ХХ Сідельниковські читання: ювілейна осінь для педіатрів

24.10.2018

назад до змісту

Осінній сезон масштабних науково-практичних конференцій розпочався зі справжнього свята для педіатрів – ​ювілейної ХХ Всеукраїнської ­науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковських читань), яка відбулася 19-21 вересня 2018 р. у м. Харкові за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Асоціації педіатрів України, Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти. Цьогорічна конференція присвячена 90-річчю від дня народження члена-кореспондента Національної академії наук, Академії медичних наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Віктора Михайловича Сідельникова. Сідельниковські читання щорічно збирають понад тисячу фахівців з усіх куточків України задля єдиної мети – ​збереження здоров’я дитячого населення.

Сідельниковські читання – ​це особлива подія для педіатрів, сімейних лікарів та фахівців, які усі свої знання та вміння спрямовують на те, щоб зберегти найцінніше – ​здоров’я найменших громадян нашої держави. Ця науково-­практична конференція – ​урочистий захід, при­свячений пам’яті Вчителя, наставника, вченого та видатної особистості вітчизняної медицини – ​професора Віктора Михайловича Сідельникова.

В.М. Сідельников народився 15 жовтня 1928 року у м. Харкові. Шлях видатного педіатра розпочався з Київського медичного інституту, в якому В.М. Сідельников здобув освіту та продовжував свою наукову роботу. Вже через 16 років після закінчення медичного інституту молодий і талановитий Віктор Михайлович очолив кафедру госпітальної педіатрії Київського медичного інституту та кафедру педіатрії № 2 Націо­наль­ного ­медичного університету імені О.О. Богомольця. Прагнення модернізувати систему медичної освіти позначилося на трудовій біографії професора: він працював деканом педіатричного факультету (1980-1984), проректором з наукової ро­боти (1972-1978), проректором з лікувальної роботи (1984-1989) Київського медичного інституту.

Найваго­мішим внеском В.М. Сідельникова у розвиток вітчизняної педіатрії стало заснування наукової школи дитячої кардіоревматології та дитячої алергології. Не можна не згадати й про інші гідні поваги вчинки видатного лікаря. Так, Віктор Михайлович особисто брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорно­бильській АЕС, самовіддано надаючи допомогу дітям, потерпілим внаслідок цієї катастрофи. Саме нагальна необхідність у медичній допомозі таким пацієнтам стала поштовхом для створення нового ­напряму медичної науки – ​екологічної ­педіатрії.

Праці професора В.М. Сідельникова не втрачають своєї актуальності для кількох поколінь лікарів. Підручники, в які вчений вклав увесь свій досвід, знання та натхнення, стали настільними книгами для сучасних педіатрів. А учні видатного педіатра сьогодні є найкращими вітчизняними лікарями-клініцистами, які щодня рятують тисячі дитячих життів. Під час роботи конференції неодноразово згадували корифея педіатричної науки з найглибшою повагою та безмежною вдячністю за те, що виховав цілу плеяду достойних науковців і практичних лікарів.

Для урочистого відкриття одного з найбільш масштабних педіатричних фо­румів були запрошені представ­ники Асо­ціації педіатрів України, НАМН Укра­їни, Департаменту охорони здоров’я Хар­ків­ської обласної державної адміністрації, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені ­академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Націо­нального медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету та Хар­ківської медичної академії післядип­ломної освіти, які висловили подяку органі­заторам заходу та побажали його учас­никам плідної роботи, натхнення та моти­вації для підвищення професійної майстерності.

Із вступною доповіддю «Здоров’я дітей – ​майбутнє країни» під час відкриття кон­ференції виступив член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ­завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Петрович Волосовець.

