Респеро Миртол у разі гострого вірусного риносинуситу: рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне дослідження

16.03.2023

Стаття у форматі PDF

Гострий вірусний риносинусит (ГВРС) клінічно проявляється запаленням слизової оболонки носа та приносових пазух. Ключовими симптомами ГВРС є ринорея (виділення з носа), постназальне затікання, закладеність носа, біль у ділянці обличчя, ускладнене носове дихання та розлади нюху [1]. ГВРС є одним із найпоширеніших розладів, які трапляються в закладах первинної медичної допомоги. Річна поширеність цього стану становить 6-15% [1], а щорічна захворюваність – від 2 до 5 епізодів на людину [2]. Незважаючи на свій самообмежувальний характер, ГВРС має високу соціально-економічну значущість із погляду втрати продуктивності, негативного впливу на якість життя та витрат для систем охорони здоров’я. Отже, сучасні варіанти лікування спрямовані на зменшення тяжкості захворювання. Зокрема, рекомендується симптоматичне лікування деконгестантами, аналгетиками, промиванням носа фізіологічним розчином і лікарськими засобами рослинного походження, які є переважною початковою стратегією лікування для дорослих із ГВРС.

Препарат рослинного походження для первинного лікування ГВРС

ELOM‑080 (Респеро Миртол) – ​фітопрепарат для лікування гострих і хронічних запальних захворювань дихальних шляхів, зокрема синуситів і бронхітів. Ефективність, безпечність і переносимість ELOM‑080 вивчалися в численних рандомізованих контрольованих клінічних дослідженнях [5-14], а також у неінтервенційних дослідженнях [14-16]. Учені довели, що препарат має широкий спектр фармакологічних властивостей, його ефективність можна пояснити муколітичною та секретомоторною активністю, котра сприяє посиленню мукоциліарного кліренсу [14, 15, 17-24]. Крім того, в дослідах in vitro було доведено, що ELOM‑080 має антиоксидантні/протизапальні властивості й антибактеріальну дію [25-28].

Мета та дизайн нового дослідження

Метою цього рандомізованого плацебо-контрольованого подвійного сліпого клінічного дослідження було покращення поточних медичних знань щодо ефективності та безпечності використання ELOM‑080 у лікуванні пацієнтів із ГРС.

Дослідження проводилося з листопада 2019 року по березень 2020 року у 23 місцях Німеччини, загалом до нього було залучено 463 пацієнти. Із них 458 пацієнтів пройшли принаймні одну оцінку ефективності під час лікування, а дані 420 пацієнтів було збережено в протоколі. Основним критерієм для включення був діагноз «ГВРС» із типовими симптомами, присутніми до 3 днів. Тяжкість 5 основних симптомів мала бути в діапазоні від ≥8 до ≤12 балів. Учасники були розподілені на дві групи для прийому ELOM‑080 (GeloMyrtol® forte; містить 300 мг дистиляту суміші чотирьох ректифікованих ефірних олій) або плацебо.

Упродовж участі в дослідженні пацієнти 4 рази відвідували клініку протягом 15 днів (на початку дослідження, на 3-й, 7-й і 14-й день). Їх проінструктували не проводити зрошення носа деконгестантами, не використовувати небулайзери або будь-які інгалятори під час дослідження. Лікування парацетамолом як невідкладним засобом було дозволено лише за потреби в разі сильного та/або тривалого болю.

Первинні та вторинні кінцеві точки

Первинними кінцевими точками були різниці в середньому балі основних симптомів (MSS – ​major symptom score), оціненому дослідниками під час візитів у представників обох груп.

Вторинними кінцевими точками ефективності були відмінності в середньому показнику MSS, оціненому пацієнтами для 5 основних симптомів: ринорея, постназальне затікання, закладеність носа, головний біль і біль/тиск у ділянці обличчя. Інтенсивність симптомів оцінювали за вербальною 4-бальною шкалою, де 0 балів означало відсутність симптому, а 3 бали – ​значні прояви. Додаткові вимірювання ефективності включали проведення Sniffing Stix – ​тесту для виявлення порушень нюху й оцінку вірусного навантаження за допомогою мазків із порожнини носа.

Результати дослідження

Інтенсивність симптомів

Проаналізувавши отримані результати, вчені дійшли висновку, що лікування ELOM‑080 істотно зменшило вираженість 5 основних симптомів ГРС порівняно з плацебо з 4 дня до кінця 2-тижневого лікування та продемонструвало зменшення тяжкості захворювання, що оцінювалася дослідниками (табл. 1).

