Урядова програма «Доступні ліки»: акцент на вітчизняні препарати для лікування серцево-судинних захворювань

07.04.2017

Стаття у форматі PDF.

З 1 квітня в Україні діє урядова програма «Доступні ліки», яка дає можливість кожному українцю безкоштовно чи з незначною доплатою отримати фармацевтичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ), бронхіальної астми та цукрового діабету 2 типу.

Пріоритет було надано саме цим хворобам, оскільки вони найбільш виразно підвищують показники смертності населення України та знижують якість життя пацієнтів, однак підлягають ефективному амбулаторному лікуванню за умов ретельного контролю над цільовими показниками (рівень артеріального тиску (АТ), кількість нападів астми, концентрація глюкози крові).

В Україні частка ССЗ у структурі загальної летальності становить 65%, що майже вдвічі перевищує середньоєвропейські показники (Писарук А. В. и соавт., 2014). D. Vagero (2010) вважає, що протягом останніх кількох декад між східно- та західноєвропейськими країнами виник та дедалі зростає істотний розрив, який характеризує гірший стан здоров’я населення України, Білорусі, Молдови та Росії порівняно із західноєвропейськими країнами.

Низькі показники тривалості життя та високий відсоток смертності від ССЗ в Україні частково обумовлені неповноцінним лікуванням цих хвороб, що не відповідає новітнім світовим стандартам. Така невідповідна терапія часто має фінансово-економічне підґрунтя, особливо серед соціально незахищених верств населення. Тому впровадження державної програми, за якою пацієнт зможе безкоштовно отримати найдешевший наявний генеричний засіб або придбати препарат іншого виробника із суттєвою знижкою, покликане покращити рівень охоплення населення країни лікуванням з використанням сучасних рекомендованих медикаментів.

Перелік міжнародних непатентованих назв речовин для лікування ССЗ, що входять до програми реімбурсації, включає аміодарон, амлодипін, атенолол, бісопролол, ­верапаміл, гідрохлортіазид, дигоксин, еналаприл, ізосорбіду динітрат, карведилол, клопідогрель, метопролол, нітрогліцерин, симвастатин, спіронолактон та фуросемід. Серед засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, представлені і медикаменти виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна), зокрема такі препарати для терапії ССЗ: Аритміл, Атрогрел, Біпролол, ­Фуросемід, ­Гідрохлортіазид, Верапамілу гідрохлорид та ­Дигоксин.

На думку деяких авторів, аміодарон є найбільш ефективним з існуючих антиаритміків, на долю якого припадає чверть усіх призначень цих ліків (Джанашия П. Х. и соавт., 2006). Аритміл (аміодарону гідрохлорид, 200 мг) – антиаритмічний засіб ІІІ класу, що блокує калієві та кальцієві канали мембран кардіоміоцитів, а також гальмує синоатріальну, внутрішньопередсердну та атріовентрикулярну провідність. Аритміл ефективно попереджує рецидиви життєзагрозливих аритмій, у т.  ч. шлуночкової та надшлуночкової тахікардії, фібриляції шлуночків, фібриляції/тріпотіння передсердь. Аритмілу також властива антиангінальна дія, зумовлена зниженням потреби міокарда в кисні на тлі зменшення частоти серцевих скорочень (ЧСС) та зниження периферійного опору судин.

Атрогрел (клопідогрелю бісульфат, 75 мг) – антиагрегант, що застосовується для профілактики різних проявів атеротромбозу у хворих після інфаркту міокарда, ішемічного інсульту чи виявлення захворювань периферичних артерій; у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, у т.  ч. після черезшкірного коронарного втручання; в осіб з фібриляцією передсердь. Вже через кілька годин після прийому клопідогрелю спостерігається значне гальмування агрегації тромбоцитів, яке поступово наростає впродовж подальшої терапії препаратом (Добровольский А. В., 2009).

Біпролол (бісопрололу фумарат, 5 чи 10 мг) – селективний β-адреноблокатор, що здійснює антигіпертензивний та антиангінальний ефекти. Основними показаннями до застосування Біпрололу є артеріальна гіпертензія (АГ) різного генезу, ішемічна хвороба серця (ІХС) та хронічна серцева недостатність (СН). До властивостей Біпрололу належать зниження потреби міокарда в кисні, зменшення секреції реніну нирками, зниження серцевого викиду, пригнічення симпатоадреналової системи. Варто відзначити, що Біпролол має низьку спорідненість з β2-рецепторами гладких м’язів бронхів та судин, а також ендокринних органів, що суттєво знижує ймовірність виникнення побічних ефектів. Порівняльне рандомізоване дослідження P. Gosse та співавт. (1990) показало, що застосування бісопрололу в дозі 10-20 мг/добу призводить до зниження індексу маси міокарда лівого шлуночка на 11%, що зіставно з ефектом еналаприлу в дозі 20-40 мг/добу.

