Головна Пульмонологія Відкриття кабінету «Пульміс» на території Західної України як перспектива покращення діагностики легеневої патології

6 липня, 2015

Відкриття кабінету «Пульміс» на території Західної України як перспектива покращення діагностики легеневої патології

Відкриття кабінету «Пульміс» на території Західної України як перспектива покращення діагностики легеневої патології

У 1996 р. стартував і успішно функціонує протягом майже 20 років унікальний соціальний проект «Здорові легені України», завдяки якому підвищилася якість діагностики та лікування пацієнтів з бронхообструктивними захворюваннями легень. Завданнями кабінету «Пульміс» є не тільки обстеження та призначення лікування, а й інформування хворих про шкідливість паління тютюну та ризики, пов’язані з цією звичкою; надання вичерпної інформації про виявлене захворювання. Цього року в м. Івано-Франківську на базі пульмонологічного корпусу обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) завдяки підтримці Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, академіка Національної академії медичних наук (НАМН) України Юрія Івановича Фещенка, ректора Івано-Франківського національного медичного університету, професора Миколи Михайловича Рожка, директора обласного фтизіопульмонологічного центру, професора Любомира Степановича Малофія та фармацевтичної компанії «Берінгер Інгельхайм» з’явився ще один лікувально-діагностичний кабінет «Пульміс».

ФіліповаБез имени-1Почесну роль керівника на відкритті кабінету «Пульміс» було надано головному позаштатному пульмонологу Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлані Леонідівні Філіповій.
– На сьогоднішній день у нашому регіоні на диспансерному обліку з приводу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) перебувають майже 9,5 тис. пацієнтів. В той же час щорічно ми виявляємо близько 700 нових випадків ХОЗЛ і 200 випадків бронхіальної астми (БА). Для всього колективу нашого центру і обласної пульмонологічної служби відкриття кабінету «Пульміс» на території ОФПЦ є своєрідною знаковою подією у зв’язку з тим, що саме тут зародилася і почала розвиватися практична пульмонологія нашої області – у 1976 р. на базі терапевтичного відділення міської лікарні було створено обласне пульмонологічне відділення. Цей історичний момент став одним із сприятливих факторів для виділення і функціонування пульмонології як окремої галузі терапії в західній частині нашої країни.
Значне поширення патології органів дихання та її коморбідність зумовлюють необхідність поширення медичних знань про основні клінічні характеристики ХОЗЛ серед пацієнтів, а також покращення якості висококваліфікованої медичної допомоги таким хворим. З цією метою і було організовано кабінет «Пульміс», який забезпечить оптимізацію лікувально-діагностичного процесу в терапії легеневої патології. Його оснащення дозволяє не тільки визначати функцію зовнішнього дихання при проведенні спірометрії, а й у разі необхідності знімати електрокардіограму, моніторувати основні параметри життєдіяльності організму (частоту пульсу, сатурацію крові киснем) за допомогою пульсоксиметра. Важливим є і те, що організація подібних лікувально-діагностичних кабінетів допомагає визначитися з подальшою тактикою ведення пацієнтів з ХОЗЛ. Аналіз даних спірометрії дозволяє встановити ступінь тяжкості обструкції дихальних шляхів, від чого і залежатиме подальше лікування хворого на стаціонарному та амбулаторному етапах надання медичної допомоги.
На сучасному етапі ініціатива створення кабінету «Пульміс» допоможе вчасно скерувати пацієнтів у пульмонологічне русло практичної медицини, що дасть можливість повноцінної діагностики, консультування, лікування хворих згідно з міжнародно визнаними стандартами та протоколами.

РожкоБез имени-1Ректор Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ), доктор медичних наук, професор Микола Михайлович Рожко акцентував увагу учасників заходу на необхідності тісної співпраці як адміністративних структурних підрозділів охорони здоров’я, так і практичної медицини.
– Об’єднання наших спільних зусиль має бути спрямоване на подолання і вирішення найбільш актуальних медичних проблем, у тому числі і в галузі пульмонології. Неабияким внеском у покращення якості і доступності висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з ХОЗЛ у нашій державі є створення і впровадження в клінічну практику кабінетів «Пульміс». Необхідно зауважити, що їх функціонування є одним із факторів, що сприяє удосконаленню знань та практичних умінь не тільки лікарів-пульмонологів, а й студентів медичних університетів. Майбутні лікарі, багато з яких у подальшому будуть працювати в центрах первинної медико-санітарної допомоги, мають можливість ознайомитися з діагностичними тонкощами та основними критеріями постановки діагнозу ХОЗЛ уже майже на самому початку своєї практичної діяльності.

