Эффективность неоадъювантной химиотерапии с последующей поддерживающей химиотерапией с включением бевацизумаба при неоперабельной серозной карциноме яичников высокой степени злокачественности: исследование «случай-контроль»

16.07.2015

Целью данного исследования являлось сравнение токсичности, периоперативных результатов интервальной циторедуктивной операции и показателей выживаемости без прогрессирования (ВБП) у пациенток с неоперабельной серозной карциномой яичников (СКЯ) высокой степени злокачественности поздней стадии, которые получали неоадъювантную химиотерапию (НХТ) с добавлением бевацизумаба или без него.

Полная версия статьи в формате PDF.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

13.11.2023 Онкологія та гематологія Спадковий рак грудної залози з погляду онкохірургів і патоморфологів

У рамках першої секції конференції «Рак грудної залози. Майбутнє сьогодні» було висвітлено сучасні аспекти персоналізованого ведення пацієнток із раком грудної залози (РГЗ). Ключові теми секції включали сучасні підходи до патоморфологічної й молекулярно-генетичної діагностики, хірургічної тактики лікування РГЗ та лімфодисекції. ...

10.11.2023 Онкологія та гематологія Українці можуть пройти безкоштовні генетичні дослідження для лікування раку

Передові технології лікування раку в Україні стають доступнішими. Відтепер пацієнти з раком грудної залози та раком яєчника можуть замовити безоплатне тестування на виявлення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 у Медичній лабораторії CSD LAB....

09.11.2023 Онкологія та гематологія Передова променева терапія

Медичний центр «Клініка Мануфактура», як і багато інших передових лікарень України, прагне перенести кращий медичний досвід лікування раку в Україну, забезпечивши наших лікарів потужною сучасною технікою та умовами, що відповідають ефективному кваліфікованому лікуванню за міжнародними стандартами. ...

09.11.2023 Онкологія та гематологія Меланома шкіри. Принципи біопсії підозрілого пігментного ураження

За матеріалами настанови NCCN, версії 2.2023...