Функциональные заболевания пищеварительного тракта

27.03.2015

20-21 мая в г. Киеве на базе медицинского центра «Универсальная клиника «Оберіг» состоялась научно-практическая конференция «II Киевские гастроэнтерологические чтения», объединившая ведущих специалистов Украины в области гастроэнтерологии и врачей общей практики из всех регионов нашей страны для обсуждения современных направлений в диагностике и лечении функциональных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Партнером мероприятия выступила фармацевтическая компания ПАО «Киевский витаминный завод».

Функциональные поражения ЖКТ – общемедицинская проблема, актуальность которой обусловлена не только ежегодным приростом темпов заболеваемости и сложностью диагностики этих состояний, но и необходимостью применения комплексной лечебной стратегии для сохранения высокого качества жизни больных. С учетом этого неудивительно, что для проведения ставших уже традиционными Киевских гастроэнтерологических чтений выбрана клиника «Оберіг».

Мощная лечебно-диагностическая база и высокопрофессиональный персонал учреждения позволяют своевременно верифицировать функциональную патологию различных отделов ЖКТ и оказывать медицинскую помощь в необходимом объеме всем пациентам. Партнером клиники в организации научного форума выступила национальная фармацевтическая компания ПАО «Киевский витаминный завод» (КВЗ), заслуженно пользующаяся популярностью как у украинских врачей, так и у их пациентов благодаря высокому качеству, безопасности и доступной стоимости выпускаемых лекарственных средств.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....

28.02.2024 Кардіологія Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією

У листопаді відбулася науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія (АГ) у практиці сімейного лікаря», присвячена сучасним методам діагностики та лікування АГ, під час проведення якої було охоплено низку актуальних питань клінічної практики. Завідувачка відділу АГ і коморбідної патології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Лариса Анатоліївна Міщенко представила доповідь «Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією (2023). У фокусі – ​АГ»....

28.02.2024 Неврологія Швидке полегшення, тривалий ефект: новий підхід до управління стресом

Стрес виникає тоді, коли вплив довкілля, фізичні та/або психологічні вимоги перевищують наявні ресурси для того, щоб відповісти на ситуацію, що виникла. Запропоновано застосовувати двокомпонентну модель стресу, яка включає реактивність – період максимальної потужності стресової реакції, що спостерігається одразу чи невдовзі після впливу основних стресорних чинників, а також відновлення – період повернення до початкового стану після завершення стресової реакції (Smyth J.M. et al., 2023). Стрес асоціюється із дисбалансом гормонів та низкою розладів (рис. 1)....

28.02.2024 Психіатрія Застосування арипіпразолу в лікуванні резистентної депресії

Депресія – це тяжка й поширена хвороба, яка уражає понад 300 млн осіб у всьому світі та вважається однією з найвагоміших проблем громадського здоров’я у ХХІ столітті (WHO, 2017). Інвалідизувальна природа депресії призводить до низки професійних, економічних, соціальних та особистих несприятливих наслідків (Thompson C., 2010). Протягом останніх років кількість випадків депресії значно зросла, перевантажуючи систему охорони здоров’я (Cipriani A. et al., 2018)....