КострицькаБез имени-1Лікар-пульмонолог вищої категорії Інна Миколаївна Кострицька підкреслила, що актуальність патології органів дихання зумовлена її значним поширенням і невпинним щорічним зростанням захворюваності на ХОЗЛ не тільки на території нашої держави, а й у всьому світі.
– До цього часу невирішеною залишається проблема звернення пацієнтів у наш центр на пізніх етапах хвороби, коли фіброзні зміни в легеневій тканині стають абсолютно незворотними, що, у свою чергу, суттєво знижує ефективність і своєчасність надання нами адекватної медичної допомоги.
З одного боку, така ситуація зумовлена поступовим початком хвороби, наявністю довготривалого кашлю, який не викликає занепокоєння в хворого, а особливо у тих осіб, які мають тривалий стаж тютюнопаління і вважають, що кашель виник через шкідливий вплив тютюну на дихальні шляхи і є для них своєрідним варіантом «норми». З іншого боку, пізнє звернення пацієнта до нашого ОФПЦ може бути пов’язане і з несвоєчасним направленням з первинної ланки надання медичної допомоги.
Створення кабінету «Пульміс» забезпечить розширення можливостей функціональної діагностики пульмонологічних захворювань, що сприятиме виявленню патологічних процесів у дихальних шляхах на ранній стадії хвороби. Також оснащення кабінету дозволить проводити диференційну діагностику ХОЗЛ з іншими вторинними обструктивними синдромами. Зокрема, хворі з хронічною серцевою недостатністю з різними функціональними класами за критеріями NYHA (Нью-Йоркської асоціації кардіологів) після виникнення в них такого ускладнення, як хронічне легеневе серце, теж мають симптоми обструкції. Саме тому одним із поставлених перед лікарями кабінету «Пульміс» завдань є оцінка об’єктивного стану пацієнта, чітке визначення первинно ураженої системи організму і направлення хворого до необхідного фахівця з метою визначення подальшої тактики і вибору найбільш раціонального методу лікування захворювання.

ОстровськийБез имени-1Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб ІФНМУ, доктор медичних наук, професор Микола Миколайович Островський висловив вдячність директору ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» Юрію Івановичу Фещенку, Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, ректору університету, професору М.М. Рожку, проректору з лікувальної роботи, професору В.М. Федорченку та провідній фармацевтичній компанії «Берінгер Інгельхайм» за підтримку у розвитку наукової та практичної медичної бази на Прикарпатті.
– Одним із вагомих наслідків цієї тісної співпраці є відкриття лікувально-діагностичного кабінету «Пульміс» на базі ОФПЦ у м. Івано-Франківську. Ця подія збільшить доступність медичної допомоги не тільки серед цивільного населення нашого регіону, а й серед військових. Представники адміністрації нашого університету та ОФПЦ доклали чимало зусиль для максимального спрощення схеми направлення на обстеження у разі необхідності до кабінету «Пульміс» і забезпечення доступності медичних послуг для бійців, які повернулися зі Сходу України. Колективу нашої кафедри разом із ректоратом університету вдалося сконцентрувати найбільшу кількість направлень для спірометричного обстеження до вищезгаданого кабінету на базі військової поліклініки. Таким чином, демобілізовані воїни АТО та ветерани бойових дій забезпечуються кваліфікованою спеціалізованою медичною допомогою, в тому числі і з боку пульмонологічної служби.

Фот2Без имени-1

На завершення відкриття кабінету «Пульміс» слово було надано продакт-менеджеру фармацевтичної компанії «Берінгер Інгельхайм» Анні Макаровій.
– Завдяки існуванню соціального проекту «Здорові легені України» за підтримки директора ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» Юрія Івановича Фещенка та Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України сьогодні у нас є можливість відкривати новий діагностичний кабінет «Пульміс» на території нашої країни. Компанія «Берінгер Інгельхайм» протягом майже 20 років бере активну участь у цьому соціальному проекті. Ми маємо честь допомагати українським пацієнтам своєчасно отримати кваліфіковану діагностику обструктивних захворювань легень, що дозволяє вчасно встановити остаточний діагноз та максимально швидко розпочати ефективне лікування.

Підготувала Людмила Онищук

Номер: Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 2 (30) травень 2015 р.