Резолюція засідання Науково-експертної ради з питань вивчення імунопрофілактики пневмококової інфекції в Україні, 30.03.2015 р.

08.07.2015

У рамках діяльності ВГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології» 30 березня 2015 року у м. Києві було проведено перше засідання Науково-експертної ради з питань вивчення імунопрофілактики пневмококової інфекції в Україні.
У роботі зазначеної Науково-експертної ради взяли участь 10 провідних експертів та представники МОЗ України, які розглянули актуальні проблеми імунопрофілактики пневмококової інфекції в контексті передового світового досвіду, а також позицій провідних міжнародних організацій (Всесвітньої організації охорони здоров'я – ВООЗ та Дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ).
Під час обговорення було сформовано позицію медичного експертного середовища щодо вдосконалення ситуації з імунопрофілактики пневмококової інфекції в Україні та розроблено ряд рекомендацій для передачі МОЗ України.

shirobokovВідкрив засідання академік НАН та НАМН України, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ ім. О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з мікробіології та вірусології Володимир Павлович Широбоков. Він відзначив, що Streptococcus pneumoniae є головною причиною захворюваності та смертності в багатьох країнах світу. За оцінкою експертів ВООЗ, щорічно близько 1 млн дітей помирають від захворювань, спричинених пневмококами. Серед дітей віком молодше 5 років пневмококові інфекції є однією з основних причин смертності від хвороб, які можна попередити за допомогою вакцинації.

 

BeketovaГоловний позаштатний спеціаліст МОЗ України з педіатрії, професор Галина Володимирівна Бекетова підкреслила, що в Україні відзначається високий рівень інвалідності, малюкової та дитячої смертності, причинами яких, зокрема, є пневмококова інфекція. Г.В. Бекетова зазначила, що пневмококова інфекція є причиною таких важких патологій, як менінгіт, бактеріємія та пневмонія, а також більш легких, але широко розповсюджених захворювань, таких як риносинусит та середній отит. У цілому в дитячій популяції в Україні за рік виявляються близько 2 тис. випадків бактеріальних менінгітів, 250 випадків септицемії (кожен п’ятий закінчується смертю), 80 тис. випадків пневмонії з тяжким перебігом, більше половини з них реєструються у дітей у віці до 6 років.

 

LapshinГоловний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дитячої пульмонології, професор Володимир Федорович Лапшин наголосив, що пневмонія є головною причиною смертності дітей у всьому світі. При пневмококовій пневмонії частіше, ніж при інших формах пневмонії, розвивається емпієма легень. У дітей із пневмококовою пневмонією спостерігається високий ризик розвитку бактеріємії. Володимир Федорович звернув увагу, що пневмонія в глобальному масштабі щорічно забирає життя приблизно 1,4 млн дітей у віці до 5 років. Це більше, ніж СНІД, малярія і кір разом узяті. У 2010 р. в Україні серед причин смертності дітей до 5 років пневмонія посіла третє місце (12%) після вроджених аномалій (28%) і недоношеності (16%).

 

KramarevНа проблемі пневмококових менінгітів зупинився головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дитячих інфекційних хвороб, професор Сергій Олександрович Крамарьов. Він підкреслив, що в Україні у 2013 р. було зареєстровано 220 випадків гнійного менінгіту, з них 17 випадків закінчилися летально. При пневмококовому менінгіті спостерігається найбільш високий рівень смертності (до 15%) та інвалідизації (до 60% випадків) порівняно з іншими інфекціями. У пацієнтів, що видужали після менінгіту, в 58% випадків спостерігаються вiддаленi неврологічні наслідки (втрата слуху, психічні розлади, порушення рухової активності та судоми).

 

KosakovskiyПрофесор Анатолій Лук’янович Косаковський, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дитячої отоларингології, повідомив, що серед неінвазивних пневмококових захворювань в Україні значне місце посідає гострий середній отит. 83% дітей до 3 років переносять хоча б один епізод гострого середнього отиту. За даними Центру статистики МОЗ, у 2013 р. в Україні серед дітей було зареєстровано 217 406 гострих середніх отитів. У країнах Європи в 90% випадків гострих отитів призначаються антибактеріальні засоби, що є однією з основних причин формування антибіотикорезистентності. У наш час вказана проблема набуває глобального характеру. Ось чому запобігання захворюваності на гострий середній отит як найбільш частої причини призначення антибіотиків у дітей є реальним напрямком профілактики антибіотикорезистентності.
За антигенною структурою полісахаридної капсули розрізняють понад 90 серотипів пневмококів, але більшість (80-90%) інвазивних пневмококових захворювань у дітей віком молодше 5 років викликані 13-15 серотипами S. pneumoniae. За даними Т.Г. Глушкевич, В.В. Яновської, у 2010-2014 рр. в Україні серед збудників гнійних менінгітів у дітей визначаються 15 серотипів пневмококів.