– Для держави не існує більш важливого завдання, ніж зберегти здоров’я майбутніх поколінь. І саме педіатрії присвятив своє життя член-кореспондент НАН, НАМН України, професор В.М. Сідель­ников. Він увійшов в історію вітчизняної медицини як засновник школи дитячої кардіології та алергології. В.М. Сі­дель­ников першим описав найдрібніший дефект міжшлуночкової перегородки у дітей та запропонував критерії його діагностики, розробив концепцію застосування серцевих глікозидів у дітей із врод­женими вадами серця при серцевій недостатності. Професор є автором протизапального препарату піриміданту, який запатентований в економічно розвинених країнах світу (США, Канаді, Швеції, Франції, Швейцарії та Великій Британії). Сідель­никовські читання – ​захід, присвячений вшануванню пам’яті Людини з великої літери, видатного лікаря та науковця В.М. Сідельникова. Під час проведення науково-практичної конференції його учні та послідовники висловлюють свої ідеї про те, як зберегти найцінніший скарб нашої держави – ​здоров’я дітей.
У Декларації Організації об’єднаних націй про права дитини, прийнятої ще у 1924 р. на 5-й Асамблеї Ліги націй у м. Женеві, закладено основні постулати захисту дітей та покращення їх благо­получчя. Кожна дитина має право на ­якісне та доступне медичне обслугову­вання. На превеликий жаль, сучасним українським лікарям доводиться працю­вати у скрутні для України часи, коли на нашій землі не вщухають вибухи гармат. Згідно з даними ЮНІСЕФ, на Донбасі через бойові дії постраждали 1 млн дітей.

Дитячий фонд ООН зауважив, що зростання кількості дітей (йдеться ще про 420 тис. неповнолітніх громадян нашої держави), які потребують гуманітарної допомоги, пов’язане з безперервними бойовими діями та постійним погіршенням умов життя у Східній Україні, звідки до інших регіонів змушені були переїхати близько 1,7 млн осіб, багато сімей втратили джерела доходу і доступ до соціальної допомоги та охорони здоров’я, у той час як вартість життя істотно зросла. Такі діти особливо потребують допомоги лікарів, і важливим аспектом ведення таких пацієнтів є медико-психологічна підтримка їх та їхніх родин.

Статистика щодо захворюваності та поширеності хвороб серед дитячого населення України демонструє невтішні дані. Протягом останніх двох десятиріч у дитячій популяції зростає поширеність новоутворень, ендокринних захво­рювань, патології системи кровообігу та сечовидільної системи, вроджених аномалій, зокрема вроджених вад серця, захворювань дихальної системи.

Варто наголосити, що наслідки аварії на Чорно­биль­ській АЕС продовжують негативно впливати на здоров’я населення. Саме тому найвищі показники захворюваності реєструють у тих регіонах, які зазнали найбільшого радіоактивного забруднення. Невтішні показники реєструють й щодо смертності дітей 1-го року життя, яка почала зростати. У 2017 р. рівень смертності дітей віком до 1 року становив 7,73 ‰ (на 1000 дитячого населення відповідного віку), цей показник дещо вищий, ніж попереднього року.

Сьогодні ми зіткнулись із проблемою якості надання медичної допомоги дитячому населенню, адже її забезпечити вкрай важко. Одна з причин – ​це те, що в Україні не вистачає дитячих лікарів. Різниця між кількістю штатних посад та числом працюючих фізичних осіб становить 2481 місце.

Щороку кількість абітурієнтів, які виявляють бажання навчатись на педіатричному факультеті, зменшується, що також негативно впливає на кадрове забезпе­чення держави дитячими лікарями. Тому ми вважаємо, що необхідно збільшити обсяг держзамовлення за спеціальністю «Педіатрія». Адже більшість батьків хворої дитини (приблизно 72%), звертаючись до закладу охорони здоров’я, надають перевагу дитячим лікарям. 

Висока довіра батьків до педіатрів та впевненість в їх компетент­ності має мотивувати нас до постійного вдос­коналення практичних навичок, щоб ­надавати якомога більш якісну медичну допомогу дітям.

Перед проведенням цього традиційного наукового форуму, який щорічно відвідують провідні вітчизняні фахівці та їх зарубіжні колеги, ми поцікавились, які теми викликають найбільший інтерес у науковців та лікарів у всьому світі. Для більшості лікарів-практиків найбільш важливі теми – ​застосування антибактеріальних засобів, зокрема проліків, пробіотиків та сучасні методи регідратації. Такий вибір клініцистів можна пояснити тим фактом, що найчастішими причинами дитячої смертності у світі є зневоднення внаслідок діареї та пневмонія.

