Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 2 (19), 2020 р.

Скачати PDF

УРОЛОГІЯ

2 Частота виникнення катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів при дотриманні протоколу профілактики
Короткий огляд оригінального дослідження. Термін «never event» – медична помилка або несприятливе явище, яких не має бути, оскільки їм можна запобігти, – було введено Кеном Кізером і прийнято Центром послуг Medicare та Medicaid (CMS, США) для опису небажаних станів, пов’язаних із перебуванням у лікарні. До останніх також відносяться і катетер-асоційовані інфекції сечовивідних шляхів.
3 Клінічний досвід лікування дивертикулів сечового міхура
завідувач кафедри урології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук, професор В.П. Стусь
У клінічній практиці лікаря-уролога дивертикули сечового міхура не є великою рідкістю. Здебільшого ця патологія не потребує оперативного лікування. Необхідність у ньому виникає за наявності в пацієнта дивертикула великих розмірів, так званого гігантського дивертикула, який більш часто може супроводжуватись утворенням каменів, пухлини в його порожнині, а також спричиняти появу залишкової сечі, стиснення сусідніх із ним органів і тканин із розвитком всіх можливих несприятливих наслідків. Темі лікування дивертикулів сечового міхура була присвячена розмова із завідувачем кафедри урології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктором медичних наук, професором Віктором Петровичем Стусем.
6 Особливості профілактики абсорбуючого солеутворення внутрішніх і зовнішніх дренажів за умови тривалого дренування верхніх сечових шляхів*
Р.В. Савчук, к. мед. н., Ф.І. Костєв, д. мед. н., професор, О.М. Колосов, А.П. Піддубняк, В.О. Васілевський, Одеський національний медичний університет
У статті представлено результати дослідження ефективності препарату Канефрон® Н у профілактиці абсорбуючого солеутворення внутрішніх і зовнішніх дренажів за умови тривалого дренування верхніх сечових шляхів.
9-10 Особливості інфікованості генітальних екскретів та інтраопераційно видаленої тканини простати збудниками ЗПСШ у пацієнтів із ДГПЗ
керівник відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор С.П. Пасєчніков
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) є надзвичайно поширеним захворюванням у чоловіків похилого віку. Даний термін описує проліферативні процеси клітинних елементів передміхурової залози. Гістологічно цей процес характеризується проліферацією стромальних і епітеліальних елементів простати та її збільшенням у періуретральній і перехідній зонах. Про особливості інфікованості уропатогенами – збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, які викликають хронічне запалення передміхурової залози і запускають розвиток ДГПЗ, – в інтерв’ю керівника відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», завідувача кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Сергія Петровича Пасєчнікова.
11-17 Історія впровадження простатектомії залобковим доступом при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати
В.І. Горовий1,2, к. мед. н., доцент, В.О. Шапринський2, д. мед. н., професор, І.В. Барало2, к. мед. н., доцент, О.М. Капшук1,2, завідувач відділення, Л.Й. Лонський2, к. мед. н., доцент, 1 Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, 2 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
У статті представлено етапи впровадження простатектомії залобковим доступом при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати як зарубіжними, так і вітчизняними спеціалістами, починаючи від виконання відкритого втручання до малоінвазивної лапароскопічної та роботизованої техніки. Залобкова простатектомія залишається операцією вибору в арсеналі оперуючого уролога.
19 Передопераційне лікування пазопанібом покращує результати хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени високого рівня
Y. Okamura, T. Terakawa, M. Sakamoto, Y. Bando, K. Suzuki, кафедра урології медичного факультету Університету Кобе (м. Осака, Японія)
У статті представлено результати дослідження ефективності передопераційного прийому пазопанібу для покращення результатів хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени III-IV рівнів. Прийом пазопанібу сприяє зменшенню об’єму крововтрати і тривалості післяопераційної госпіталізації, а також дозволяє уникнути таких інвазивних втручань, як використання апарата штучного кровообігу, мобілізація печінки й створення доступу до грудної порожнини.
20-21 Применение метиленового синего в терапии инфекций мочевыводящих путей: современный взгляд
В.В. Спиридоненко, к. мед. н., доцент, старший научный сотрудник отделения сексопатологии и андрологии ГУ «Институт урологии НАМН Украины»
В статье представлен обзор современных научных источников, описывающих фармакологические эффекты метиленового синего при лечении инфекций мочевыводящих путей. В частности, применение метиленового синего открывает большие возможности его влияния на патогенную микрофлору без использования традиционных антибактериальных препаратов.
22-28 Рекомендации Европейской ассоциации урологии по ведению пациентов урологического профиля в период пандемии COVID-19
Группа быстрого реагирования Европейской ассоциации урологии представила клинические рекомендации по ведению пациентов урологического профиля, адаптированные к условиям пандемии COVID-19.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

4 Вибір ефективного і безпечного знеболювального препарату у хворих із порушеннями функції нирок
Д.Д. Іванов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) – група лікарських засобів, які найбільш широко застосовуються у клінічній практиці лікарів багатьох спеціальностей. НПЗП в основному призначають для лікування больового синдрому, запалення та лихоманки. Зазвичай вони добре переносяться відносно здоровими людьми, але в осіб із певними факторами ризику ця група препаратів може викликати НПЗП-індуковані ураження нирок.
32 Застосування пропофолу при малих оперативних втручаннях в урології
О.Б. Прийма, к. мед. н., доцент, В.В. Рибак, О.В. Ільїн, КНП «Трускавецька міська лікарня»
У статті представлено результати дослідження, присвяченого застосуванню пропофолу для загальної анестезії при виконанні малих урологічних операцій і маніпуляцій. Встановлено, що пропофол – ефективний і безпечний препарат седативної дії для загального знеболення, який можна успішно застосовувати в урологічних хворих.

АНДРОЛОГІЯ

29 Скрининг низкого уровня тестостерона необходим для раннего выявления и лечения мужчин с высоким риском смертности от COVID-19
Определение уровня тестостерона у мужчин с COVID-19 позволяет спрогнозировать риски тяжелого течения заболевания. Низкий уровень тестостерона сигнализирует о необходимости госпитализации и тщательного наблюдения за состоянием пациента.