Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 3 (20), 2020 р.

Скачати PDF

УРОЛОГІЯ

2 Лікування інфекцій сечовивідних шляхів в епоху антимікробної резистентності та нові антимікробні засоби
M.S. Bader, M. Loeb, D. Leto, A.A. Brooks
Поява стійких до антибактеріальних препаратів мультирезистентних штамів є проблемою глобального значення, оскільки призводить до зниження ефективності антибіотикотерапії. У статті висвітлено новітні підходи до лікування інфекцій сечовивідних шляхів із позицій запобігання розвитку стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів.
3 Застосування нестероїдних протизапальних препаратів у формі ректальних супозиторіїв в урологічній практиці: фокус на диклофенак натрію
У статті представлено переваги застосування ректальних супозиторіїв диклофенаку натрію у складі комплексної терапії урологічних захворювань. Результати численних досліджень свідчать, що порівняно з багатьма іншими нестероїдними протизапальними препаратами диклофенак має краще поєднання аналгезуючого та протизапального ефектів і володіє оптимальним співвідношенням «ефективність/безпека», особливо у формі ректальних супозиторіїв.
4 Сергію Петровичу Пасєчнікову – 70! Вітаємо ювіляра!
8-9 Сучасні досягнення в лікуванні урологічної патології, ускладненої коморбідними станами
С.О. Возіанов, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, О.В. Шуляк, д. мед. н., професор
За матеріалами Конгресу урологів України. Інфекційно-запальні ураження органів сечовидільної системи відносяться до складних за перебігом та ускладненнями патологічних станів, що мають значну поширеність і тенденцію до зростання показників захворюваності. У рамках онлайн-трансляції конгресу Асоціації урологів України, який пройшов 10-12 вересня на базі ДУ «Інститут урології НАМН України», було розглянуто сучасні досягнення в лікуванні урологічної патології, ускладненої коморбідними станами.
10-11 Безсимптомна бактеріурія та рецидивуючий цистит у жінок: що нового?*
В.І. Медведь, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ім. акад. О.М. Лук’янової», м. Київ
У статті представлено останні дані щодо лікування інфекцій сечових шляхів у жінок. Основні положення, рекомендації взято з матеріалів конгресів Європейської асоціації урологів останніх років.
14-16 Оказание стационарной помощи пациентам урологического профиля в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19*
В.А. Малхасян, д. мед. н., Г.Р. Касян, д. мед. н., профессор, Л.А. Ходырева, д. мед. н., К.Б. Колонтарев, д. мед. н., профессор, А.В. Говоров, д. мед. н., профессор, А.О. Васильев, к. мед. н., Д.Ю. Пушкарь, д. мед. н., профессор, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ
В статье рассмотрены варианты оказания стационарной помощи пациентам урологического профиля в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Описана клиническая практика и представлен список урологических заболеваний, оперативное лечение которых возможно в условиях пандемии. Разработаны интраоперационные меры для снижения риска вирусной контаминации при выполнении лапароскопических и робот-ассистированных операций. Подробно описана маршрутизация и объем работы с пациентами, страдающими острыми урологическими заболеваниями: почечная колика, острый обструктивный пиелонефрит, макрогематурия, острая задержка мочи.
17 Інфекції сечової системи у дітей і дорослих: настанови 2020. Практичний аспект
завідувач кафедри нефрології та замісної ниркової терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, президент Української асоціації нефрологів/дитячих нефрологів, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Д.Д. Іванов
У рамках науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Клінічний випадок у нефрології» за підтримки Східноєвропейської нефрологічної академії (Renal Eastern Europe Nephrology Academy), що відбулася 24 вересня, розглядалися новітні тенденції в лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів. Один із спікерів заходу – завідувач кафедри нефрології та замісної ниркової терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, президент Української асоціації нефрологів/дитячих нефрологів, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Дмитро Дмитрович Іванов у своїй доповіді висвітлив сучасні рекомендації щодо лікування та профілактики ІСШ, а також методи запобігання розвитку антибіотикорезистентності залежно від локалізації запального процесу.
23 Антибіотикотерапія хронічного простатиту у світлі доказової медицини
головний  науковий співробітник відділу сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ю.М. Гурженко
У статті розглянуто причини виникнення, особливості діагностики та лікування хронічного простатиту, а також правила раціональної антибіотикотерапії запальних захворювань чоловічих статевих органів.
27 Гіперактивний сечовий міхур: сучасні стандарти діагностики та лікування
завідувач кафедри урології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор В.П. Стусь
Останнім часом особливої актуальності набуває оцінка ролі функціонального компонента в розвитку порушень сечовипускання у жінок зі стресовим нетриманням сечі в поєднанні з імперативним, що є проявом гіперактивного сечового міхура. У багатьох жінок віком старше 65 років такі симптоми, як підвищення частоти сечовипускання, ноктурія, імперативні позиви до сечовипускання, утруднене випорожнення сечового міхура, спостерігаються доволі часто. Їх причинами зазвичай вважаються гіперактивність детрузора та зниження тонусу м’язів тазового дна. Не становлячи безпосередньої загрози здоров’ю, синдром гіперактивного сечового міхура вкрай негативно впливає на психологічний стан і значно знижує якість життя сучасної жінки.