 

ChernychovaГоловний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дитячої імунології, професор Людмила Іванівна Чернишова зупинилася на даних першого в Україні епідеміологічного дослідження поширеності назофарингеального носійства різних серотипів S. pneumoniae у 1000 дітей віком від 6 міс до 5 років. Вона підкреслила, що загальна частота носійства пневмокока серед обстежених дітей становить 50,4%. Соціальна активність дітей істотно впливає на частоту назофарингеального носійства пневмокока. У «домашніх» дітей – 37,3%, у дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади з денним перебуванням, – 60,9%, у дітей із закладів з цілодобовим перебуванням – 95,6%. Серед виділених штамів пневмокока 88,9% належать до капсульних, з яких ідентифіковано 14 різних серотипів: 3; 4; 5; 6А; 6В; 6С; 7F; 9V; 14; 18С; 19А; 19F; 20; 23F. Домінують серотипи 19F (26,1%), 14 (11,4%), 6А (8,5%), 6В (8,5%) і 23F (5,7%). Серотип 19А, що має високий потенціал розвитку резистентності до антибіотиків, також виділявся у досліджуваної групи дітей. Штами пневмококів, виділених із носоглотки, відзначаються високою резистентністю до антимікробних препаратів: оксациліну – 38%, еритроміцину – 32%, азитроміцину – 14%, ципрофлоксацину – 52%, левофлоксацину – 13%, хлорамфеніколу – 9%, триметоприму/сульфаметоксазолу – 55%. Близько третини (34%) штамів пневмокока є мультирезистентними, особливо серотипи 14; 6В і 6А. В умовах, коли все більша кількість пневмококів стають нечутливими до антибіотиків, особливого значення набуває універсальна імунопрофілактика цієї інфекції. При назофарингеальному носійстві у дітей широкий пейзаж серотипів пневмококів, які можуть бути потенційними збудниками інвазивних захворювань, обґрунтовує використання вакцини з найбільшим серотиповим складом. Серед кон’югованих вакцин найбільшу кількість серотипів пневмококів містить ПКВ13. Таким чином, 13-валентна пневмококова адсорбована кон’югована вакцина (ПКВ13) дозволяє забезпечити максимальну ефективність імунізації і є найбільш оптимальним вибором для планової імунізації дітей в Україні.

 

MatyhaНа важливості профілактики пневмококової інфекції у дітей з групи ризику зупинилася головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», професор Лариса Федорівна Матюха. Вона підкреслила, що відзначається велика частота ускладнень та смертності у дітей і підлітків із супутніми захворюваннями та існує необхідність вже сьогодні обов’язково вакцинувати цю групу дітей пневмококовою кон’югованою вакциною найбільш широкого серотипового спектру.

 

 

BezdetkoНаталя Володимирівна Бездітко, професор кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, підкреслила соціально-економічну значущість пневмококової інфекції як серйозної загрози для суспільства в цілому. Вона відзначила, що з усіх відомих сучасній медицині методів профілактики захворювань, викликаних пневмококовою інфекцією, найбільш ефективним та економічно вигідним є вакцинація. Саме профілактика, а не лікування здійснює значний позитивний вплив на соціально-економічні показники, пов’язані зі станом здоров’я населення країни. За допомогою профілактики пневмококових захворювань можливо знизити як прямі витрати на лікування та госпіталізацію хворих на захворювання, спричинені пневмококами, так і суттєво зменшити витрати, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю хворих, необхідністю догляду за ними з боку членів родини. Планова вакцинація знижує спалахи захворювань, обмежує їх довготривалі наслідки та знижує смертність, що також має позитивну економічну значущість.

 

KolesnikovaГоловний позаштатний спеціаліст МОЗ України з епідеміології, професор Ірина Павлівна Колеснікова в своїй доповіді зупинилася на позиції ВООЗ щодо пневмококових кон’югованих вакцин, що була опублікована в квітні 2012 р. Ця позиція ґрунтується на відомостях про останні розробки та сфокусована на використанні пневмококових кон’югованих вакцин (ПКВ) в Національних програмах імунізації. Експерти ВООЗ відзначають безпеку й ефективність ПКВ та рекомендують їх широке включення до програм вакцинації дітей у всіх країнах світу. За станом на 2015 р. кон’югована пневмококова вакцина отримала ліцензію у більш ніж 105 країнах світу та в 85 країнах введена в універсальну програму дитячої імунізації. Ірина Павлівна підкреслила необхідність включення ПКВ 13 до нової Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб 2016-2020 рр. і можливість держави вже сьогодні отримати пневмококову кон’юговану вакцину найбільш широкого серотипового спектру за програмою САУІ/АМС.

