Сергію Петровичу Пасєчнікову – 70! Вітаємо ювіляра!

27.11.2020

Завідувач кафедри урології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України»

Заслужений діяч науки і техніки України

Член правління Асоціації урологів України

Член Європейської асоціації та Всесвітнього товариства урологів

Доктор медичних наук, професор

Сергій Петрович Пасєчніков народився 24 вересня 1950 р. у столиці Литви Вільнюсі.

У 1973 р. із відзнакою закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

Розпочавши свій трудовий шлях на кафедрі урології Київського медичного інституту, пройшов усі ланки професійної майстерності – від старшого лаборанта до професора кафедри урології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, завідувачем якої став 2011 р. Із 1988 р. й дотепер працює на посаді завідувача відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України» (із 2011 р. – за сумісництвом).

У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 – докторську. У 1994 р. отримав вчене звання професора.

Багаторічна плідна діяльність Сергія Петровича Пасєчнікова по праву забезпечила йому чільне місце у когорті найяскравіших учених нашої країни й заслуговує на належну оцінку. Високий рівень компетентності та здатність до генерації ідей, блискуча ерудиція, широта думки, енергетизм, сприйнятливість до нового, талант дослідника і водночас розумний консерватизм, що виявляється у збереженні цінного досвіду, накопиченого попередниками, – це ті якості, що характеризують Сергія Петровича як вченого і педагога.

С.П. Пасєчніков – високоерудований клініцист із великим досвідом. Починаючи з 1973 р. його клінічна практика проходить на базі урологічних відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. За його особистої участі впроваджено нові прогресивні методи діагностики й лікування хворих на гострий пієлонефрит, екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія, уретероскопія, контактна уретеролітотрипсія, застосування лазерного випромінювання для ендоскопічного лікування захворювань сечовивідних шляхів і передміхурової залози, інші малоінвазивні методи лікування сечокам’яної хвороби в умовах сечової інфекції. Він є одним із засновників першої в Україні лабораторії термодіагностики. Як хірург він майстерно й успішно виконує всі види оперативних втручань на органах сечової системи та чоловічих статевих органах, досконало володіє методиками ендоскопічної урології.

Професора С.П. Пасєчнікова вирізняє дивовижна працездатність. Він веде велику педагогічну діяльність: читає курс лекцій і проводить практичні заняття зі студентами та викладачами – курсантами факультету підвищення кваліфікації лікарів. Під його керівництвом підготовлено й захищено 18 кандидатських і докторських дисертацій, пройшли навчання та підвищили свою кваліфікацію велика кількість студентів, викладачів і фахівців-урологів, які згодом стали завідувачами кафедр, клінік і відділень, викладачами медичних вузів та науковцями дослідних установ, працюють у різних регіонах України та поза її межами.

Високий рівень професіоналізму, клінічної ерудиції та життєвої мудрості в поєднанні з цілеспрямованістю, працездатністю та організаторськими здібностями дає ученому можливість обирати найбільш перспективні та пріоритетні напрямки досліджень, результати яких відповідають сучасним вимогам світової науки щодо новизни, оригінальності, науковометодичного рівня виконання та принципам доказової медицини.

Результати наукових досліджень Сергія Петровича викладені в більш ніж 500 наукових працях, у тому числі в закордонних виданнях, 10 монографіях, 8 підручниках, 26 винаходах; представлені у вигляді доповідей на численних вітчизняних і закордонних наукових форумах, конгресах Європейської асоціації урології та Всесвітнього товариства урологів. Науководослідні роботи, виконані під його керівництвом, відзначено дипломами НАМН України (2007, 2010), почесним сертифікатом Європейської асоціації урології (2011).

С.П. Пасєчніков – член правління Асоціації урологів України (з 1998 р.), член Європейської асоціації  урології (з 1994 р.) та Всесвітнього товариства урологів (з 1997 р.). Він входить до складу редакційних рад журналів «Урологія», «Здоровье мужчины», «Андрологія та сексуальна медицина», «Мистецтво лікування», «Практикуючий лікар», багато років успішно працює у складі спеціалізованої ради зі спеціальності «Урологія» ДУ «Інститут урології НАМН України». За його редакцією 2013 р. видано перший національний підручник «Урологія», підготовлений колективом провідних вітчизняних фахівців відповідно до сучасної навчальної програми для студентів медичних факультетів вишів IV рівня акредитації. Знайшовши широке схвалення урологічної спільноти, викладачів і студентів, у 2014 р. підручник вийшов російською мовою, а через рік – українською та російською.

У 1993-2005 та 2007-2011 рр. професор С.П. Пасєчніков – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом «Урологія». На цій посаді він ефективно координував роботу головних спеціалістів усіх регіонів України, вміло керуючись основними принципами охорони здоров’я та соціальної медицини. Протягом багатьох років є членом атестаційної комісії МОЗ України зі спеціальності «Хірургія». У 1998-2004 та 2008-2010 рр. успішно працював у складі експертної ради ВАК України.

