Программа «Діабет. Допоможемо разом» – первый шаг к европейским стандартам жизни людей с диабетом

27.03.2015

19 марта фармацевтическая компания «Санофи-Авентис» презентовала новую медико-социальную программу «Діабет. Допоможемо разом», целью которой является повышение качества жизни больных сахарным диабетом в нашей стране. Первый проект в рамках этой программы – «Школы самоконтроля сахарного диабета», целью которого является создание стандартизированной системы обучения больных сахарным диабетом в Украине. В его реализации компания «Санофи-Авентис» является глобальным партнером Ассоциации детских эндокринологов Украины, кафедры диабетологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика и Украинской диабетической федерации.

Сахарный диабет представляет собой хроническое и неизлечимое заболевание, требующее не просто длительной, а пожизненной терапии. Успех в лечении этой патологии (замедление его прогрессирования и предупреждение осложнений) во многом зависит от ответственного отношения пациента к своему здоровью, которое в первую очередь проявляется в четком выполнении врачебных рекомендаций по изменению образа жизни, медикаментозной терапии и самоконтролю уровня гликемии.

Однако одного желания пациента, безусловно, недостаточно. Чтобы обеспечить высокую приверженность к лечению, необходимо дать больному исчерпывающие знания о заболевании и возможностях его контроля. Эту задачу призвано решить так называемое диабетическое обучение.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

20.02.2024 Алергія та імунологія Обґрунтування застосування фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїда мометазону та антигістамінного засобу олапатадину в терапії у пацієнтів з алергічним ринітом різного ступеня тяжкості

Алергічний риніт (АР) є глобальною проблемою охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – ​від 4,0 до 40%. Останніми роками спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно з результатами досліджень, проведених за програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів посідає Україна, яка поділяє його з Великою Британією. ...

20.02.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність рослинного лікарського засобу BNO 1016 у лікуванні гострого риносинуситу в контексті раціональної антибіотикотерапії

Гострий риносинусит (ГРС) являє собою інфекцію верхніх дихальних шляхів, поширеність якої протягом 1 року становить 6-15% [1]. Велика кількість звернень пацієнтів до лікарів первинної ланки створює значний економічний тягар для системи охорони здоров’я [2]. В Європі, наприклад, 1-2% звернень до лікарів зумовлено підозрою на ГРС [1]. У США на частку ГРС припадає 2-10% звернень до лікарів первинної медичної допомоги й отоларингологів [3]; прямі витрати, пов’язані з ГРС, у 2000 р. оцінювалися майже в 6 млрд доларів США [4]....

20.02.2024 Психіатрія Ефективність та безпека призначення прегабаліну за тривожних розладів

Тривожні розлади (ТР) – ​це біопсихосоціальні стани, пов’язані з узагальненими чи специфічними для ситуації відповідями на передбачувані загрози. Вони є одними з найпоширеніших психічних розладів (1,5-3,1%) (Kessler and Wang, 2008); зазвичай з’являються на ранньому етапі життя, характеризуються високим ступенем хронізації (середня тривалість складає >10 років) (Bruce et al., 2005) і підвищеним ризиком розвитку супутніх захворювань, як-от артеріальна гіпертензія, серцево‑судинні захворювання, деменція....

20.02.2024 Неврологія Розширення терапевтичних можливостей реабілітації пацієнтів із перенесеним ішемічним інсультом

Глобальний тягар інвалідності після інсульту зростає попри терапевтичні досягнення. Інсульт залишається другою провідною причиною інвалідності в усьому світі. Кожна четверта доросла людина має інсульт; ≈63% цих випадків трапляється до 70 років. 87% інвалідності, пов’язаної з інсультом, припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до втручань у разі гострого інсульту часто обмежений. Це робить ефективну реабілітацію потенційно найкращим доступним втручанням для сприяння відновленню після інсульту, а також є глобальним пріоритетом охорони здоров’я [1, 2]....