Оцінка ефективності медичного виробу Апіколд спрей оральний у лікуванні гострого фарингіту

25.08.2023

Гострий фарингіт (або гострий катар горла) – ​це запалення слизової оболонки ротоглотки, яке здебільшого з’являється в хворих із гострими респіраторними інфекціями (ГРІ). 
ГРІ – ​найпоширеніші інфекційні хвороби, що уражають усі вікові групи. На ГРІ припадає 25-30% усієї та ≈75-90% інфекційної захворюваності. Основними збудниками є віруси, серед яких переважають риновіруси (30-50%), віруси грипу та коронавіруси (5-15%), віруси парагрипу, адено-, ентеро-, метапневмовіруси (5%) [3].

Лікування гострого фарингіту переважно є місцевим; передбачає застосування аерозолів з антисептиками. За високої температури тіла призначають жарознижувальні препарати.

Одним із дієвих засобів під час лікування ГРІ чи фарингіту вірусної або бактеріальної етіології є Апіколд спрей оральний, до складу якого входять екст­ракт прополісу, гліцерин, олія м’яти перцевої.

Апіколд спрей оральний – ​це комплексний натуральний засіб із прополісом, виготовлений за допомогою апі-технології, яка максимально зберігає лікувальні властивості прополісу. Переваги апі-технології: виробництво без хімічної обробки з використанням низьких температур, кількісне визначення рівня флавоноїдів, виробництво за міжнародними стандартами GMP [2].

Флавоноїди прополісу чинять потужну протизапальну дію: зупиняють вивільнення арахідонової кислоти із клітинних мембран, що, своєю чергою, пригнічує активність ЦОГ‑1, ЦОГ‑2, а також блокує активацію гена, відповідального за експресію ЦОГ‑2, крім того, блокують транскрипцію гена IL-2 [1].

Водночас флавоноїди прополісу чинять противірусну дію, тобто пригнічують внутрішньоклітинну фазу реплікації вірусів, порушуючи роботу вірусної ДНК‑полімерази: порушують синтез вірусних нуклеїнових кислот, перешкоджають розпізнаванню клітинними рецепторами вірусних білків, потраплянню вірусів до клітин-господарів, їхній подальшій реплікації [4].

Апіколд спрей оральний гальмує розвиток, а також розширення бактеріальних біоплівок за рахунок двох різних механізмів: перший – ​утворення на поверхні слизової оболонки захисної плівки, яка складається з екстракту прополісу, гліцерину й захищає слизову оболонку від подальшого ушкодження бактеріями та вірусами (під захисним шаром слизова оболонка швидко відновлюється, що запобігає адгезії мікроорганізмів до слизової оболонки, тобто це впливає на першу стадію утворення бактеріальних біоплівок); другий механізм впливу на бактеріальні біоплівки – ​потужна антибактеріальна дія [5].

Мета дослідження – ​оцінити ефективність впливу медичного виробу Апіколд спрей оральний на клінічні прояви гострого фарингіту.

Було проведено лікування 40 пацієнтів віком від 18 до 52 років із гострим фарингітом (з них чоловіків – ​22, жінок – ​18). Усім хворим протягом 7 днів лікування щодня проводили комплекс обстежень, який передбачав отоларингологічний огляд та оцінку болю за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ).

При фарингоскопії проводилася оцінка таких змін: гіперемія слизової оболонки ротоглотки, збільшення піднебінних мигдаликів, динаміка зернистості зад­ньої стінки глотки за 3-бальною шкалою (0 – ​відсутність ознак, 1 – ​помірний ступінь вираження, 2 – ​сильний ступінь вираження).

Розшифрування больових відчуттів за шкалою ВАШ представлено в таблиці 1, оцінку переносимості й ефективності застосування Апіколд спрею – ​у таб­лиці 2.

Таблиця 1. Больові відчуття за шкалою ВАШ

Ознаки

(9-10 балів)

(6-8 балів)

(3-5 балів)

(1-2 бали)

(0 балів)

дуже сильний біль

сильний біль

середній біль

слабкий біль

відсутність болю

Боляче говорити

+

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

Боляче їсти

+

+

відсутній

відсутній

відсутній

Боляче пити воду

+

+

відсутній

відсутній

відсутній

Боляче ковтати

+

+

+

відсутній

відсутній

Неприємні відчуття в горлі

+

+

+

+

відсутній

 

Таблиця 2. Оцінка переносимості та ефективності Апіколд спрей пацієнтами

Оцінка переносимості (відчуття) після застосування

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

Оцінка ефективності

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

Усі хворі під час лікування застосовували Апіколд спрей оральний на запалену ділянку горла 3 р/день, при цьому на слизовій оболонці глотки утворюється захисна плівка з екстракту прополісу та гліцерину.

Результати та обговорення

На рисунках 1-3 представлено результати фарингоскопії пацієнтів на 1-й, 3-й, 5-й та 7-й дні застосування засобу Апіколд спрей оральний.

