Урядова програма «Доступні ліки»: акцент на вітчизняні препарати для лікування серцево-судинних захворювань

07.04.2017

Стаття у форматі PDF.

З 1 квітня в Україні діє урядова програма «Доступні ліки», яка дає можливість кожному українцю безкоштовно чи з незначною доплатою отримати фармацевтичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ), бронхіальної астми та цукрового діабету 2 типу.

Пріоритет було надано саме цим хворобам, оскільки вони найбільш виразно підвищують показники смертності населення України та знижують якість життя пацієнтів, однак підлягають ефективному амбулаторному лікуванню за умов ретельного контролю над цільовими показниками (рівень артеріального тиску (АТ), кількість нападів астми, концентрація глюкози крові).

В Україні частка ССЗ у структурі загальної летальності становить 65%, що майже вдвічі перевищує середньоєвропейські показники (Писарук А. В. и соавт., 2014). D. Vagero (2010) вважає, що протягом останніх кількох декад між східно- та західноєвропейськими країнами виник та дедалі зростає істотний розрив, який характеризує гірший стан здоров’я населення України, Білорусі, Молдови та Росії порівняно із західноєвропейськими країнами.

Низькі показники тривалості життя та високий відсоток смертності від ССЗ в Україні частково обумовлені неповноцінним лікуванням цих хвороб, що не відповідає новітнім світовим стандартам. Така невідповідна терапія часто має фінансово-економічне підґрунтя, особливо серед соціально незахищених верств населення. Тому впровадження державної програми, за якою пацієнт зможе безкоштовно отримати найдешевший наявний генеричний засіб або придбати препарат іншого виробника із суттєвою знижкою, покликане покращити рівень охоплення населення країни лікуванням з використанням сучасних рекомендованих медикаментів.

Перелік міжнародних непатентованих назв речовин для лікування ССЗ, що входять до програми реімбурсації, включає аміодарон, амлодипін, атенолол, бісопролол, ­верапаміл, гідрохлортіазид, дигоксин, еналаприл, ізосорбіду динітрат, карведилол, клопідогрель, метопролол, нітрогліцерин, симвастатин, спіронолактон та фуросемід. Серед засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, представлені і медикаменти виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна), зокрема такі препарати для терапії ССЗ: Аритміл, Атрогрел, Біпролол, ­Фуросемід, ­Гідрохлортіазид, Верапамілу гідрохлорид та ­Дигоксин.

На думку деяких авторів, аміодарон є найбільш ефективним з існуючих антиаритміків, на долю якого припадає чверть усіх призначень цих ліків (Джанашия П. Х. и соавт., 2006). Аритміл (аміодарону гідрохлорид, 200 мг) – антиаритмічний засіб ІІІ класу, що блокує калієві та кальцієві канали мембран кардіоміоцитів, а також гальмує синоатріальну, внутрішньопередсердну та атріовентрикулярну провідність. Аритміл ефективно попереджує рецидиви життєзагрозливих аритмій, у т.  ч. шлуночкової та надшлуночкової тахікардії, фібриляції шлуночків, фібриляції/тріпотіння передсердь. Аритмілу також властива антиангінальна дія, зумовлена зниженням потреби міокарда в кисні на тлі зменшення частоти серцевих скорочень (ЧСС) та зниження периферійного опору судин.

Атрогрел (клопідогрелю бісульфат, 75 мг) – антиагрегант, що застосовується для профілактики різних проявів атеротромбозу у хворих після інфаркту міокарда, ішемічного інсульту чи виявлення захворювань периферичних артерій; у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, у т.  ч. після черезшкірного коронарного втручання; в осіб з фібриляцією передсердь. Вже через кілька годин після прийому клопідогрелю спостерігається значне гальмування агрегації тромбоцитів, яке поступово наростає впродовж подальшої терапії препаратом (Добровольский А. В., 2009).

Біпролол (бісопрололу фумарат, 5 чи 10 мг) – селективний β-адреноблокатор, що здійснює антигіпертензивний та антиангінальний ефекти. Основними показаннями до застосування Біпрололу є артеріальна гіпертензія (АГ) різного генезу, ішемічна хвороба серця (ІХС) та хронічна серцева недостатність (СН). До властивостей Біпрололу належать зниження потреби міокарда в кисні, зменшення секреції реніну нирками, зниження серцевого викиду, пригнічення симпатоадреналової системи. Варто відзначити, що Біпролол має низьку спорідненість з β2-рецепторами гладких м’язів бронхів та судин, а також ендокринних органів, що суттєво знижує ймовірність виникнення побічних ефектів. Порівняльне рандомізоване дослідження P. Gosse та співавт. (1990) показало, що застосування бісопрололу в дозі 10-20 мг/добу призводить до зниження індексу маси міокарда лівого шлуночка на 11%, що зіставно з ефектом еналаприлу в дозі 20-40 мг/добу.

Верапамілу гідрохлорид (80 мг) є селективним антагоністом кальцію, що знижує тонус периферичних артерій та поліпшує кровопостачання міокарда. Ці ефекти обумовлюють доцільність призначення Верапамілу ­гідрохлорид при АГ, ІХС, надшлуночкових аритміях та пароксизмальній надшлуночковій тахікардії.

