Особливості профілактики абсорбуючого солеутворення внутрішніх і зовнішніх дренажів за умови тривалого дренування верхніх сечових шляхів*

31.07.2020

Стаття у форматі PDF

У статті представлено результати дослідження ефективності препарату Канефрон® Н у профілактиці абсорбуючого солеутворення внутрішніх і зовнішніх дренажів за умови тривалого дренування верхніх сечових шляхів. 

Ключові слова: фітотерапія, Канефрон® Н, дренування нирки, ускладнення, гіперкристалурія.

Дренування верхніх сечових шляхів широко використовується у сучасній урологічній практиці при лікуванні сечокам’яної хвороби [1]. Одним із основних ускладнень при тривалому дренуванні нирок є інкрустація солями, обтурація дренажів і формування вторинних конкрементів, що може призвести до активізації інфекційно-запального процесу [2], аж до уросепсису [3] і прогресуючої ниркової недостатності [4].

Лікування сечокам’яної хвороби зазвичай пов’язане з наявністю інфекційного агента, серед яких особлива роль належить Proteus spp., Providencia, Morganella spp., Corynebacterium urealiticum, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia spp. і стафілококам [5]. Уропатогенні штами, виділені з ниркових каменів, здатні до уреазопродукції й біоплівкоутворення, що може виступати центром кристалізації каменю і резервуаром хронічної інфекції в організмі [6]. При сечовідних стентах бактеріальна колонізація відіграє істотну роль у патогенезі стент-асоційованої інфекції й в абсорбуючому солеутворенні [7].

Перспективним напрямком є профілактика абсорбуючого солеутворення і продовження строків функціонування дренажів. З урахуванням цієї проблематики корисним вважається використання стандартизованих рослинних препаратів протягом усього терміну перебування стентів у сечовивідних шляхах.

Одним із найбільш відомих фітотерапевтичних препаратів для комплексного лікування та профілактики інфекцій сечових шляхів і сечокам’яної хвороби є Канефрон® Н. Він містить стандартизований екстракт із трави золототисячнику, кореня любистку, листя розмарину, поєднання яких чинить комплексний багатоцільовий вплив на нирки й сечовивідні шляхи. Крім того, при тривалому застосуванні препарату Канефрон® Н нормалізується рН сечі, що запобігає утворенню й росту сечових каменів. Важливою є здатність препарату перешкоджати адгезії умовно-патогенних мікроорганізмів до уротелію та абіогенних поверхонь стентів і дренажів.

Мета дослідження – оцінити ефективність препарату Канефрон® Н у профілактиці абсорбуючого солеутворення внутрішніх і зовнішніх дренажів за умови тривалого дренування верхніх сечових шляхів.

Матеріал та методи

Для оцінювання ефективності супроводжуючої терапії з використанням досліджуваного лікарського засобу було проведено моноцентрове проспективне рандомізоване прагматичне порівняльне клінічне дослідження.

Протягом 2018-2019 рр. під спостереженням перебували 76 хворих віком від 18 до 65 років із зовнішнім і внутрішнім дренуванням нирок із приводу обструктивної уропатії.

Усі пацієнти із дренажами верхніх сечових шляхів були розподілені на дві клінічні підгрупи:

 • І підгрупа – 35 пацієнтів з наявністю зовнішнього дренування (нефростомічний дренаж 6Ch-8Ch);
 • ІІ підгрупа – 41 пацієнт із наявністю внутрішнього дренування (стент верхніх сечових шляхів, розмір 6Ch).

Тривалість дренування становила від 3 до 28 тиж. Методом випадкового розподілу усі хворі були розподілені на дві групи:

 • основна група (n=49; 23 особи підгрупи I; 26 осіб підгрупи II) – хворі, які крім стандартного ведення приймали у післяопераційному періоді в комплексній терапії Канефрон® Н по 2 таблетки тричі на добу протягом усього часу перебування стента в сечових шляхах;
 • контрольна група (n=27; 12 осіб підгрупи I; 15 осіб підгрупи II) – хворі, які отримували тільки стандартну терапію, що включала санацію дренажів шляхом промивання їх антисептичними або фізіологічними розчинами, курсове використання антибіотиків/уроантисептиків за наявності бактеріурії або при позитивному уреазному тесті.

Критерії ефективності лікування:

 • відсутність бактеріурії або позитивного нітритного тесту протягом періоду знаходження стента;
 • відсутність порушення відтоку сечі (розмір порожнин нирок у тесті з фуросемідом за даними УЗД);
 • відсутність сольової інкрустації стентів.

Перед видаленням дренажів проводили динамічне ехографічне дослідження нирок і чашково-мискової системи (ЧМС) в умовах медикаментозної стимуляції діурезу (фуросемід 20 мг внутрішньовенно). 

Вважали, що при непорушеному пасажі сечі верхніми сечовими шляхами після введення діуретика дилатація ЧМС за умов порожнього сечового міхура відбувається не більш ніж на 50% від вихідного розміру ЧМС.

