Эхокардиография в диагностике кардиомиопатий

27.03.2015

Термин «кардиомиопатии» (КМП) был впервые предложен W. Brigden в 1957 г. для обозначения первичных поражений миокарда неизвестной этиологии, вызывающих нарушение функции сердца и не являющихся следствием заболеваний коронарных артерий, клапанного аппарата, перикарда, системной или легочной гипертензии, а также некоторых редких вариантов поражения проводящей системы сердца.

Американская ассоциация сердца (AHA) предлагает определять КМП как гетерогенную группу заболеваний миокарда, связанных с механической и (или) электрической дисфункцией, которая обычно представлена гипертрофией или дилатацией желудочка вследствие различных причин, чаще всего генетически обусловленных. Кардиомиопатии могут быть как изолированной патологией, так и частью генерализованного системного процесса и заканчиваться кардиоваскулярной смертью или тяжелой сердечной недостаточностью (СН).

Характерной особенностью каждого вида КМП является специфическое ремоделирование сердца, которое лучше всего выявляется методом эхокардиографии (ЭхоКГ). Использование допплерографического анализа позволяет судить о степени функциональных нарушений и рассматриваться в качестве диагностического критерия стадии СН.

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – диффузное поражение миокарда с расширением полостей сердца и последующим резким снижением его сократительной функции, уменьшением сердечного выброса, возникновением застойной СН. Составляет 60% всех КМП. О ДКМП следует говорить, когда исключены другие причины, вызвавшие дилатацию камер сердца и резкое снижение сократимости миокарда желудочков (ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, артериальная гипертензия, миокардит и пр.).

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.04.2024 Неврологія Мистецтво лікування захворювань периферичної нервової системи: у фокусі полінейропатії

Полінейропатії – ​це захворювання всього організму з реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи як множинного ураження периферичних нервів із порушенням їх функції. Більшість полінейропатій є хронічними станами, що значно порушують якість життя пацієнтів. Це зумовлює актуальність пошуку ефективних підходів до лікування цих захворювань....

19.04.2024 Неврологія Цервікогенний головний біль, пов’язаний із вертебрально-міофасціальними чинниками шийно-плечової локалізації: нові підходи до діагностування та лікування

Головний біль (ГБ) як один із найчастіших неврологічних розладів є причиною стану, що характеризується порушенням повсякденної життєдіяльності людини. Поширеність цефалгій і значний їх вплив на якість життя свідчать про важливість проблеми діагностування та лікування ГБ. За даними Глобального дослі­дження тяжкості хвороб, оновленими 2019 р., ГБ посідає третє місце (після інсульту та деменції) серед неврологічних причин за загальним тягарем захворювань (виміряним роками життя з поправкою на інвалідність [DALY]) (WHO, 2014). При цьому лише незначна кількість осіб із ГБ у всьому світі проходять відповідну діагностику та отримують адекватне лікування....

19.04.2024 Неврологія Ноцицептивний і нейропатичний біль у практиці сімейного лікаря

Біль є однією з найчастіших причин звернення по медичну допомогу. На хронічний біль, який чинить негативний вплив на загальний стан здоров’я, страждають щонайменше четверо з п’яти хворих із хронічною патологією спинного мозку. Основними типами болю, на який скаржаться такі пацієнти, є ноцицептивний і нейропатичний (у 49 і 56% випадків відповідно) (Felix et al., 2021). Пропонуємо до вашої уваги огляд доповіді директорки Інституту медичних та фармацевтичних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, д.мед.н., професорки Наталії Костянтинівни Свиридової, присвяченої особливостям ведення хворих із ноцицептивним і нейропатичним болем у практиці сімейного лікаря, яку вона представила у лютому цього року під час Науково-практичної конференції «Дискусійний клуб сімейного лікаря»....

18.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Програма «Доступні ліки» в Україні

Реімбурсація – ​це повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів або медичних виробів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Серед громадськості програма реімбурсації відома як програма «Доступні ліки». Вона робить для українців лікування хронічних захворювань доступнішим....