Consilium. Відновлення після інсульту: актуальні рекомендації. Головна сторінка теми

Сучасні можливості нейропротекції та вдосконалення методів лікування пацієнтів із черепно‑мозковою травмою

26.04.2022

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) — це механічне пошкодження м’яких тканин, кісток черепа і внутрішньочерепного вмісту, що супроводжується порушенням функції головного мозку. Після серцево-­судинних та онко­логічних захворювань, власне, ЧМТ як при­чина смерті ­серед населення посідає третє місце, а також є одним з основних чинників втрати здоров’я та інвалідизації у ­всьому світі, особливо серед осіб чоловічої ­статі праце­здатного віку, що зумовлює тяжкий соці­ально-­економічний тягар. Відповідно до даних різних джерел, щорічна захворюваність на ЧМТ ­сягає від 27 до 69 млн. Ключовими причи­нами її розвитку, як зазначають дослідники, є тупа ­травма, проникаючі поранення і контузія. Окрім того, відбувається зростання частоти травма­тизму, зумовленого дорожньо-транспортними ­пригодами. За даними Всесвітньої органі­зації охорони здоров’я, частота ЧМТ становить 1,8-5,4 випадку на 1 тис. насе­лення (до 70 % у загальній структурі травм) і щорічно зростає в середньому на 2 %.

Повна версія статті за посиланням>>

Результати проспективного метааналізу серії досліджень CAPTAIN. С.О. Дубров, д.мед.н., професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Перспективи фармакотерапії черепно-мозкової травми. Результати дослідження CAPTAIN II. В.В. Білошицький, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Результати серії досліджень CAPTAIN.