Науково-експертна рада оцінила міжнародний досвід вакцинопрофілактики проти пневмококової інфекції, зазначила важливість проблеми пневмококових захворювань в Україні та одностайно прийняла наступне рішення.
Рекомендувати МОЗ України:
•  невідкладно почати розробку нової Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на період з 2016-2020 рр. для усунення несприятливих наслідків для держави в цілому (через соціальний та економічний тягар дитячих інфекційних захворювань) і для системи охорони здоров’я (через постійні клінічні та економічні збитки, що завдаються серйозними інфекційними хворобами дітей раннього віку);
•  сприяти включенню пневмококової кон’югованої вакцини найбільш широкого серотипового спектру (ПКВ 13) в Національний календар профілактичних щеплень як обов’язкової вакцинації дітей першого року життя, що дозволить досягти істотного зниження захворюваності, інвалідності та смертності дитячого населення при захворюваннях, викликаних пневмококом;
•  врахувати та використати можливість отримання пневмококової кон’югованої вакцини найбільш широкого серотипового спектру (ПКВ 13) завдяки механізмам програми САУІ/АМС вже у 2016 р., у першому році нової вдосконаленої Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб;
•  за допомогою засобів інформації (медичних журналів, публікації на сайті) донести інформацію, що обговорювалася на нараді, та основні висновки наради експертів до широких кіл медичних фахівців відповідних спеціальностей, а саме: педіатрів, сімейних лікарів, інфекціоністів, пульмонологів, отоларингологів.

Tab

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

08.05.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Усі захворювання від нежитю, і лише кілька – від любові... Диференційний підхід до діагностики та лікування нежитю

Весна – чарівний час, що приносить із собою не лише чудове відчуття закоханості, а й банальний нежить, який супроводжується запаленням / подразненням слизової оболонки носа. Цей патологічний симптом заважає магії любові та розвитку близьких стосунків, але може бути ознакою декількох захворювань, найчастіше – першим симптомом гострого риносинуситу (ГРС) або алергічного риніту (АР) [3]. Тоді перед лікарем постає непросте завдання, адже, щоб допомогти пацієнту зберегти теплі весняні почуття, необхідно спочатку діагностувати захворювання, а потім – призначити найефективнішу комбінацію ліків. Спробуємо разом розібратися та знайти оптимальне вирішення цієї, на перший погляд, дуже простої проблеми....

23.04.2024 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Біль при риносинуситі: запитання та відповіді

Риносинусит (РС) є одним із найчастіших захворювань у первинній медичній практиці. Трьома найбільш чутливими й специфічними симптомами гострого РС є виділення з носа, закладеність носа, лицевий і головний біль. Неконтрольований гострий біль значно погіршує якість життя пацієнтів із РС: спричиняє психоемоційні розлади, знижує працездатність і соціальну активність, сприяє хронізації больового синдрому і збільшує вартість лікування. Отже, полегшення болю при РС є найпершим завданням лікаря....

23.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Біль у горлі: сучасне мистецтво лікування

У всьому світі біль у горлі, зумовлений запальними захворюваннями горла (ЗЗГ), є найчастішою причиною звернень до лікарів загальної практики та оториноларингологів; із ним пов’язано ≈25% відвідувань лікаря. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, >100 соматичних захворювань із провідним інфекційно-залежним і токсико-алергічним механізмом пов’язані саме із ЗЗГ. Здебільшого причина болю в горлі – ​гостре запалення інфекційного ґенезу: ГТ, ГФ і ГРВІ....

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Призначення антибактеріальних препаратів при гострому риносинуситі відповідно до сучасного підходу протидії розвитку антибіотикорезистентності

Антибіотикорезистентність (АБР) визнано загрозою для глобального здоров’я, яка щороку спричиняє мільйони смертей в усьому світі. Невідповідне та надмірне використання антибіотиків (АБ) зумовлює підвищення стійкості мікробних збудників і негативно впливає на ефективність цих дуже важливих лікарських засобів. Завдяки Глобальному плану дій щодо АБР Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) працює над поліпшенням нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів і скороченням нераціонального використання АБ. ...