 Программа пренатального скрининга на наличие анеуплоидий у плода и оценка риска развития преэклампсии в первом триместре: современные лабораторные возможности
О.В. Рыкова

ГІНЕКОЛОГІЯ

3 Коррекция нарушений менструального цикла при нейрообменно-эндокринном синдроме
М.А. Михайлюта, И.В. Жесткова
4-5 Актуальные вопросы репродуктивной медицины
7 Профілактика анемії у пацієнток з фізіологічним перебігом вагітності
10-11 Дуфастон® : нові відкриття, нові можливості
12-14 Пролапс геніталій: причини ускладнень при використанні сітчастих протезів та важливість розуміння анатомії тазового дна
Р. Ботчоришвілі
За матеріалами VI Міжнародного майстер-класу для лікарів-гінекологів «Пролапс-2014» (11-12 грудня 2014 р., м. Київ, клініка «Оберіг»
17 Современные подходы к лечению вульвовагинального кандидоза и кандидурии
19-20 Пролапс тазових органів: сучасний погляд на проблему
І.З. Гладчук
За матеріалами VI Міжнародного майстер-класу для лікарів-гінекологів «Пролапс-2014» (11-12 грудня 2014 року, м. Київ, клініка «Оберіг»)
22-23 Новые подходы к лечению острого неосложненного цистита
24-25 Антитіла проти хламідійного Hsp60 у прогнозуванні порушень репродуктивної функції на тлі хронічних запальних захворювань органів малого таза
Л.Ф. Яковенко, Л.Л. Сидорик, О.В. Ромащенко
30-31 Поліморфізм генів системи гемостазу в жінок з передчасним зниженням оваріального резерву
С.І. Жук, В.М. Воробей-Вихівська
32-36 Дозозависимость защитных эффектов фолиевой кислоты в прегравидарный период, во время беременности и в период лактации
О.А. Громова, О.А. Лиманова, И.Ю. Торшин и др.
42-43 Экстракты Vitex agnus castus при женских репродуктивных расстройствах: систематический обзор клинических исследований
M.D. van Die, H.G. Burger, H.J. Teede та ін.
45 Сравнение парекоксиба и кеторолака в ведении боли после кесарева сечения
Результаты клинического исследования и обзор литературы
47-50 Сучасний погляд на патогенез, діагностику та оптимізацію періопераційного ведення жінок репродуктивного віку з ендометріоїдними кістами яєчників
О.М. Носенко, О.І. Чужик
55 Клотримазол: безпечний та ефективний засіб для лікування кандидозу під час вагітності
61 Эффективность экземестана у пациенток с метастатическим раком грудной железы, ранее получавших нестероидные ингибиторы ароматаз

КОЛОНКА ШЕФ-РЕДАКТОРА

64-65 Вірус реформ