Нольпаза – новая звезда в созвездии ингибиторов протонной помпы от КРКА

27.03.2015

Вечером 18 февраля в столичном концерт-холле «Фридом» было по-особому торжественно и многолюдно: компания КРКА пригласила врачей-гастроэнтерологов на праздник, посвященный лончу нового препарата – современного ингибитора протонной помпы (ИПП) Нольпаза (пантопразол). Отечественные гастроэнтерологи уже на протяжении нескольких лет успешно применяют в лечении пациентов с патологией пищеварительной системы такие широко известные препараты производства компании КРКА, как Ультоп (омепразол), Фромилид (кларитромицин) и Панзинорм, а теперь пришло время высококачественного генерического пантопразола Нольпаза.

Компания КРКА является одним из ведущих европейских производителей ИПП с более чем 20-летним опытом производства лекарственных средств этой группы. На сегодняшний день компания выпустила свыше 2,5 млрд капсул омепразола и лансопразола, а препарат Нольпаза всего за 2 года пребывания на европейском фармацевтическом рынке стал наиболее часто назначаемым ИПП в странах Центральной Европы (согласно данным об объемах продаж, IMS, Pharmexpert 2009), что, бесспорно, свидетельствует о его высокой эффективности при кислотозависимых заболеваниях (КЗЗ) и доверии со стороны специалистов здравоохранения. Нольпаза имеет все основания завоевать высокое доверие и украинских врачей, и пациентов – прежде всего, благодаря таким характеристикам, как широта сферы потенциального применения в гастроэнтерологии, биоэквивалентность оригинальному пантопразолу, а также хорошее соотношение цены и качества.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....