Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (549-550), 2023 р

Скачати PDF

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

10-11 Вплив прихильності до терапії на реальну ефективність аналогів простагландинів при глаукомі
12-13 Офтальмологічні міфи щодо менеджменту вагітних із патологією очей
Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Сергій Олександрович Риков
14-15 Глаукома та хвороба сухого ока: подвійна проблема
16-17 Актуальні проблеми дитячої офтальмології
18-19 Медикаментозне лікування глаукоми: рекомендації Японського товариства глаукоми (2023)

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

2-3 Рекомендації сімейним лікарям щодо ведення пацієнтів із тривогою та больовим синдромом
20-21 Діагностика та лікування геморою в практиці сімейного лікаря
В.П. Сулима, к.м.н., доцент кафедри хірургії № 1 та урології Дніпровського державного медичного університету

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

6-7 Захворюваність і смертність пацієнтів із діабетичною нейропатією, які отримували патогенетично орієнтовану терапію тіоктовою кислотою порівняно із симптоматичною терапією: аналіз національної бази даних
G. Jermendy, G. Rokszin, I. Fábián та ін.
8-9 Універсальні можливості лікування кардіоренального синдрому у хворих на цукровий діабет
П.П. Кравчун, д.м.н., професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології, І.П. Дунаєва, к.м.н., доцент кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, Харківський національний медичний університет

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ

22-23 Ускладнений перебіг вертеброгенної радикулопатії
А.О. Волосовець, д.м.н., завідувач кафедри медицини невідкладних станів Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ

НЕВРОЛОГІЯ

30-31 Церебральна хвороба дрібних судин: механізми виникнення, клінічні прояви, діагностика та ведення пацієнтів
Р.В. Свістільнік, к.м.н., доцент кафедри неврології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця; Л.В. Степанюк, лікар-невролог, завідувачка Інсультного центру та реабілітації КНП «Хмельницька обласна лікарня» ХОР, м. Хмельницький

СТОМАТОЛОГІЯ

33-34 Повідон-йод у стоматологічній практиці: переваги, доказова база та способи застосування
Н.М. Юнакова, к.м.н., доцент кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

28-29 Вертигохеель у лікуванні вертиго різноманітного ґенезу: огляд даних доказової медицини
Т.Л. Можина, к.м.н., Центр здорового серця доктора Крахмалової, м. Харків

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

36-38 Травні ферменти тваринного та нетваринного походження: відмінності, недоліки й переваги у відтворенні фізіологічного травлення
О.М. Левченко, д.м.н., медичний директор з поліклінічного підрозділу КНП «Одеська обласна консультативна поліклініка»

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

40 Оцінка ефективності медичного виробу Апіколд спрей оральний у лікуванні гострого фарингіту
В.В. Березнюк, д.м.н., професор О.А. Чорнокур, к.м.н., доцент, кафедра оториноларингології Дніпровського державного медичного університету

АЛЕРГОЛОГІЯ

42 Порівняльне дослідження ефективності монотерапії пероральним біластином з одночасним прийомом перорального біластину з пробіотиком у пацієнтів з алергічним ринітом
U.P. Santosh, G.B. Ashwini, Baneet Chadha, відділення оториноларингології, Медичний коледж J.J.M., Даванджер, Карнатака, Індія