Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 11 (456), червень 2019 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

5 Метформін і жіноче здоров’я: огляд літератури
34-35 Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань
О.Т. Олексик, О.В. Сафонова, М.Є. Гоцко, Р.Д. Макар, М. Рухала, М.­В. ­Перепелиця, Т.С. Вацеба
За підсумками науково-практичної конференції, 31 травня – 1 червня, м. Львів
37-38 Ожирение и сахарный диабет: от скрининга к эффективному лечению и безопасной профилактике
Л.К. Соколова, д.м.н., заведующая отделом диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко НАМН Украины», г. Киев
39, 41-43 Лікування гіперглікемії при цукровому діабеті 2 типу
M.J. Davies, D.A. D’Alessio, J. Fradkin і співавт.
45 Чому метформін залишається препаратом першого ряду в лікуванні цукрового діабету 2 типу
Н.М. Жердьова, к.м.н., кафедра діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ
46-47 КАРБИМАЗОЛ в лечении амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза: рекомендации ЕТА (2018)
О.А. Гончарова, д.м.н., профессор, Харьковская медицинская академия последипломного образования

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

8 Мать и дитя в заботах науки
Ученый-клиницист в области педиатрии, президент Ассоциации педиатров Украины, доктор медицинских наук Ю.Г. Антипкин

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

9 Лікарі не помиляються: ситуація з компенсацією шкоди, завданої пацієнту
І.В. Сисоєнко, народний депутат України, заступник голови Комітету ВР з питань охорони здоров’я
10 Ірина Сисоєнко: «Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення потрібно виконувати»
І.В. Сисоєнко, народний депутат України, заступник голови Комітету ВР з питань охорони здоров’я
11 Памяти Юрия Губского
11 Ірина Сисоєнко: «Необхідно підвищити заробітні плати медичним працівникам»
І.В. Сисоєнко, народний депутат України, заступник голови Комітету ВР з питань охорони здоров’я

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

22-23 Проблема дефіциту магнію в кардіоневрології: можливості фармакологічної корекції
С.Г. Бурчинський, к.м.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
49 Особливості ведення пацієнтів із пролежнями в практиці сімейного лікаря
50-51 Не нехтуйте загальним аналізом крові!
C. Hogan і співавт.

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

3 Артеріальна гіпертензія та гіперурикемія: думка кардіолога
доктор медичних наук, професор О.Г. Несукай (ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ)
12-14 Новий погляд на сучасні проблеми ревматології
О. Б. Яременко, І.Ю. Головач, А.В. Антоненко, Д.Г. Рекалов, Д.Л. Федьков, В.В. Василець, М.Б. Джус
За підсумками науково-практичної конференції, 15 травня, м. Київ
17-18 Роль L-аргініну в лікуванні серцево-судинних захворювань: у фокусі – вибір ефективної дози
О. В. Курята, д.м.н., професор, М. М. Гречаник, кафедра внутрішньої медицини 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

20-21 Стабільна ішемічна хвороба серця (продовження)
В.А. Скибчик, д.м.н., професор, Т.М. Соломенчук, д.м.н., професор, кафедра сімейної медицини ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

24-27 Применение сальбутамола (альбутерола) в клинической практике: обзор литературы
В. Г. Майданник, академик НАМН Украины, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца, г. Киев

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

30-31 Найпоширеніші захворювання ЛОР-органів: практичні аспекти лікування
Заступник керівника Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів і вуха ДУ «Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук І.В. Гогунська, Завідувач кафедри оториноларингології Одеського націо­нального медичного університету, доктор медичних наук, професор С. М. Пухлик, лікар-­оториноларинголог П.­С. Павлюк (1-ша міська клінічна лікарня ім. князя Лева, м. Львів)
За підсумками науково-практичної конференції, 20-21 травня, м. Одеса

ДЕРМАТОЛОГІЯ

32-33 Атопический дерматит: четыре составляющие эффективной топической терапии
Л.В. Гречанская, к.м.н., кафедра военной общей практики – семейной медицины с курсом дерматологии и венерологии Украинской военно-медицинской академии, г. Киев; С.П. Остапенко, главный дерматовенеролог МО Украины, Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии Вооруженных сил Украины, г. Ирпень

УРОЛОГІЯ

29 Инфекции нижних мочевых путей: в поисках правильных решений
Профессор K.G. Naber (кафедра урологии Технического университета Мюнхена, Германия)
По итогам Европейской школы урологов, 14 июня, г. Киев

КОНФЕРЕНЦІЯ

52 Досягнення профілактичної медицини як основа збереження здоров’я й добробуту
К.О. Савічева, А.В. Тумка, відділ профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
За підсумками науково-практичної конференції, 23 травня, м. Харків