Наприкінці лікування кількість пацієнтів, які вважалися вилікуваними, була значно вищою в групі ELOM‑080 порівняно з групою плацебо: 155/212 (73,1%) проти 126/208 (60,0%); p=0,006. Згідно із цими результатами частка пацієнтів без явного ефекту лікування була значно нижчою в групі лікування ELOM‑080 порівняно з групою плацебо: 7/212 (3,3%) проти 19/208 (9,1%); р=0,013. Кількість пацієнтів, що потребували лікування наприкінці дослідження, дорівнювала 8 на користь групи ELOM‑080.

Криві зміни в часі для середніх показників MSS, які оцінювалися пацієнтами, демонструють, що зменшення тяжкості основних симптомів ГРС було досягнуто приблизно на 1 день раніше при застосуванні ELOM‑080 порівняно з плацебо на першому тижні лікування та до 3 днів раніше на другому тижні (рис.). Достовірні відмінності спостерігалися вже на 4-й (p=0,012), 8-й (p=0,039), 10-13-й (p<0,01 або <0,001) і 14-й день (p=0,003).

Рис. Часові зміни MSS, що оцінювалися пацієнтами, зображені для 14 днів лікування (середнє значення ± стандартна помилка середнього) від початкового дня

Рис. Часові зміни MSS, що оцінювалися пацієнтами, зображені для 14 днів лікування (середнє значення ± стандартна помилка середнього) від початкового дня

Примітки: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. Максимальний бал MSS – 15.

Вважається, що ГВРС трансформується через поствірусний фенотип у гострий бактеріальний риносинусит із симптомами, які зберігаються протягом ≥10 днів, з ослабленням симптомів приблизно на 5-й день («подвійне захворювання») [1]. Відповідно до цієї концепції швидше одужання пацієнтів на 3 дні, що спостерігалося в групі учасників, які приймали ELOM‑080, може сприяти запобіганню ГРС. Оскільки мінімально клінічно значущу різницю для лікування ГВРС не вдалося визначити у відповідних рекомендаціях [4, 35], не можна зробити висновок щодо цього параметра. Проте кількість пацієнтів, яких потрібно лікувати ELOM‑080 для досягнення MSS ≤1, оцінювалась як 8, що підкреслює клінічну важливість спостережуваного ефекту лікування.

Це відповідає невеликій кількості пацієнтів у зазначеному дослідженні (по одному в кожній групі), які отримували подальше лікування антибіотиками, та відображає відносно однорідну популяцію учасників. Через малу кількість пацієнтів, які отримували подальше лікування антибіотиками, неможливо було оцінити вплив лікування ГРС за допомогою ELOM‑080 на потребу в антибіотикотерапії. Утім, тривалий перебіг захворювання може бути частою причиною призначення антибіотиків, і проблема з розрізненням бактеріального й небактеріального гострого риносинуситу лікарями загальної практики спричиняє гіпердіагностику гострого бактеріального риносинуситу, що, своєю чергою, призводить до надмірного використання діагностичного обстеження та раннього непотрібного призначення антибіотиків [2, 3]. У нещодавніх двох об’єднаних кокранівських оглядах, які оцінювали антибіотикотерапію гострого риносинуситу, автори дійшли висновку, що антибіотики загалом не варто застосовувати [36].

Дисфункція нюху

Початково про гіпосмію/аносмію повідомляли приблизно 2 із 3 пацієнтів. Показники тесту Sniffing Stix покращилися під час лікування в обох групах. Зокрема, результати досліджень, що можуть указувати на гіпосмію/аносмію, на початковому етапі було зареєстровано в 150/212 (70,8%) пацієнтів із групи ELOM‑080 й у 133/208 (63,9%) – ​із групи плацебо. Під час 4-го візиту гіпосмія/аносмія зменшилася в 79/212 пацієнтів (37,2%), які приймали ELOM‑080, а серед тих, хто приймав плацебо, – ​у 84/208 пацієнтів (40,4%), що вказує на тенденцію до дещо більшого покращення нюху при застосуванні ELOM‑080.

Існує обґрунтоване припущення, що одужання від гіпосмії/аносмії не є лінійним, стійка дисфункція навіть після повного одужання від ГРС не є рідкістю [37]. Симптомами ГРС, які, ймовірно, впливають на нюх, є ринорея, постназальне затікання та закладеність носа. Вчені відзначили, що в учасників, які приймали ELOM‑080, вираженіше, ніж у пацієнтів із групи плацебо, зменшувалися ознаки постназального затікання та закладеності носа. При цьому суттєвих відмінностей у нюху між пацієнтами різних груп помічено не було.

Концентрація вірусів

Матеріал із порожнини носа був відібраний у 48 пацієнтів: 23 учасників із групи ELOM‑080 і 25 – ​із групи плацебо. Рино- й аденовірус були найпоширенішими вірусами, на які припадало 75% вірусопозитивних зразків, що були отримані під час першого візиту. Лікування сприяло зниженню вірусного навантаження в пацієнтів, що приймали ELOM‑080, тоді як у зразках пацієнтів, які отримували плацебо, спостерігалося збільшення вірусного навантаження (p=0,043). Зміну інтенсивності симптомів (показник MSS, що оцінювався дослідниками) в учасників обох груп, у яких визначали концентрацію вірусів, представлено в таблиці 2.