За досягнення у розвитку медичної освіти і науки, високий професіоналізм С.П. Пасєчнікова нагороджено Почесною грамотою Київського міського голови (2003), Почесною грамотою НАМН України (2005), Почесною грамотою МОЗ України (2010), Грамотою і Відзнакою комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (2011), він має Подяку Київського міського голови (2001). У 2011 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

Свій ювілей Сергій Петрович зустрічає сповненим сил та енергії, нових ідей і задумів, безліччю різних планів на майбутнє і з почуттям абсолютної впевненості у виконанні всіх поставлених перед ним завдань. Усі його учні, колеги, співробітники і друзі сердечно вітають ювіляра й бажають міцного здоров’я, добра та достатку, нестримної творчої енергії та здійснення найзаповітніших мрій.

Редакція газети із задоволенням приєднується до численних щирих поздоровлень на адресу Сергія Петровича. Нехай Вас завжди зігріває тепло людської подяки за добрі справи, зроблені в ім’я української медичної освіти та науки!

Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 3 (20), 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Урологія та андрологія

19.06.2024 Урологія та андрологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Цефтазидим/авібактам у порівнянні з поліміксинами при лікуванні пацієнтів з інфекціями, спричиненими карбапенем-резистентними Enterobacteriaceae

Карбапенем-резистентні Enterobacteriaceae (carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CRE) становлять значну загрозу для здоров’я людини, а інфекції, спричинені CRE, є тягарем для системи охорони здоров’я в цілому. Метою цього дослідження було порівняння ефективності та безпеки застосування цефтазидиму/авібактаму (CAZ-AVI) та поліміксину в лікуванні інфекцій, зумовлених CRE. У хворих, які отримували CAZ-AVI, відмічена значно нижча 30-денна смертність, вищий клінічний коефіцієнт виліковування та більший рівень мікробної елімінації порівняно з терапією поліміксинами. Рівень смертності серед пацієнтів з інфекцією кровотоку, якім призначали CAZ-AVI, був значно нижчим порівняно з тими, хто отримував терапію поліміксином. Результати дослідження свідчать про те, що CAZ-AVI може бути кращим варіантом для лікування інфекцій CRE порівняно з поліміксином завдяки вищій клінічній ефективності...

16.06.2024 Урологія та андрологія Малоінвазивна простатектомія з приводу ДГПЗ у практичній роботі уролога

У статті описано варіанти малоінвазивної простатектомії — лапароскопічної та робот-­асистованої, які виконують у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (ДГПЗ) великого об’єму (понад 80 мл). Розглянуто показання, техніку виконання й результати лапароскопічної та робот-­асистованої простатектомії на основі досвіду українських спеціалістів...

16.06.2024 Урологія та андрологія Запальний компонент як складова патогенезу ДГПЗ і можливості його корекції

Проблема доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) не втрачає своєї актуальності. Існує припущення, що в дійсності на ДГПЗ страждає не одна сотня мільйонів чоловіків у світі. При цьому статистичні дані в різних регіонах планети значно різняться, не надаючи об’єктивної епідеміологічної статистики. Визначення ролі запалення в розвитку ДГПЗ вважається перспективним напрямком розуміння її патогенезу, гістологічного та клінічного прогресування і вказує на нові стратегії лікування. Останні, з огляду на доведені протизапальні й антипроліферативні властивості, передбачають використання екстракту Serenoa repens (Sr) як монотерапії при легких ступенях ДГПЗ та у складі комбінованої терапії (α1‑адреноблокатори, інгібітори фосфодіестерази 5‑го типу) при середньо-­тяжкому ступені...

16.06.2024 Урологія та андрологія Аванафіл: сучасне та ефективне лікування еректильної дисфункції

Еректильна дисфункція (ЕД) є поширеним захворюванням чоловічої репродуктивної системи, яке впливає на якість життя пацієнтів та їхніх сексуальних партнерів. ЕД розглядають як соціально-­психолого-фізіологічний розлад зі складною етіологією. З огляду на високий профіль безпеки, добру переносимість і зручність застосування, пероральні інгібітори фосфодіестерази 5‑го типу (ФДЕ‑5) є препаратами першої лінії для лікування ЕД. Однак побічні явища, специфічні для представників першого покоління інгібіторів ФДЕ‑5, а також необхідність очікування настання бажаного ефекту після їх прийому мінімум 30-45 хвилин часто змушує чоловіків припиняти терапію. Аванафіл, інгібітор ФДЕ‑5 нового покоління, має унікальні фармакологічні властивості, які сприяють мінімізації побічних ефектів і забезпечують швидкий початок дії та кращий комплаєнс...