Як маркер бактеріурії використовували нітритний тест.

Результати та їх обговорення

Результати дослідження представлено у таблиці.

 • Застосування фітопрепарату Канефрон® Н у комплексній терапії у стандартній дозі 2 таблетки (50 крапель) тричі на день протягом усього періоду дренування верхніх сечових шляхів поліпшувало якість цієї процедури в пацієнтів. Це обґрунтовано результатами фармакопроби із фуросемідом, згідно з якими показники пієлоектазії становили <50% від вихідних даних у пацієнтів із внутрішнім і зовнішнім дренуванням.
 • Час відновлення початкових розмірів ЧМС також був активнішим відповідно на 74,4 і 67,3% у групах зовнішнього та внутрішнього дренування порівняно із групою контролю (рис. 1).
 • При видаленні дренажів та візуальному огляді стентів і нефростомічних дренажів за класифікацією FECal у групі контролю відзначалася інкрустація у 85% випадків. Натомість в основній групі ознаки інкрустації стентів і дренажів виявилися лише у 16% осіб: І стадія була визначена у п’яти хворих, ІІ стадія – у трьох.
 • Фармакологічні властивості фітопрепарату Канефрон® Н (спазмолітична й діуретична дія) продемонстрували стабільний ефект у профілактиці функціональної недостатності верхніх сечових шляхів.
 • Позитивні показники нітритного тесту в основній групі пацієнтів були нижчими на 28,2 і 26,1% відповідно у групах зовнішнього та внутрішнього дренування порівняно із групою контролю (рис. 2).
 • Наявність прогресуючого солеутворення на дренажах внутрішнього та зовнішнього дренування й пов’язані з ними ускладнення можуть потребувати хірургічних втручань. Застосування комплексної фітотерапії з використанням препарату Канефрон® Н значно знижує ризик солеутворення, демонструючи безпечний профіль застосування. Отже, препарат може бути рекомендований у повсякденній практиці ведення пацієнтів із наявністю нефростомічних дренажів і сечовивідних стентів.

Висновки

Стандартизований рослинний препарат Канефрон® Н є ефективним засобом забезпечення нормального функціонування стентів і дренажів при довготривалому дренуванні сечових шляхів. Його використання сприяє підвищенню якості дренування й запобігає сольовій інкрустації стентів та розвитку мікробно-запальних процесів у сечовивідних шляхах.

Список літератури знаходиться в редакції.


* Урологія. – 2019. – № 4.  Друкується зі скороченнями.

Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» №2 (19), 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Урологія та андрологія

19.09.2021 Урологія та андрологія Ефективне купірування рецидивуючої ниркової кольки при консервативному лікуванні уролітіазу в амбулаторних умовах

Больовий синдром в урологічних пацієнтів – клінічний прояв низки захворювань органів жіночої та чоловічої сечостатевої системи, а також результат виконання різних діагностичних, лікувальних маніпуляцій і оперативних втручань [15]. Ниркова колька (НК) являє собою симптомокомплекс, що з’являється внаслідок гострого порушення відтоку сечі з нирки; це зумовлює чашково-мискову гіпертензію, рефлекторний спазм артеріальних ниркових судин, венозний стаз і набряк паренхіми нирки, її гіпоксію, а також перерозтягнення фіброзної капсули....

28.07.2021 Урологія та андрологія Профілактика інфекційних ускладнень при проведенні біопсії передміхурової залози та інших урологічних втручаннях

У 2021 році експерти ЄАУ оновили рекомендації стосовно вибору методики й профілактики ускладнень при проведенні біопсії передміхурової залози (ПЗ). Дані нового метааналізу показали суттєве зменшення інфекційних ускладнень при біопсії ПЗ трансперинеальним доступом порівняно із трансректальним. Відповідно до результатів 7 рандомізованих клінічних досліджень за участю 1786 чоловіків, найбільш ефективною профілактикою інфекційних ускладнень при цьому втручанні є попередня обробка прямої кишки розчином повідон-йоду (рівень доказовості 1а). ...

28.07.2021 Інфекційні захворювання Урологія та андрологія Принципи вибору антибіотиків для лікування інфекцій сечовивідних шляхів

Інфекції сечовивідних шляхів є надзвичайно поширеною проблемою в усьому світі. Через широке застосування антибактеріальних препаратів для їх лікування збудники інфекцій стають резистентними до більшості лікарських засобів. Вирішенням цієї глобальної проблеми має бути застосування тих антибіотиків, до яких резистентність збудників є мінімальною. У статті представлено принципи вибору найбільш ефективних антибактеріальних засобів для лікування інфекцій сечовивідних шляхів....

28.07.2021 Урологія та андрологія Місце дулоксетину в консервативній терапії стресового нетримання сечі у жінок*

У статті представлено історію впровадження дулоксетину в медичну практику, механізми його дії та особливості застосування при консервативному лікуванні стресового нетримання сечі у жінок....