Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 4-5 (540-541), 2023 р.

Скачати PDF

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

12 Респеро Миртол у разі гострого вірусного риносинуситу: рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне дослідження
С.М. Пухлік, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету
32 Ефективність назального спрея мометазону фуроату в лікуванні гострого риносинуситу

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8-9 Ефекти β-блокаторів на вуглеводний та ліпідний метаболізм
О.М. Радченко, д.м.н., професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
42-43 Сечова кислота: фізіологічні функції та патогенетичний потенціал
44-45 Антисептичні властивості повідон-йоду крізь призму сучасної реальності
Т.Л. Можина, к.м.н., Центр здорового серця доктора Крахмалової, м. Харків