Незважаючи на значні зміни, результати слід інтерпретувати лише як тенденцію. Хоча час відбору зразків базувався на вірусній динаміці, опублікованій для грипу та риновірусу з піком вірусного навантаження через 3-5 днів після інфікування, 40 досліджених піків вірусного навантаження могли бути пропущені через дозволене відхилення від часових рамок для другого візиту (3±1 день).

Отже, можна констатувати, що ELOM‑080 є ефективним і безпечним фітопрепаратом для первинного лікування ГРС, тому що його прийом:

  • зменшує інтенсивність основних симптомів ГРС із 4-го по 14-й день лікування, як за оцінками лікарів-дослідників, так і за суб’єктивними оцінками пацієнтів;
  • пришвидшує одужання пацієнтів на 3 дні, що може сприяти запобіганню розвитку загострень і бактеріальних ускладнень ГРС;
  • зменшує ознаки постназального затікання та закладеності носа, що може покращувати чутливість нюху;
  • знижує вірусне навантаження в пацієнтів, що впливає на зміну інтенсивності симптомів.

ELOM 080 – ​стандартизований миртол, який представлений компанією Berlin-Chemie Menarini під торговою назвою GeloMyrtol у Європі та Респеро Миртол / Респеро Миртол форте в Україні. Препарат являє собою дистилят суміші ректифікованих ефірних олій евкаліпта, солодкого апельсина, мирта й лимона (66:32:1:1). При застосуванні у високих дозах стандартизований миртол демонструє протиінфекційний, імуномодуляторний, спазмолітичний, протизапальний і судинорозширювальний ефекти, підтримує диференціювання циліндричного епітелію слизової оболонки дихальних шляхів. Багато досліджень підтвердили секретомоторний і секретолітичний ефекти засобу, він сприяє активації мукоциліарного кліренсу, розрідженню й інтенсивному виділенню мокротиння.

Список літератури знаходиться в редакції.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 4-5 (540-541), 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

20.02.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність рослинного лікарського засобу BNO 1016 у лікуванні гострого риносинуситу в контексті раціональної антибіотикотерапії

Гострий риносинусит (ГРС) являє собою інфекцію верхніх дихальних шляхів, поширеність якої протягом 1 року становить 6-15% [1]. Велика кількість звернень пацієнтів до лікарів первинної ланки створює значний економічний тягар для системи охорони здоров’я [2]. В Європі, наприклад, 1-2% звернень до лікарів зумовлено підозрою на ГРС [1]. У США на частку ГРС припадає 2-10% звернень до лікарів первинної медичної допомоги й отоларингологів [3]; прямі витрати, пов’язані з ГРС, у 2000 р. оцінювалися майже в 6 млрд доларів США [4]....

04.01.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Коли два краще за один: декілька слів про комбіновані лікарські препарати в разі болю в горлі

Сучасна медицина має значний арсенал різних методів лікування (хірургія, фізіотерапія, рефлексотерапія, лазеротерапія тощо), але найпоширенішим (як і раніше) залишається фармакотерапія. Саме зі створенням нових ліків пов’язують свої надії щодо підвищення ефективності та безпеки лікування найрізноманітніших захворювань як лікарі, так і пацієнти. І ці сподівання вже багато разів виправдовувалися. Отже, які шляхи створення нових лікарських препаратів можливі на сучасному етапі розвитку фармації та медицини?...

02.01.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Гострий синусит: як уникнути зайвих призначень і ефективно полегшити стан пацієнта

Проблема боротьби з антибіотикорезистентністю (АБР) актуальна у всьому світі. АБР призводить до збільшення тривалості хвороби, зростання витрат на лікування, підвищення показників смертності. Лише у Європі полірезистентні патогени щороку спричиняють понад 23 тис. смертей (Murray C.J.L. et al., 2022). У зв’язку із цим належна оцінка потреби в антибіотиках (АБ) є дуже важливою для подолання глобальної кризи АБР (Fokkens W.J. et al., 2020)....

02.01.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Нанотехнології та природний захист: нова парадигма в лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів

Біль у горлі – одна із найчастіших причин звернень до сімейного лікаря. У переважній більшості випадків біль у горлі є проявом гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), за яких призначення антибіотиків (АБ) є недоцільним. Водночас нераціональна антибіотикотерапія зумовлює індивідуальну та глобальну антибактеріальну резистентність, що сприяє підвищенню рівня смертності та захворюваності серед пацієнтів....