Шлях до забезпечення гарантованої якісної медичної допомоги в Україні пролягає, зокрема, через реформування медичної освіти. Її модернізація на засадах світових стандартів та відповідно до вимог і потреб національної системи охорони здоров’я (впровадження інноваційних технологій, проблемно-орієнтоване навчання, використання світового досвіду) формує професійну компетентність майбутнього дитячого лікаря.

Сучасними тенденціями розвитку європейської та вітчизняної педіатрії є стандартизація надання медичної допомоги дітям на засадах доказової та персоніфікованої медицини, посилення заходів щодо запобігання інфекційним та неінфекційним захворюванням, стримування антибіотикорезистентності, впровадження інновацій у педіатричну практику.

На завершення виступу доречно навести цитату нашого Вчителя та видатного науковця В.М. Сідельникова: «Постійне прагнення до удосконалення своїх знань, щоб знання лікаря відповідали сучасному рівню розвитку науки». Цей заклик до медичної спільноти є девізом ХХ ювілейної науково-практичної конференції з між­народною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковських читань), проведення якої має на меті збереження здоров’я наших дітей – ​майбутнього української нації.

У рамках конференції учасники представили багато цікавих та змістовних наукових доповідей, які засвідчили високий рівень цього масштабного заходу. Зокрема, велика кількість виступів була присвячена інфекційній патології органів дихання та ЛОР-органів у дітей. Значний інтерес вітчизняних та іноземних науковців до цієї проблеми є обґрунтованим, адже протягом тривалого часу зберігається тенденція до зростання ­поширеності цих хвороб, і саме вони ­домінують у структурі захворюваності дитячого ­населення.

Занепокоєння у ­педіатрів ­викликає збільшення з кожним роком поширеності у дитячій по­пуляції й низки неінфекційних захворювань, тому під час конференції значна кількість доповідей традиційно була присвячена діагностиці та лікуванню алергічної патології, функціональних розладів та органічних захворювань шлунково-кишкового тракту, серцево-судинних та ревматичних захворювань у дітей.

З програмними доповідями перед широкою аудиторією педіатрів з усіх регіонів нашої країни виступили авторитетні вітчизняні вчені, до експертної думки яких завжди дослухаються як їх колеги науковці, так і лікарі-практики. Серед них – академік НАМН України, професор В.Г. Майданник, член-кореспондент НАМН України, професор М.Л. Аряєв, професор Н.О. Савичук, професор В.С. Бере­зенко, професор С.П. Кри­во­­­­пустов, професор Г.В. Бекетова, професор Л.В. Квашніна, професор С.О. Кра­марьов, професор Ю.В. Марушко, про­фесор М.О. Гончарь, професор Л.В. Беш, професор Т.О. Крючко, професор Т.В. Марушко, професор Д.Д. Іванов, ­професор О.Ю. Бєлоусова, професор О.Г. Шадрін, професор О.Є. Абатуров, ­професор Г.С. Сенаторова, професор Н.В. Банадига, професор О.К. Колоскова, професор Л.С. Овчаренко, професор В.М. Дудник, професор Г.О. Леженко, професор В.І. Попович, професор О.С. Яблонь, професор Т.П. Борисова, професор Л.К. Пархоменко та інші.

Цього року до участі у Сі­дель­никовських читаннях запрошений ­іноземний гість – ​директор Інституту ­мікробіології та гігієни (м. Регенсбург, Німеччина), професор Андре Гесснер (Andre′ Gessner), який розглянув гостроактуальну проблему сучасності – ​анти­біо­тикорезистентності. У своїй доповіді «Порів­няння впливу на мікробіом: фітотерапія проти антибіотиків» професор Андре Гесснер наочно продемонстрував стратегію стримування антибіотикорезистентності, яка ґрунтується на трьох основних принципах: запобіганні інфекційним захворюванням (заходи щодо гігієни, вакцинація), адекватній диференційній діагностиці (між захворюваннями вірусної та бактеріальної етіології) та призначенні терапії з використанням лікарських засобів із доведеною ефективністю (переважно фітопрепаратів).

Протягом трьох днів інтенсивної роботи конференції було охоплено найбільш важливі проблеми педіатрії, розглянуто сучасні тенденції ведення педіатричних пацієнтів із поширеними хворобами дитячого віку. У розрізі вітчизняних реалій надання медичної допомоги учасники конференції обговорили також проб­леми, які стосуються реформування ­сис­теми охорони здоров’я в Україні.