Дигоксин (0,25 мг) – серцевий глікозид рослинного походження, що збільшує ударний об’єм серця, уповільнює атріовентрикулярну провідність та знижує ЧСС. Дигоксин призначається при застійній СН, фібриляції/­тріпотінні передсердь та суправентрикулярній пароксизмальній тахікардії.

Серед діуретичних препаратів, що беруть участь у програмі, представлені Фуросемід (40 мг) – петльовий діуретик, показаний при АГ та набряковому синдромі різного генезу, у т.  ч. при хронічній застійній СН, та Гідрохлортіазид (25 мг), що також призначається при набряках внаслідок застійної СН та є часто застосовуваним засобом при АГ як монотерапія чи в комбінації з іншими засобами. Антигіпертензивна дія Гідрохлортіазиду проявляється через 3-4 дні, однак для досягнення оптимального терапевтичного ефекту слід приймати препарат 3-4 тижні. 

Слід зазначити, що пацієнти сімейного лікаря/терапевта зазвичай характеризуються високим показником коморбідності, що обумовлює потребу в призначенні кількох лікарських засобів. Крім того, досягти цільового рівня АТ за допомогою монотерапії вдається тільки обмеженій кількості пацієнтів (у дослідженні ALLHAT – 38%, HOT – 37%, INVEST – 20%, LIFE – 8%) (Верткин А. Л., Тополянский А. В., 2010). Перелічені вище лікарські препарати ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» добре комбінуються між собою, що уможливлює їх комплексне застосування при поєднанні кількох ССЗ, насамперед АГ та ІХС або СН.

Медикаменти ПАТ НВЦ «­Борщагівський ХФЗ» виробляються у високотехнологічних сучасних умовах, відповідають світовим стандартам якості (GMP, ISO 9001) та характеризуються невисокою вартістю, що робить застосування засобів цього виробника обґрунтованим не тільки з медичної, а й з фінансової точки зору.

 

При підготовці статті було використано матеріали сайту Міністерства охорони здоров’я України 
(www.moz.gov.ua) та інструкції до відповідних препаратів.

Підготувала Лариса Стрільчук

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 8 (405), квітень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.06.2024 Дерматологія Педіатрія Ефективний менеджмент акне у різних вікових групах

Акне є одним із найбільш поширених дерматологічних захворювань, що зустрічається в усіх вікових групах і має значний вплив на якість життя пацієнтів. Попри те що акне часто асоціюється з підлітковим віком, це захворювання також зустрічається у дорослих і дітей. Наявність акне може призводити до психологічних проблем, таких як зниження самооцінки, депресія та соціальна ізоляція. Тому ефективний менеджмент пацієнтів з акне є важливим завданням для дерматологів та інших спеціалістів охорони здоров’я....

12.06.2024 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Бронхіоліти у дітей

Ця клінічна настанова є адаптованою для системи охорони здоров’я України версією клінічних настанов National guidance for the manegement of children with bronchiolitis, Royal College of Paediatrics and Child Health (2021), Infants and Children – Acute Management of Bronchiolitis, NSW (2018), Bronchiolitis in children: diagnosis and management, NICE guideline (2015) та CHQ-GDL-60012 – Bronchiolitis – Emergency management in children (2019), що були обрані робочою групою як приклад найкращої практики надання медичної допомоги дітям з вірусним бронхіолітом (ВБ) і ґрунтуються на даних доказової медицини щодо ефективності і безпеки медичних втручань, фармакотерапії та організаційних принципів її проведення. ...

12.06.2024 Педіатрія Тягар спадкового ангіоневротичного набряку у дітей: клінічні аспекти та якість життя

Спадковий ангіоневротичний набряк (САН) – це генетичне захворювання, яке може значно погіршувати якість життя (ЯЖ) пацієнтів, особливо дітей. Незважаючи на те що САН є рідкісним захворюванням, його вплив на фізичне, емоційне і соціальне благополуччя пацієнтів може бути значним. Діти із САН вимушені пропускати заняття у школі, обмежувати фізичну активність та емоційні прояви, тому що це пов’язано з непередбачуваністю нападів. Ефективне лікування САН надзвичайно важливе для покращення ЯЖ пацієнтів і зменшення тягаря захворювання....

10.06.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Профілактика та лікування пацієнтів із порушенням ліпідного обміну на первинній ланці медичної допомоги

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті у всьому світі та однією з провідних причин звернення пацієнтів по допомогу до лікарів первинної ланки (Roth et al., 2021). Сімейні лікарі є фахівцями першого контакту, які забезпечують надання більшості медичних послуг, зокрема первинної профілактики ССЗ (Stewart et al., 2015; Kirkwood et al., 2023). Зважаючи на потреби сімейних лікарів та інших спеціалістів первинної медичної допомоги фахівці Коледжу сімейних лікарів Канади (CPF, 2023) розробили спрощені рекомендації щодо ведення пацієнтів із порушенням ліпідного обміну, профілактики та лікування ССЗ. Пропонуємо до вашої уваги ключові положення цих настанов, опублікованих у статті M.R. Kolber et al. «PEER simplified lipid guideline 2023 update: Prevention and management of cardiovascular disease in primary care» видання Can Fam Physician (2023 Oct; 69[10]: 675‑686). ...