Під час оцінки результатів обстеження виявлено, що максимальний клінічний ефект спостерігався на 5-й день лікування: зменшення гіперемії слизової оболонки ротоглотки – ​на 56,5%, зменшення піднебінних мигдаликів – ​на 57%, зменшення зернистості задньої стінки глотки – ​на 68,4%.

При оцінці больових відчуттів за шкалою ВАШ значне зниження рівня болю (на 56%) також спостерігалося на 5-й день лікування (рис. 4).

Оцінка переносимості засобу Апіколд спрей оральний у всіх пацієнтів – ​«дуже добре» та «добре». Побічних небажаних явищ, алергічних реакцій, пов’язаних із його застосуванням, не відзначалося.

Рис. 1. Гіперемія слизової оболонки ротоглотки

Рис. 1. Гіперемія слизової оболонки ротоглотки

Рис. 2. Збільшення піднебінних мигдаликів

Рис. 2. Збільшення піднебінних мигдаликів

Рис. 3. Динаміка зернистості задньої стінки глотки

Рис. 3. Динаміка зернистості задньої стінки глотки

Рис. 4. Оцінка болю за ВАШ

Рис. 4. Оцінка болю за ВАШ

Висновки

Застосування медичного виробу Апіколд спрей оральний у пацієнтів із гострим фарингітом уже на 5-ту добу лікування сприяло досягненню максимального клінічного ефекту – ​зменшенню гіперемії слизової оболонки ротоглотки на 56,5%, зменшенню піднебінних мигдаликів – ​на 57%, зменшенню зернистості задньої стінки глотки – ​на 68,4%.

Значне зниження рівня болю (на 56%) за шкалою ВАШ також спостерігалося на 5-й день лікування.

На підставі отриманих результатів медичний виріб Апіколд спрей оральний можна вважати ефективним протизапальним засобом, здатним прискорювати одужання в хворих із гострими запальними захворюваннями глотки.

Список літератури знаходиться в редакції.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (549-550), 2023 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Інфекційні захворювання

05.12.2023 Терапія та сімейна медицина Флурбіпрофен: вибір оптимального НПЗП за гострого болю та запалення в пацієнтів із серцево-судинною патологією

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) стали чи не найбільшим надбанням фармакології, адже вони щодня полегшують біль мільйонам людей у світі. Водночас цей широкий клас засобів традиційно розглядають як двобічно загострений меч: з одного боку, він є нещадним до болю, з іншого – здатний заподіяти шкоди різним тканинам та органам [1]....

03.12.2023 Терапія та сімейна медицина Роль калію та його препаратів у терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Модифікація харчових чинників може мати значний вплив на ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ) (Gay et al., 2016; Key et al., 2019). При цьому основним механізмом дії є зниження артеріального тиску (АТ), найважливішого основного модифікованого чинника ризику ССЗ (Whelton et al., 2018; Flint et al., 2019). Відомо, що зменшення вмісту натрію в раціоні та збільшення споживання калію пов’язані зі зниженням АТ і ризику ССЗ. Роль цих елементів у контролі АТ широко вивчають у лабораторних та епідеміологічних дослід­жен­нях (Filippini et al., 2017; Nomura et al., 2019)....

03.12.2023 Терапія та сімейна медицина Ренопротекторна дія фебуксостату за контраст-індукованого гострого ураження нирок у пацієнтів із хронічною хворобою нирок 3-ї стадії

Гостре контраст-індуковане ураження нирок (ГКІУН)є третьою за поширеністю причиною гострого ураження нирок серед госпіталізованих пацієнтів. Захворюваність на ГКІУН поступово зростає, особливо серед осіб, які мали первинне черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ), внаслідок нестабільності гемодинаміки та неадекватної профілактики (Sun et аl., 2019). Результати нещодавнього дослідження засвідчили зниження частоти ГКІУН у пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН) після ЧКВ завдяки застосуванню фебуксостату, що має ренопротекторний ефект (Sarhan et al., 2023)....

30.11.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Сульфатіазол срібла в лікуванні опіків: клінічний випадок

Пов’язки із препаратами на основі срібла є однією з основних груп засобів, що застосовуються під час лікування інфікованих ран і ран із високим ризиком інфікування, в т. ч. опікових. Іони срібла каталізують окислення генетичного матеріалу бактеріальної клітини, що є основним механізмом їхньої бактеріостатичної та бактерицидної дії на грампозитивні й грамнегативні бактерії, а також фунгіцидного ефекту. Широкий вибір препаратів срібла, доступних на сьогодні, надає можливість підібрати засіб відповідно до потреб і вподобань пацієнта. В рекомендаціях Асоціації з науково обґрунтованого лікування ран (2020) згадуються засоби на основі іонного, металевого та нанокристалічного срібла, а також сульфату срібла й інших його солей....