Її модернізація – ​це складний і тривалий процес, який потребує нових знань та ідей, спільних зусиль та колосальної роботи. Та підвищення якості медичного обслуговування неможливе без доко­рінної зміни принципів викладання медичних наук у закладах вищої освіти та безперервного професійного розвитку лікарів. 

Тому у рамках конференції про­ведено науково-методичну нараду «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядип­ломної освіти», під час якої свої ідеї та пропозиції висловили представники медичної спільноти зі всієї України, які були вра­ховані при складанні офіційної резолюції ХХ Всеукраїнської науково-­практичної конференції з міжна­родною участю «Акту­альні питання ­педіатрії».

Запрошуємо усіх педіатрів взяти участь у наступних XXІ Сідель­ни­ковсь­ких читаннях, які відбудуться у вересні 2019 року у м. Львові.

Підготувала Ілона Цюпа


РЕЗОЛЮЦІЯ 
XX (щорічної) Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова

19-21 вересня 2018 року (м. Харків)

ХХ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із між­на­родною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова відбулась 19-21 вересня у м. Харкові на базі Харків­сь­кого національного медичного університету.

Зазначена конференція є традиційною та проходить під егідою МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Цього року в її роботі прийняли участь 1400 дитячих та сімейних лікарів, були представлені педіа­тричні кафедри усіх закладів вищої освіти МОЗ України та усіх трьох академій після­дипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» та ін.

У відкритті цього традиційного масштабного педіатричного форуму узяли участь представники Асоціації педіатрів України, НАМН України, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Читання включали 4 пленарні та 2 секційні засідання, було заслухано 97 наукових доповідей та 58 стендових презентацій від провідних вітчизняних та іноземних вчених, присвячених актуальним питанням організації педіатричної здоровоохорони, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питання вигодовування дітей та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. Окремі засідання форуму були присвячені доповідям молодих вчених щодо інновацій у педіатрії та актуальних питань дитячої кардіоревматології.

У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяло участь понад 75 осіб з різних регіонів України – ​завідувачі та викладачі педіатричних кафедр з 14 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України.

Протягом її роботи пройшли презентації досвіду Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у запровадженні об’єктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) для майбутніх дитячих лікарів та заслухані звіти завідувачів опорних педіатричних кафедр щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.

Учасники конференції висловили впевненість, що покращенню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме якнайшвидше затвердження нових стандартів підготовки за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Учасники конференції відзначають, що:

 • стан здоров’я дитячого населення країни не може вважатися задовільним; рівні захворюваності та поширеності хвороб у дітей України залишаються вищими, ніж у країнах Європи;
 • понад 200 тисяч дітей у власній країні стали біженцями і потребують особливої уваги з боку держави та медико-соціальних служб;
 • в Україні зменшується народжуваність та спостерігається тенденція до зростання малюкової смертності, зокрема, внаслідок впливу наслідків триваючої агресії на Донбасі;
 • найбільш незадовільні показники стану здоров’я дитячого населення спосте­рігаються у м. Києві та Київській, Івано-Франківській, Житомирській та Дніпропетров­ській областях, ­великих промислових регіонах та північних областях, які зазнали та продовжують зазнавати негативного впливу аварії на ЧАЕС. Найменші показники захворюваності та поширеності дитячих хвороб спостерігаються у Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях;
 • протягом останніх років звертає на себе увагу найвище збільшення захворюваності та поширеності у дітей новоутворень, хвороб ендокринної системи, хвороб кровообігу, хвороб сечової системи, хвороб кістково-м’язової системи, уроджених аномалій, деформацій та хромосомних аномалій, хвороб вуха та соскоподібного відростка та хвороб органів дихання;
 • обсяги охоплення дитячого населення країни вакцинопрофілактикою залишаються недостатніми, що може призвести до епідемічних спалахів, зокрема дифтерії;
 • обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «педіатрія» є недостатніми та такими, що не відповідають потребам галузі, яка реформується;
 • у чотирьох закладах вищої освіти підготовка дитячих лікарів взагалі відсутня;
 • внаслідок зазначеного кількість дитячих лікарів зменшується, а укомплектованість їх посад становить лише 76%;
 • підготовлений робочою групою фахівців Галузевий стандарт вищої освіти підготовки на другому (магістерському) рівні Магістра у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 228 «Педіатрія» досі не затверджений в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної здоровоохорони, учасники ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова, вважають на необхідне звернутись до усіх зацікавлених сторін стосовно наступних заходів та пропозицій:

 • Розробити загальнодержавну програму, спрямовану на захист прав дітей України.
 • Надати особливий пріоритет якісній та доступній медико-профілактичній допомозі дітям, які постраждали та були евакуйовані із зони АТО.
 • З метою збереження здоров’я наступних поколінь законодавчо заборонити рекламу алкогольних напоїв та пропаганду тютюнопаління у засобах масової інформації.
 • Надати пропозиції щодо впровадження найкращих міжнародних стандартів у діагностиці, лікуванні та профілактиці поширених захворювань дитячого віку на базі доказової медицини.
 • Надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики та лікування захворювань органів дихання у дітей різного віку, стримування розвитку антибіотикорезистентності.
 • Звернутись до МОЗ України із пропозицією щодо збільшення державного замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ та МОН України у 2019 році до 700 осіб.
 • Звернутись до МОЗ та МОН України щодо встановлення прохідного балу із результатів ЗНО з біології та хімії на спеціальність «Педіатрія» на рівні 140 балів, оскільки за престижністю вона поступається спеціальності «Медицина» та не може конкурувати з нею в умовах конкурсного прийому у галузі знань «Охорона здоров’я».
 • Продовжувати створювати підручники та посібники за спеціальністю «Педіатрія» на досвіді кращих міжнародних практик, зокрема, завершити роботу над підготовкою Національного підручника з педіатрії для студентів 5 курсу (ОНМУ та НМУ).
 • Розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів, безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням національних традицій та досвіду європейської системи вищої освіти та медичної допомоги.

Наступні XXІ Сідельниковські читання провести у вересні 2019 року у м. Львові з проведенням навчально-методичної наради.
Резолюція має рекомендаційний характер.
Прийнято у м. Харкові 20 вересня 2018 р.

Оргкомітет конференції

  Читайте також:  

Тематичний номер «Педіатрія» №3 (46), вересень-жовтень 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

29.03.2024 Педіатрія Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей

Вроджена дисфункція кори надниркових залоз (ВДКНЗ) – це захворювання з автосомно-рецесивним типом успадкування, в основі якого лежить дефект чи дефіцит ферментів або транспортних білків, що беруть участь у біосинтезі кортизолу. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів з ВДКНЗ сприяє покращенню показників виживаності та якості життя пацієнтів....

29.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Діагностика та лікування алергічного риніту в дітей-астматиків

Алергічний риніт (АР) є поширеним запальним захворюванням верхніх дихальних шляхів (ВДШ), особливо серед педіатричних пацієнтів. Ця патологія може знижувати якість життя, погіршувати сон та щоденну продуктивність. Метою наведеного огляду є надання оновленої інформації щодо епідеміології АР та його діагностики, з урахуванням зв’язку з бронхіальною астмою (БА). ...

29.03.2024 Педіатрія Рекомендації Aмериканської академії педіатрії щодо профілактики та боротьби з грипом у дітей у сезон 2023-2024 рр.

Американська академія педіатрії (AAP) оновила рекомендації щодо контролю грипу серед дитячого населення під час сезону 2023-2024 рр. Згідно з оновленим керівництвом, для профілактики та лікування грипу в дітей необхідно проводити планову вакцинацію з 6-місячного віку, а також своєчасно застосовувати противірусні препарати за наявності показань. ...

27.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Лікування алергічного риніту та кропив’янки: огляд новітнього антигістамінного препарату біластину

Поширеність і вплив алергічних захворювань часто недооцінюють [1]. Ключовим фактором алергічної відповіді є імуноглобулін (Ig) Е, присутній на поверхні тучних клітин і базофілів. Взаємодія алергену з IgЕ та його рецепторним комплексом призводить до активації цих клітин і вивільнення речовин, у тому числі гістаміну, які викликають симптоми алергії [2]. Враховуючи ключову роль гістаміну в розвитку алергічних реакцій, при багатьох алергічних станах, включаючи алергічний риніт і кропив’янку, пацієнту призначають антигістамінні препарати [3, 4]....