Памяти Юрия Губского

11.07.2019

Накануне третьей декады мая 2019 года, после фатальной, мучительной болезни ушел видный ученый в области биологической, физической и фармацевтической химии, член-корреспондент НАМН Украины Юрий Иванович Губский.

Одаренный исследователь в сфере точных наук, преподаватель высшего класса, профессор Юрий Губский принадлежал к тем эрудитам, которые еще на заре европеизации высшей школы читали лекции на безупречном английском.

Высокий уровень его знаний был востребован на всех постах, поручаемых этому киевлянину с харьковскими корнями и приверженностями: во главе кафедры в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца, заведующего отделом в Киевском НИИ фармакологии и токсикологии. В течение трех лет Юрий Иванович был главным ученым секретарем в АМН Украины. В 2000-е Ю. Губский, как личность беспрецедентной образованности (это сказалось и на его плодотворной работе в ВАК Украины), возглавлял Управление науки в НАМН.

Знаток художественного слова, и сам не чуждый перу, Юрий Иванович с вдохновением писал о родном Харькове. Поэту из этого мегаполиса Борису Чичибабину он, в частности, посвятил очерк «Красные яблоки».

Гуманистические устремления никогда не покидали Ю. Губского. В НМАПО он учредил и возглавил кафедру паллиативной медицины – ​сферы как бы утешительной, но необходимой.

Юрий Иванович пришел в мир в октябре 1945-го, словно открыв плеяду детей Победы. Прошедшие десятилетия лишь сформировали его.

Есть вечные слова: «Так проходит слава мира». Но не померкнет ореол памяти, в котором отныне будет храниться и имя Ю. Губского.

Спите спокойно, честное сердце!

Друзья и коллеги

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 11 (456), червень 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

27.03.2024 Терапія та сімейна медицина Бенфотіамін: фокус на терапевтичний потенціал

Тіамін (вітамін В1) – важливий вітамін, який відіграє вирішальну роль в енергетичному обміні та метаболічних процесах організму загалом. Він необхідний для функціонування нервової системи, серця і м’язів. Дефіцит тіаміну (ДТ) спричиняє різноманітні розлади, зумовлені ураженням нервів периферичної та центральної нервової системи (ЦНС). Для компенсації ДТ розроблено попередники тіаміну з високою біодоступністю, представником яких є бенфотіамін. Пропонуємо до вашої уваги огляд досліджень щодо корисних терапевтичних ефектів тіаміну та бенфотіаміну, продемонстрованих у доклінічних і клінічних дослідженнях....

24.03.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Основні напрями використання ітоприду гідрохлориду в лікуванні патології шлунково-кишкового тракту

Актуальність проблеми порушень моторної функції шлунково-кишкового тракту (ШКТ) за останні десятиліття значно зросла, що пов’язано з великою поширеністю в світі та в Україні цієї патології. Удосконалення фармакотерапії порушень моторики ШКТ та широке впровадження сучасних лікарських засобів у клінічну практику є на сьогодні важливим завданням внутрішньої медицини....

24.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Розувастатин і розувастатин/езетиміб у лікуванні гіперхолестеринемії

Дисліпідемія та атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є провідною причиною передчасної смерті в усьому світі (Bianconi V. et al., 2021). Гіперхолестеринемія – ​третій за поширеністю (після артеріальної гіпертензії та дієтологічних порушень) фактор кардіоваскулярного ризику в світі (Roth G.A. et al., 2020), а в низці європейських країн і, зокрема, в Польщі вона посідає перше місце. Актуальні дані свідчать, що 70% дорослого населення Польщі страждають на гіперхолестеринемію (Banach M. et al., 2023). Загалом дані Польщі як сусідньої східноєвропейської країни можна екстраполювати і на Україну....

24.03.2024 Терапія та сімейна медицина Життя в дослідженні нових ліків

Однією із найвагоміших знахідок із часу відкриття дигіталісу Нобелівський комітет назвав синтез і дослідження β-блокаторів, які зараз мають провідні стабільні позиції у лікуванні більшості серцево-судинних хвороб (ішемічна хвороба серця – ​стенокардія, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, тахіаритмії) (Радченко О.М., 2010). Це епохальне відкриття зроблено під керівництвом британського фармаколога Джеймса Блека (James Whyte Black), який отримав за нього Нобелівську премію в 1988 році. ...