Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 2 (30) травень 2015 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна: история, эпидемиология, фармакоэкономические показатели
Ю.И. Фещенко, академик НАМН Украины, д.м.н., профессор, Л.А. Яшина, д.м.н., профессор, С.Г. Опимах, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Резолюція засідання Науково-експертної ради з питань вивчення імунопрофілактики пневмококової інфекції в Україні, 30.03.2015 р.
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Резолюція засідання Науково-експертної ради з питань вивчення імунопрофілактики пневмококової інфекції в Україні, 30.03.2015 р.

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов «Крок за кроком ми маємо йти до Європи, постійно підвищуючи планку надання якісної оториноларингологічної допомоги і рівень професійної освіти…»
В.І. Попович доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету

ШКОЛА ПРАКТИКУЮЧОГО ЛІКАРЯ

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Гострий післявірусний риносинуїт: сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування
В.І. Попович, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Гострий післявірусний риносинуїт: сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування
В.І. Попович, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету

 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Відкриття кабінету «Пульміс» на території Західної України як перспектива покращення діагностики легеневої патології
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Відкриття кабінету «Пульміс» на території Західної України як перспектива покращення діагностики легеневої патології
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Відкриття кабінету «Пульміс» на території Західної України як перспектива покращення діагностики легеневої патології
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Ультразвуковая бронхоскопия в пульмонологии. Первый опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансбронхиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфоузлов (EBUS-TBNA)
О.И. Шпак, к.м.н., В.Б. Бычковский, О.А. Венгерова, к.м.н., Р.С. Демидова, А.В. Новицкий, А.Б. Рандюк, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Ультразвуковая бронхоскопия в пульмонологии. Первый опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансбронхиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфоузлов (EBUS-TBNA)
О.И. Шпак, к.м.н., В.Б. Бычковский, О.А. Венгерова, к.м.н., Р.С. Демидова, А.В. Новицкий, А.Б. Рандюк, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Ультразвуковая бронхоскопия в пульмонологии. Первый опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансбронхиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфоузлов (EBUS-TBNA)
О.И. Шпак, к.м.н., В.Б. Бычковский, О.А. Венгерова, к.м.н., Р.С. Демидова, А.В. Новицкий, А.Б. Рандюк, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Ультразвуковая бронхоскопия в пульмонологии. Первый опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансбронхиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфоузлов (EBUS-TBNA)
О.И. Шпак, к.м.н., В.Б. Бычковский, О.А. Венгерова, к.м.н., Р.С. Демидова, А.В. Новицкий, А.Б. Рандюк, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Легочные эозинофилии: эозинофильная пневмония
В.К. Гаврисюк, д.м.н., профессор, Е.А. Речкина, д.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., А.В. Литвиненко, к.м.н., А.С. Дорошенкова, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Легочные эозинофилии: эозинофильная пневмония
В.К. Гаврисюк, д.м.н., профессор, Е.А. Речкина, д.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., А.В. Литвиненко, к.м.н., А.С. Дорошенкова, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Легочные эозинофилии: эозинофильная пневмония
В.К. Гаврисюк, д.м.н., профессор, Е.А. Речкина, д.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., А.В. Литвиненко, к.м.н., А.С. Дорошенкова, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев

 АЛЕРГОЛОГІЯ

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Легочные эозинофилии: эозинофильная пневмония
В.К. Гаврисюк, д.м.н., профессор, Е.А. Речкина, д.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., А.В. Литвиненко, к.м.н., А.С. Дорошенкова, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Легочные эозинофилии: эозинофильная пневмония
В.К. Гаврисюк, д.м.н., профессор, Е.А. Речкина, д.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., А.В. Литвиненко, к.м.н., А.С. Дорошенкова, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Гигиеническая гипотеза аллергии: возвращение к истокам
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Фотосенсибилизация и фотоаллергия

 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Фотосенсибилизация и фотоаллергия
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Тиннитус (Практические рекомендации Американской академии отоларингологии – хирургии головы и шеи (AAO-HNS))
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Хірургічне лікування стійкої обструкції порожнини носа у пацієнтів з алергічним ринітом
С.М. Пухлик, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології, І.В. Дєдикова, Одеський національний медичний університет

ФТИЗІАТРІЯ

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Мультирезистентний туберкульоз: проблемні питання та шляхи подолання

ПРЕС-РЕЛІЗ

С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Мультирезистентний туберкульоз: проблемні питання та шляхи подолання