Оперативно про головне

27.03.2015

Руководство по диагностике и клиническому ведению пациентов с осложнениями, вызванными злоупотреблением алкоголя

В июне на сайте Национального института здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (NICE) было опубликовано руководство по диагностике и терапии осложнений, связанных с употреблением алкоголя.

В Великобритании около 24% взрослых жителей злоупотребляют алкоголем, особенно эта проблема касается молодежи. Так, 20% всех поступлений в стационар лиц молодого возраста связаны со злоупотреблением алкоголем. Алкогользависимые осложнения включают синдром отмены; судороги, спровоцированные отменой алкоголя; алкогольный делирий; энцефалопатию Вернике; заболевания печени; острый и хронический панкреатит.

Для лечения симптомов острой отмены алкоголя рекомендуется использование бензодиазепинов, карбамазепина и клометиазола; алкогольного делирия – лоразепама, галоперидола и оланзапина; для снятия судорог, вызванных отменой алкоголя, – назначение лоразепама. Для облегчения состояния пациентов с гепатитом, обусловленным употреблением алкоголя, следует назначать кортикостероиды.

В данном руководстве подробно описаны диагностические процедуры и приведен алгоритм терапевтических мероприятий у пациентов в возрасте старше 10 лет, за исключением беременных.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гендерна нерівність в українській хірургії

Команда проєкту «SurgFem: Хірургині для хірургинь» від Global Medical Knowledge Alliance (GMKA) презентувала результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії. За результатами 80% лікарок чули, що хірургія не для них, тільки через їхню стать, а 55% опитаних зазнавали домагань з боку колег....

22.05.2024 Кардіологія АСК для первинної профілактики серцево-судинних подій: що нового?

Ацетилсаліцилова кислота (АСК) – доступний і загальновизнаний засіб вторинної профілактики серцево-судинних подій. За оцінками метааналізу 16 досліджень за участю 17 тис. осіб, АСК знижує відносний щорічний ризик серйозних судинних подій на 25% [1]. Водночас призначення АСК для первинної профілактики особам із факторами ризику, але без діагностованих серцево-судинних захворювань (ССЗ) спричиняє дискусії через суперечливі результати останніх досліджень....

22.05.2024 Кардіологія Комбінована ліпідознижувальна терапія – раціональний вибір для профілактики кардіоваскулярних захворювань

Серцево­-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті у всьому світі. Призначення статинів для первинної та вторинної профілактики ССЗ зменшує ризики несприятливих серцево­-судинних подій завдяки зниженню холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ). Однак у деяких клінічних випадках, попри застосування високодозової терапії статинами, у пацієнтів зберігаються залишкові серцево-судинні ризики, зокрема через недостатню ефективність монотерапії. Альтернативою для такої когорти пацієнтів може бути комбінація статинів з езетимібом....