Верапамілу гідрохлорид (80 мг) є селективним антагоністом кальцію, що знижує тонус периферичних артерій та поліпшує кровопостачання міокарда. Ці ефекти обумовлюють доцільність призначення Верапамілу ­гідрохлорид при АГ, ІХС, надшлуночкових аритміях та пароксизмальній надшлуночковій тахікардії.

Дигоксин (0,25 мг) – серцевий глікозид рослинного походження, що збільшує ударний об’єм серця, уповільнює атріовентрикулярну провідність та знижує ЧСС. Дигоксин призначається при застійній СН, фібриляції/­тріпотінні передсердь та суправентрикулярній пароксизмальній тахікардії.

Серед діуретичних препаратів, що беруть участь у програмі, представлені Фуросемід (40 мг) – петльовий діуретик, показаний при АГ та набряковому синдромі різного генезу, у т.  ч. при хронічній застійній СН, та Гідрохлортіазид (25 мг), що також призначається при набряках внаслідок застійної СН та є часто застосовуваним засобом при АГ як монотерапія чи в комбінації з іншими засобами. Антигіпертензивна дія Гідрохлортіазиду проявляється через 3-4 дні, однак для досягнення оптимального терапевтичного ефекту слід приймати препарат 3-4 тижні. 

Слід зазначити, що пацієнти сімейного лікаря/терапевта зазвичай характеризуються високим показником коморбідності, що обумовлює потребу в призначенні кількох лікарських засобів. Крім того, досягти цільового рівня АТ за допомогою монотерапії вдається тільки обмеженій кількості пацієнтів (у дослідженні ALLHAT – 38%, HOT – 37%, INVEST – 20%, LIFE – 8%) (Верткин А. Л., Тополянский А. В., 2010). Перелічені вище лікарські препарати ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» добре комбінуються між собою, що уможливлює їх комплексне застосування при поєднанні кількох ССЗ, насамперед АГ та ІХС або СН.

Медикаменти ПАТ НВЦ «­Борщагівський ХФЗ» виробляються у високотехнологічних сучасних умовах, відповідають світовим стандартам якості (GMP, ISO 9001) та характеризуються невисокою вартістю, що робить застосування засобів цього виробника обґрунтованим не тільки з медичної, а й з фінансової точки зору.

 

При підготовці статті було використано матеріали сайту Міністерства охорони здоров’я України 
(www.moz.gov.ua) та інструкції до відповідних препаратів.

Підготувала Лариса Стрільчук

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 8 (405), квітень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

26.09.2023 Гастроентерологія Диференційна діагностика хронічної діареї

Хронічна діарея (ХД), яку визначають як діарею, що триває >4 тиж, уражає до 5% населення світу незалежно від віку, статі, раси та соціально-економічного статусу. Діарея погіршує якість життя, порушує щоденну активність, а також суттєво збільшує використання ресурсів системи охорони здоров’я....

26.09.2023 Терапія та сімейна медицина Системи нагрівання тютюну і хронічне обструктивне захворювання легень: огляд рецензованих публікацій

Приблизно 65 млн людей у всьому світі мають хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Цей загальний термін об’єднує групу прогресуючих захворювань, які перешкоджають проходженню повітря дихальними шляхами, як-от емфізема та хронічний бронхіт. Відомо, що куріння спричиняє 90% випадків ХОЗЛ. Шкідливі хімічні речовини, що утворюються під час спалювання тютюну, ушкоджують легені та дихальні шляхи. Альтернативні тютюнові вироби, в яких відсутній процес горіння, характеризуються меншим рівнем шкідливих компонентів. У цьому огляді узагальнено результати доклінічних, клінічних і популяційних досліджень, які показують можливі переваги для пацієнтів із ХОЗЛ за умови переходу із сигарет на системи нагрівання тютюну (СНТ)....

25.09.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Лікарські рослини в терапії риносинуситу: наукові аргументи та клінічні факти

Риносинусит (РС) – поширене захворювання в більшій частині світу, що спричиняє суттєвий тягар на суспільство стосовно споживання послуг у сфері охорони здоров’я та втрати працездатності. Гострий РС (ГРС) має щорічну поширеність 6-15% і зазвичай є наслідком ГРВІ. ГРС зазвичай самовиліковується, проте описувалися серйозні наслідки, що зумовлюють загрозливі для життя стани та навіть смертельні випадки. Це одна з найчастіших причин призначення антибіотиків; правильне ведення пацієнтів є надзвичайно актуальним у контексті глобальної кризи внаслідок антибіотикорезистентності. ...

25.09.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Фітотерапія гострого риносинуситу

Риносинусит – це багатофакторний запальний процес, який залучає слизову оболонку носа та приносові пазухи. До важливих факторів риносинуситу належать мукоциліарні порушення, інфекція, алергія та набряк слизової носа і пазух, які можуть сприяти розвитку, персистенції чи рецидиву риносинуситу (Passali et al., 2015)....