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

13 Больовий синдром при сечокам’яній хворобі: переваги застосування комбінованих препаратів
У статті розглянуто переваги поєднаного застосування нестероїдних протизапальних препаратів та спазмолітиків в усуненні больового синдрому при сечокам’яній хворобі.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

28-29 Андрогенодефицит и кардиоваскулярный риск
И.И. Князькова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и внутренней медицины Харьковского национального медицинского университета
Известно, что заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин в 2-5 раз выше, чем у женщин, у которых до наступления менопаузы реализуются кардио- и вазопротекторные эффекты эстрогенов. Поиск причин высокой смертности мужчин привлек внимание исследователей к проблеме раннего возрастного андрогенодефицита как одного из малоизученных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти.
34-35 Нобелевская неделя – 2020
Ежегодная Нобелевская неделя завершилась. Нобелевский комитет огласил всех лауреатов премии 2020 года. В этом году ее размер составил 1,12 млн долл.

АНДРОЛОГІЯ

30-31 Стан репродуктивного здоров’я чоловіків із безпліддям у шлюбі*
М. В. Поворознюк, к. мед. н., Український державний інститут репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Досліджено стан дітородної здатності у 1103 чоловіків із безпліддям у шлюбі, які звернулися за медичною допомогою до Українського державного інституту репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Показано, що у парах із непліддям, причиною якого вважається трубно-перитонеальна патологія у жінок, частими є порушення фертильності й у чоловіків. Щонайменше вони спостерігаються у 33,6% осіб. Основною причиною зниження репродуктивного потенціалу у цих пацієнтів є інфекційно-запальна патологія урогенітальної системи (51,2%).

ОНКОУРОЛОГІЯ

25 Вибір інгібітора тирозинкінази для ефективного й безпечного лікування нирково-клітинного раку
На сьогодні інгібітори тирозинкінази, сунітиніб і пазопаніб, є препаратами першої лінії для лікування метастатичних та поширених форм нирково-клітинного раку. Проте питання, який із цих двох препаратів є найбільш ефективним та безпечним для пацієнтів, залишається відкритим. У статті представлено результати трьох досліджень провідних країн світу, автори яких вивчали зазначену проблематику.

СЕКСОЛОГІЯ

19 Современный подход к лечению эректильной дисфункции
заведующий кафедрой урологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», член диссертационного совета при ГУ «Институт урологии НАМН Украины», заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор В.П. Стусь
Эректильная дисфункция является одной из наиболее распространенных патологий современной сексопатологии и имеет не только медицинское, но и социальное значение, ­влияя на качество жизни активных и трудоспособных мужчин. Относительно ЭД принято использовать именно термин ­«дисфункция» как понятие, которое методологически наиболее точно отражает состояние и изменения сексуальной функции у мужчин.