Сравнение парекоксиба и кеторолака в ведении боли после кесарева сечения

21.04.2015

Циклооксигеназа 2 типа (ЦОГ-2) играет важную роль в реализации центральных и периферических механизмов боли, связанной с травмами или повреждениями тканей. Следовательно, идеальный препарат для купирования острой воспалительной боли должен ингибировать как центральную, так и периферическую ЦОГ 2. Парекоксиб – единственный селективный ингибитор ЦОГ 2, применяющийся парентерально. Мощный обезболивающий эффект этого препарата был многократно доказан в клинических исследованиях с участием различных популяций пациентов. Благодаря парентеральному пути введения парекоксиб отличается быстрым и стойким аналгетическим эффектом. При использовании в составе мультимодальной аналгезии парекоксиб позволяет значительно снизить потребность в опиоидах. Важными преимуществами препарата также являются высокая безопасность и хорошая переносимость. Аналгетическая эффективность парекоксиба была продемонстрирована при самых разнообразных хирургических вмешательствах, в частности при эндопротезировании коленного и тазобедренного суставов, лапаротомических операциях в гинекологии, при тотальной абдоминальной гистерэктомии, в челюстно лицевой хирургии и др.

Полная версия статьи в формате .pdf

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Акушерство/гінекологія

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Харчування під час вагітності: що (не) можна їсти

Чи варто змінювати свої харчові звички під час вагітності? Довкола цієї теми є багато суперечностей і рекомендацій, у яких легко заплутатися. Команда платформи доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» спільно з лікарем-дієтологом Тетяною Лакустою з’ясували, чим раціон жінки в цей період особливий та на що слід звернути увагу. ...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Хронічний тазовий біль: сучасні стратегії менеджменту та контролю симптомів

Хронічний тазовий біль (ХТБ) є поширеним патологічним станом, який відзначається у жінок будь-якого віку і супроводжується сексуальною дисфункцією, емоційною лабільністю, аномальними матковими кровотечами, порушенням сечовипускання, розладами з боку кишечника тощо. Пацієнтки, які страждають на ХТБ, часто скаржаться на симптоми тривоги та депресії, що негативно позначається на їхній повсякденній активності, включаючи зниження працездатності та погіршення якості життя [1]. Сьогодні проблема ХТБ є економічним тягарем, пов’язаним із прямими або непрямими медичними витратами, які в середньому в різних країнах світу оцінюються у 4,9 млрд доларів на рік [2]. Раціональна фармакотерапія,спрямована на полегшення та контроль симптомів болю, є ключовою стратегією боротьби із ХТБ...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Оптимізація діагностики й лікування дефіциту заліза та залізодефіцитної анемії у жінок і дівчат репродуктивного віку: клінічний висновок*

Дефіцит заліза є найпоширенішим патологічним станом у світі та однією з п’яти основних причин інвалідності. У той час як низький показник феритину у сироватці крові є діагностичною ознакою залізодефіциту, підвищений його рівень визначається як гострофазовий маркер, що може реєструватися при запальних станах уже в І триместрі вагітності. Відповідно до сучасних настанов, проведення рутинного скринінгу на залізодефіцит у невагітних та вагітних жінок за відсутності ознак анемії не рекомендоване. З огляду на останні літературні дані ця рекомендація має бути переглянута...

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Стандарт медичної допомоги «Передчасний розрив плідних оболонок»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.08.2023 № 1533 ...